Menu Close Menu

Gia sư Diễn Châu - Nghệ An

Lượt xem 22-11-2020 | Lượt xem 107

Thuộc hệ thống gia sư Nghệ An, đội ngũ gia sư tại Diễn Châu gồm 2 gia sư ngành Sư phạm Toán học, 1 gia sư ngành Tiếng Anh, 1 gia sư ngành Ngành khác, 1 gia sư ngành Sư phạm Lịch Sử, 1 gia sư ngành Giáo dục Tiểu học, 1 gia sư ngành Tiếng Trung Quốc. Trong đó có 5 gia sư có học vị Đại học, 3 gia sư có học vị Chưa cập nhật, 1 gia sư có học vị Người lành nghề, 1 gia sư có học vị Thạc sĩ.

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Cao Đức Minh
Mã số gia sư Mã số 0001686
Năm sinh Sinh năm 1982
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Thạc sĩ
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 60/100

Khu vực dạy: Diễn Châu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Phạm thị phương thanh
Mã số gia sư Mã số 0007749
Năm sinh Sinh năm 1990
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 60/100

Tự giới thiệu
Tốt nghiệp đại học vinh khoa toán. hiện tại đang sống ở diễn châu, nghệ an. đã từng giảng dạy ở thành phố biên hòa.

Khu vực dạy: Diễn Châu

Xem thêm gia sư

Học viên mới

Mã lớp 7189
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Diễn Châu, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-02-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7188
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Diễn Châu, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-02-2019
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Nghệ An

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Đăng ký làm gia sư