Menu Close Menu

Gia sư Châu Thành - Hậu Giang

Lượt xem 22-11-2020 | Lượt xem 53

Thuộc hệ thống gia sư Hậu Giang, đội ngũ gia sư tại Châu Thành gồm 1 gia sư ngành Sinh học, 1 gia sư ngành Kỹ thuật cấp thoát nước, 1 gia sư ngành Sư phạm Lịch Sử. Trong đó có 2 gia sư có học vị Đại học, 1 gia sư có học vị Chưa cập nhật, 1 gia sư có học vị Thạc sĩ.

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Pham Van Toan
Mã số gia sư Mã số 0013419
Năm sinh Sinh năm 1989
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Lịch Sử
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 67/100

Tự giới thiệu
Hoc tap va lam viec 5 nam o han quoc 2014- 2019 .thong dich vien cho cty 화숭 Rach Gia 2019-2020

Khu vực dạy: Vị Thanh, Vị Thuỷ, Châu Thành, Châu Thành A

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Cẩm Tuyên
Mã số gia sư Mã số 0013708
Năm sinh Sinh năm 1996
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Kỹ thuật cấp thoát nước
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 60/100

Tự giới thiệu
Là nhân viên đào tạo qui trình qui định cho công nhân tại xưởng sản xuất của công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai Chi Nhánh Cần Thơ(BiTis)

Khu vực dạy: Châu Thành

Gia-sư-My-teacher-Kiều Vũ Linh

Gia sư Kiều Vũ Linh
Mã số gia sư Mã số 0001640
Năm sinh Sinh năm 1984
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 45/100

Khu vực dạy: Châu Thành

Xem thêm gia sư

Học viên mới

Xem thêm lớp gia sư tại Hậu Giang

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Đăng ký làm gia sư