Menu Close Menu

Gia sư Đất Đỏ - Bà Rịa Vũng Tàu

Lượt xem 22-11-2020 | Lượt xem 119

Thuộc hệ thống gia sư Bà Rịa Vũng Tàu, đội ngũ gia sư tại Đất Đỏ gồm 1 gia sư ngành Giáo dục Tiểu học, 1 gia sư ngành Tiếng Anh. Trong đó có 2 gia sư có học vị Đại học.

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Văn Hóa
Mã số gia sư Mã số 0006549
Năm sinh Sinh năm 1968
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 63/100

Tự giới thiệu
Từ 4/2017-3/2018 tôi làm quản lý nhân viên trưng bày Sữa Cô Gái Hà Lan cho công ty L&A tp.Hồ Chí Minh.Hiện nay tôi đã nghỉ và đang kiếm việc làm mới.

Khu vực dạy: TP Vũng Tàu, Bà Rịa, Xuyên Mộc, Long Điền, Tân Thành, Châu Đức, Đất Đỏ

Xem thêm gia sư

Học viên mới

Xem thêm lớp gia sư tại Bà Rịa Vũng Tàu

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Đăng ký làm gia sư