Menu Close Menu

Phụ huynh và học viên

Gia sư trực tuyến là giải pháp học tập hiệu quả giữa mùa dịch bệnh

Gia sư trực tuyến là giải pháp học tập hiệu quả giữa mùa dịch bệnh

Dịch bệnh gây nhiều nguy hiểm và khó khăn trong đời sống chúng ta, các em học sinh không được đến trường vì phòng dịch, tình trạng quên kiến thức, chán nản, chơi nhiều, không có người hướng dẫn học bắt gặp ở nhiều học học sinh. Học gia sư trực tuyến giúp các em duy trì việc học, tiếp thu được những kiến thức cần thiết và an toàn về sức khỏe.

Gia sư

Khi có lớp mới, Myteacher ưu tiên chọn gia sư như thế nào?

Khi có lớp mới, Myteacher ưu tiên chọn gia sư như thế nào?

Gia sư phù hợp là gia sư vừa đảm bảo các yếu tố về chuyên môn vừa đảm bảo yêu cầu của phụ huynh và học viên. Những tiêu chí tuyển chọn của trung tâm giúp đảm bảo chọn được gia sư chất lượng và đáp ứng được yêu cầu của người học.

Tags

giasu giasutructuyen trungtamgiasu

Đăng ký làm gia sư