Menu Close Menu

Gia sư Bắc Hà - Lào Cai

Lượt xem 22-11-2020 | Lượt xem 103

Thuộc hệ thống gia sư Lào Cai, đội ngũ gia sư tại Bắc Hà gồm 1 gia sư ngành Sư phạm Tiếng Anh. Trong đó có 1 gia sư có học vị Cao đẳng.

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Triệu Thị Thuyên
Mã số gia sư Mã số 0004462
Năm sinh Sinh năm 1996
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 55/100

Khu vực dạy: Bắc Hà

Xem thêm gia sư

Học viên mới

Xem thêm lớp gia sư tại Lào Cai

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Đăng ký làm gia sư