Dịch vụ gia sư

Trung tâm gia sư Myteacher cung cấp các dịch vụ gia sư dạy kèm tại nhà và gia sư dạy kèm tực tuyến cho tất cả học sinh và người đi làm. Đại diện học viên có thể tìm gia sư phù hợp trước khi đăng ký thông tin tìm gia sư hoặc cùn cấp thông tin cần gia sư đề trung tâm chọn gia sư phù hợp nhất.

Dịch vụ gia sư dạy kèm tại nhà

Gia sư dạy kèm tại nhà là hình thức dạy kèm mà trong đó gia sư đến tận nhà học viên để dạy. Trung tâm gia sư Myteacher có hệ thống gia sư dạy kèm tại nhà trên toàn quốc.

 Các bước đăng ký và dử dụng dịch vụ gia sư tại nhà

 • Liên hệ nhân viên tư vấn đăng ký thông tin tìm gia sư.
 • Nhận thông báo kết quả tuyển chọn gia sư từ trung tâm trong 24 giờ. Nếu có gia sư phù hợp, trung tâm sẽ cung cấp thông tin cơ bản của gia sư cho đại diện học viên.
 • Nhận cuộc gọi của gia sư, trao đổi thông tin cần thiết và chỉ đường cho gia sư đến nhà.
 • Cho gia sư đến nhà dạy thử 2 buổi. Nếu chấp nhận cho gia sư dạy tiếp thì 2 buổi học thử cũng được tính phí bình thường.
 • Thanh toán học phí trực tiếp cho gia sư vào cuối tháng hoặc thanh toán cho trung tâm vào đầu tháng.
 • Thanh toán phí giới thiệu gia sư cho trung tâm sau một tháng nếu hài lòng với chất lượng dạy của gia sư.
 • Thông báo các vấn đề phát sinh về trung tâm khi cần thiết.

Dịch vụ gia sư dạy kèm trực tuyến

Gia sư dạy kèm trực tuyến hay còn gọi là gia sư online là hình thức gia sư dạy kèm qua máy tính, gia sư vẫn dạy trực tiếp cho học viên nhưng không phải đến nhà học viên.

 Các bước đăng ký và dử dụng dịch vụ gia sư trực tuyến

 • Liên hệ nhân viên tư vấn đăng ký thông tin học gia sư.
 • Được nhân viên trung tâm hướng dẫn cài đặt và cách sử dụng phần mềm zoom, là phần mềm dùng để kết nối với gia sư khi học.
 • Kết nối học thử với gia sư 2 buổi trước khi học chính thức. Nếu chấp nhận cho gia sư dạy tiếp thì 2 buổi học thử cũng được tính phí bình thường.
 • Thanh toán học phí sau 2 buổi học thử nếu chấp nhận học chính thức. Học phí được thanh toán mỗi lần một kỳ tương đương số buổi học của một tháng.
 • Theo dõi báo cáo và đánh giá buổi dạy của gia sư sau mỗi buổi dạy qua email đăng ký hoặc truy cập vào tài khoản học viên.
 • Thanh toán học phí kỳ tiếp theo trước khi kết thúc kỳ đang học để việc học không bị gián đoạn.
 • Thông báo các vấn đề phát sinh về trung tâm khi cần thiết.

ĐĂNG KÝ HỌC GIA SƯ

Gọi số tư vấn: 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu