Menu Close Menu

Gia sư Cầu Ngang - Trà Vinh

Lượt xem 22-11-2020 | Lượt xem 165

Thuộc hệ thống gia sư Trà Vinh, đội ngũ gia sư tại Cầu Ngang gồm 2 gia sư ngành Sư phạm Vật Lý, 2 gia sư ngành Tiếng Anh, 1 gia sư ngành Ngành khác, 1 gia sư ngành Giáo dục Tiểu học, 1 gia sư ngành Luật. Trong đó có 5 gia sư có học vị Đại học, 3 gia sư có học vị Chưa cập nhật, 2 gia sư có học vị Cao đẳng.

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Thạch Ngọc Chinh
Mã số gia sư Mã số 0005400
Năm sinh Sinh năm 1971
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Vật Lý
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 65/100

Tự giới thiệu
Đã dạy học tại trường mà trước đây là học sinh.

Khu vực dạy: Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Võ Kim Ngân
Mã số gia sư Mã số 0005677
Năm sinh Sinh năm 1998
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Luật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 60/100

Tự giới thiệu
Tốt nghiệp đại học luật trường đại học Trà Vinh
Kinh nghiệm giảng dạy 3 năm

Khu vực dạy: TP Trà Vinh, Càng Long, Châu Thành, Cầu Ngang

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Dương Thị Hồng Chi
Mã số gia sư Mã số 0000194
Năm sinh Sinh năm 1993
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 55/100

Tự giới thiệu
Tôi tốt nghiệp trường ĐH Cần Thơ. Trong thời gian 4 năm học ĐH tôi đã từng đi dạy kèm tại nhà nên có kinh nghiệm trong công việc.

Khu vực dạy: TP Trà Vinh, Cầu Ngang

Xem thêm gia sư

Học viên mới

Mã lớp 11520
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cầu Ngang, Trà Vinh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-02-2021
Xem thêm ≫

Mã lớp 7657
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cầu Ngang, Trà Vinh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-04-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 3243
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Cầu Ngang, Trà Vinh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-12-2017
Xem thêm ≫

Mã lớp 3202
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Cầu Ngang, Trà Vinh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-12-2017
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Trà Vinh

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Đăng ký làm gia sư