Khi có lớp mới, Myteacher ưu tiên chọn gia sư như thế nào?

Lượt xem 26-09-2020 | Lượt xem 572

Gia sư phù hợp là gia sư vừa đảm bảo các yếu tố về chuyên môn vừa đảm bảo yêu cầu của phụ huynh và học viên. Những tiêu chí tuyển chọn của trung tâm giúp đảm bảo chọn được gia sư chất lượng và đáp ứng được yêu cầu của người học.

Hoạt động tuyển chọn gia sư sẽ diễn ra qua 2 giai đoạn đó là lập danh sách tự động và xem xét thủ công từ nhân viên giao lớp.

1. Lập danh sách tự động

Hệ thống máy tính tự động sẽ chọn và lập danh sách gia sư phù hợp

Hệ thống máy tính tự động sẽ chọn và lập danh sách gia sư phù hợp

- Hệ thống chọn lọc bước đầu sẽ tìm và chọn ra danh sách các gia sư đăng ký dạy môn và lớp đúng với môn và lớp mà học viên đăng ký. Vì vậy hồ sơ gia sư nào không đăng ký dạy môn và lớp đúng với thông tin học viên sẽ không được chọn.

- Danh dách gia sư được chọn sẽ được sắp xếp theo thứ tự chuyên môn. Các gia sư không đúng chuyên môn hoặc không cập nhật chuyên môn sẽ có ưu tiên sau so với các gia sư đúng chuyên môn.

- Hệ thống chỉ chọn những gia sư đăng ký khu vực dạy trùng khớp với khu vực đăng ký của học viên ở cấp quận/huyện/ thị xã hoặc khoảng cách (tính bằng đường thẳng) từ vị trí của gia sư đến vị trí của học viên không quá 10km. Các gia sư không cập nhật khu vực dạy và không cập nhật vị trí sẽ không được hệ thống chọn vào danh sách gia sư phù hợp.

2. Tuyển chọn thủ công

Sau khi có danh sách tự động, nhân viên giao lớp sẽ tiến hành các bước tuyển chọn tiếp theo theo các tiêu chí.

Nhân viên giao lớp xem xét hồ sơ và chọn gia sư cho lớp mới

Nhân viên giao lớp xem xét hồ sơ và chọn gia sư cho lớp mới

- Ảnh chứng nhận chuyên ngành phải đúng với lĩnh vực và chuyên ngành đã đăng ký.

- Ảnh giấy tờ tùy thân (CMND, thẻ căn cước, ...) có thông tin khớp với giấy chứng nhận chuyên ngành và khớp với thông tin cơ bản đã đăng ký.

- Giới thiệu về bản thân cho biết chi tiết hơn thông tin của gia sư về năng lực và kinh nghiệm làm việc.

- Ảnh đại diện đẹp, thân thiện và lịch sự góp phần tăng ưu tiên tuyển chọn.

- Lịch sử cộng tác tốt với trung tâm là điểm cộng rất lớn trong việc tuyển chọn. Trung tâm luôn ưu tiên cho các gia sư làm việc có khoa học (nghiêm túc và giữ đúng lời hứa trong giao dịch thỏa thuận).

- Gia sư có điểm ưu tiên tích lũy lớn hơn sẽ được ưu tiên hơn.

- Gia sư có thông tin phù hợp với học viên, chủ động liên hệ nhận lớp sẽ được ưu tiên hơn các gia sư khác có cùng các yếu tố ưu tiên.

Nhân viên giao lớp sẽ liên hệ trực tiếp với gia sư được chọn, cung cấp và trao đổi các thông tin cần thiết. Nếu gia sư được chọn không nhận dạy nhân viên sẽ chọn gia sư theo thứ tự ưu tiên tiếp theo.

Trên là những nội dung nhằm giúp gia sư hiểu hơn về cách tuyển chọn gia sư của trung tâm cho các học viên mới. Các gia sư có mong muốn tìm được lớp dạy và nhiều lớp hơn hãy hoàn thiện hồ sơ gia sư của mình đầy đủ nhất, giới thiệu bản thân cho thật tốt và chủ động nhiều hơn trong việc tìm lớp gia sư trên hệ thống.

Chúc các gia sư luôn vui khỏe và sớm nhận được lớp dạy!

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Đăng ký làm gia sư