CHIA SẺ THÔNG TIN, KIẾN THỨC DẠY VÀ HỌC

PHỤ HUYNH VÀ HỌC VIÊN

GIA SƯ - GIÁO VIÊN

Vai trò của nghề dạy học quan trọng đến mức nào?

Vai trò của nghề dạy học quan trọng đến mức nào?

Người đứng trên bục giảng người ta thường gọi là giáo viên, thầy, cô giáo, hay gọi một cách dân dã là người làm nghề dạy học. Ngày xưa người dạy học chỉ được biết đến vai trò là người đứng trước lớp và dạy học, nhưng ngày nay, vai trò người dạy học thật sự đã khác nhiều. Họ không đơn thuần chỉ là người dạy học mà được gáng thêm rất nhiều vai trò khác nhau.