Menu Close Menu

Gia sư Cửa Lò - Nghệ An

Lượt xem 22-11-2020 | Lượt xem 127

Thuộc hệ thống gia sư Nghệ An, đội ngũ gia sư tại Cửa Lò gồm 1 gia sư ngành Dược, 1 gia sư ngành Sinh học, 1 gia sư ngành Sư phạm Lịch Sử, 1 gia sư ngành Y đa khoa. Trong đó có 6 gia sư có học vị Chưa cập nhật, 3 gia sư có học vị Đại học, 1 gia sư có học vị Cao đẳng.

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Thế Hưng
Mã số gia sư Mã số 0003651
Năm sinh Sinh năm 1999
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 50/100

Khu vực dạy: Cửa Lò

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Lực
Mã số gia sư Mã số 0004101
Năm sinh Sinh năm 1993
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sinh học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 50/100

Tự giới thiệu
Tôi là người nghiên cứu khoa học. Hiện tại là giảng viên đại học. Thời gian công tác là 2 năm.

Khu vực dạy: Cửa Lò

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Thu Hằng
Mã số gia sư Mã số 0013333
Năm sinh Sinh năm 1998
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Dược
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 45/100

Tự giới thiệu
Em đã có kinh nghiệm gia sư 3 năm. Đã ôn thi đậu đặng thai mai cho 1 bé năm vừa rồi

Khu vực dạy: Vinh, Cửa Lò

Xem thêm gia sư

Học viên mới

Mã lớp 11480
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Cửa Lò, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-01-2021
Xem thêm ≫

Mã lớp 9663
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cửa Lò, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9442
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cửa Lò, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7672
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cửa Lò, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-04-2019
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Nghệ An

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Đăng ký làm gia sư