Menu Close Menu

Dịch vụ giới thiệu gia sư dạy tại nhà

Gia sư dạy kèm tại nhà là hình thức dạy kèm mà trong đó gia sư đến tận nhà học viên để dạy. Trung tâm gia sư Myteacher cung cấp dịch vụ giới thiệu gia sư dạy kèm tại nhà cho tất cả học sinh, sinh viên và người đi làm.

Tùy theo nhu cầu cần gia sư của phụ huynh và học viên, trung tâm sẽ tuyển chọn và giới thiệu gia sư phù hợp nhất, đáp ứng yêu cầu và giúp học viên có được kết quả học tập cao nhất.

Học viên được học trước 2 buổi trước khi chấp nhận cho gia sư dạy chính thức. Nếu sau 2 buổi dạy, gia sư không được chấp nhận dạy tiếp vì lý do không đạt chất lượng hoặc không đáp ứng yêu cầu theo thông tin đăng ký, phụ huynh và học viên không phải trả tiền học phí cho 2 buổi đã học.

Phí dịch vụ giới thiệu gia sư

Mức phí giới thiệu gia sư là 200.000 đồng/ mỗi gia sư giới thiệu được phụ huynh và học viên chấp nhận (áp dụng từ 01/09/2020).

Phụ huynh và học viên thanh toán phí giới thiệu gia sư qua hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc gửi trực tiếp cho gia sư.

Học phí học gia sư tham khảo

Học phí được tiết lập dựa trên mặt bằng chung của từng khu vực, mức học phí của từng gia sư cũng khác nhau. Để biết học phí chi tiết của từng khu vực, mời phụ huynh và học viên xem bảng học phí chi tiết tại trang bảng giá gia sư đầy đủ. Sau đây là mức học phí tham khảo chung cho tất cả các tỉnh và thành phố:

Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên Gia sư giáo viên kinh nghiệm
Lớp 1 - 550.000 - 100.00070.000 - 150.00090.000 - 200.000
Lớp 6 - 860.000 - 150.00080.000 - 180.000100.000 - 220.000
Lớp 9 - 1280.000 - 200.000100.000 - 220.000 120.000 - 250.000
Học viên tự do100.000 - 220.000150.000 - 250.000200.000 - 300.000

* Chú thích:
- Mức học phí trên được tính theo từng buổi học
- Thời lượng buổi học 90 phút

Thanh toán học phí

Thông thường học phí học gia sư được thanh toán mỗi định kỳ là một tháng và có 2 hình thức thanh toán.

 • Một là thanh toán qua trung tâm thông qua chuyển khoản ngân hàng vào đầu tháng (tính từ ngày học cho đến khi đủ số buổi học của một tháng):
  Đây là hình thức thanh toán hiện đại, chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn lợi ích của người học và người dạy bởi các hoạt động thanh toán đều có chứng từ, tránh được rủi ro gia sư nhận học phí rồi không dạy hoặc gia sư dạy rồi không nhận được phí.
 • Hai là thanh toán trực tiếp cho gia sư vào cuối tháng (tính từ ngày học cho đến khi đủ số buổi học của một tháng).

Các bước đăng ký và sử dụng dịch vụ

 • Đăng ký thông tin tìm gia sư
 • Nhận thông báo kết quả tuyển chọn gia sư từ trung tâm trong 24 giờ. Nếu có gia sư phù hợp, trung tâm sẽ cung cấp thông tin cơ bản của gia sư cho đại diện học viên.
 • Nhận cuộc gọi của gia sư, trao đổi thông tin cần thiết và chỉ đường cho gia sư đến nhà.
 • Cho gia sư đến nhà dạy thử 2 buổi. Nếu chấp nhận cho gia sư dạy tiếp thì 2 buổi học thử cũng được tính phí bình thường.
 • Thanh toán phí dịch vụ giới thiệu gia sư
 • Thanh toán học phí học gia sư đầu tháng (Nếu chuyển khoản cho trung tâm) hoặc thanh toán mỗi cuối tuần hoặc cuối tháng trực tiếp cho gia sư.
 • Thông báo các vấn đề phát sinh về trung tâm khi cần thiết.

ĐĂNG KÝ HỌC GIA SƯ

Gọi số tư vấn: 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Đăng ký làm gia sư