Menu Close Menu

Thông tin hỗ trợ phụ huynh, học viên và gia sư

Dành cho phụ huynh và học viên

Phương pháp dạy trẻ tập đọc và đánh vần khi vào lớp 1

Phương pháp dạy trẻ tập đọc và đánh vần khi vào lớp 1

Dạy con học lớp 1 cần chú ý đến phương pháp tập đọc và đánh vần. Sử dụng phương pháp tiến bộ, khoa học, giúp con có nền tảng vững chắc nhất. Bố mẹ có thể dễ dàng sử dụng những phương pháp này cho bé.

Danh cho gia sư

Khi có lớp mới, Myteacher ưu tiên chọn gia sư như thế nào?

Khi có lớp mới, Myteacher ưu tiên chọn gia sư như thế nào?

Gia sư phù hợp là gia sư vừa đảm bảo các yếu tố về chuyên môn vừa đảm bảo yêu cầu của phụ huynh và học viên. Những tiêu chí tuyển chọn của trung tâm giúp đảm bảo chọn được gia sư chất lượng và đáp ứng được yêu cầu của người học.

Tags

giasu giasutieuhoc giasutainha giasulop1 giasumamnon giasuchuanbivaolop1 giasutructuyen trungtamgiasu

Đăng ký làm gia sư