ĐĂNG KÝ LÀM GIA SƯ

Vui lòng chọn việc hiện tại
Vui lòng nhập họ và tên
Vui lòng nhập ngày, tháng và năm sinh
Vui lòng chọn giới tính
Vui lòng nhập địa chỉ
Tạo một mật khẩu cho tài khoản
Nhập lại mật khẩu lần nữa
Vui lòng nhập mã kiểm tra bên trên
Vui lòng nhấp vào ô vuông, chấp nhận điều khoản gia sư

Giải thích yêu cầu thông tin hồ sơ và hướng dẫn

Mẹo đăng ký hồ sơ được nhiều điểm ưu tiên khi nhận lớp

Thông tin đăng ký đầy đủ chính xác thể hiện trình độ nhận thức cao, thực sự mong muốn tìm việc gia sư, nghiêm túc trong công việc. Đây là các yếu tố rất quan trọng đối với người làm gia sư.

Các lỗi trong đăng ký làm giảm điểm ưu tiên khi phân phối lớp dạy

Trên đây là bước đăng ký làm gia sư đầu tiên, chỉ bao gồm các thông tin liên hệ cơ bản, gia sư cần cung cấp thêm các thông tin về chuyên môn ở bước tiếp theo. Chúc gia sư đăng ký thành công và sớm nhận được lớp gia sư!