Gia sư Cam Lâm Khánh Hòa - Tìm gia sư tại Cam Lâm Khánh Hòa

Tại khu vực Cam Lâm Khánh Hòa, các gia sư nhận dạy các môn Tiếng Anh, Các môn tiểu học, Kiểm tra và chuẩn bị bài, Hoạt động trải nghiệm, Rèn chữ tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Vật lý, Toán học, Hóa học, Khoa học tự nhiên.

Thông tin cơ bản của gia sư tại Cam Lâm, Khánh Hòa


XEM THÊM GIA SƯ

Học viên đăng ký học gia sư ở Cam Lâm Khánh Hòa


Học viên 9842
Ngày đăng ký:30-01-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Bãi Giếng 2, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 9841
Ngày đăng ký:30-01-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Bãi Giếng 2, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 9658
Ngày đăng ký:21-12-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Cam Hải Tây, TT Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 6687
Ngày đăng ký:17-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: thị trấn Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 5916
Ngày đăng ký:06-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: xã Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hòa
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 5707
Ngày đăng ký:17-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 5574
Ngày đăng ký:05-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 5244
Ngày đăng ký:21-07-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa
Loại hình: Học trực tuyến
Học viên 4761
Ngày đăng ký:08-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 3268
Ngày đăng ký:11-12-2017
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 3251
Ngày đăng ký:08-12-2017
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 80.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Cam Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 2816
Ngày đăng ký:21-10-2017
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 2815
Ngày đăng ký:21-10-2017
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 2701
Ngày đăng ký:09-10-2017
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Phước Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 2146
Ngày đăng ký:14-08-2017
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000 đ/buổi
Khu vực: Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 2037
Ngày đăng ký:02-08-2017
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa
Loại hình: Học trực tuyến
Học viên 1499
Ngày đăng ký:04-06-2017
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: xã Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa
Loại hình: Học tại nhà

XEM THÊM HỌC VIÊN

ĐĂNG KÝ HỌC GIA SƯ

Gọi số tư vấn: 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu