Menu Close Menu

Gia sư Hải Hà - Quảng Ninh

Lượt xem 22-11-2020 | Lượt xem 104

Thuộc hệ thống gia sư Quảng Ninh, đội ngũ gia sư tại Hải Hà gồm 1 gia sư ngành Sư phạm Toán học, 1 gia sư ngành Sư phạm Hóa Học, 1 gia sư ngành Sư phạm Ngữ Văn. Trong đó có 2 gia sư có học vị Cao đẳng, 1 gia sư có học vị Chưa cập nhật, 1 gia sư có học vị Đại học.

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Hồng Loan
Mã số gia sư Mã số 0006924
Năm sinh Sinh năm 1995
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Ngữ Văn
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 60/100

Tự giới thiệu
Sinh viên giỏi đại học Hạ Long. Dạy 2 năm môn chuyên ngành ở trường THCS trên địa bàn huyện.

Khu vực dạy: Hải Hà

Gia-sư-My-teacher-Vũ Văn Hảo

Gia sư Vũ Văn Hảo
Mã số gia sư Mã số 0007147
Năm sinh Sinh năm 1988
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 45/100

Khu vực dạy: Hải Hà

Xem thêm gia sư

Học viên mới

Xem thêm lớp gia sư tại Quảng Ninh

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Đăng ký làm gia sư