Menu Close Menu

Gia sư Đô Lương - Nghệ An

Lượt xem 22-11-2020 | Lượt xem 131

Thuộc hệ thống gia sư Nghệ An, đội ngũ gia sư tại Đô Lương gồm 1 gia sư ngành Toán học, 1 gia sư ngành Sư phạm Lịch Sử, 1 gia sư ngành Sư phạm Tiếng Anh, 1 gia sư ngành Sư phạm Toán học. Trong đó có 2 gia sư có học vị Chưa cập nhật, 2 gia sư có học vị Đại học, 1 gia sư có học vị Cao đẳng, 1 gia sư có học vị Người lành nghề.

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Dương Phúc Tân
Mã số gia sư Mã số 0009780
Năm sinh Sinh năm 2001
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Người lành nghề
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 60/100

Tự giới thiệu
Đang học ở trường THPT đô lương 1.

Khu vực dạy: Đô Lương, Thanh Chương

Gia-sư-My-teacher-Hồ Thị Phương

Gia sư Hồ Thị Phương
Mã số gia sư Mã số 0001754
Năm sinh Sinh năm 1994
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 45/100

Khu vực dạy: Đô Lương

Xem thêm gia sư

Học viên mới

Mã lớp 11072
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Đô Lương, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-10-2020
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Nghệ An

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Đăng ký làm gia sư