Menu Close Menu

Gia sư Long Mỹ - Hậu Giang

Lượt xem 22-11-2020 | Lượt xem 49

Thuộc hệ thống gia sư Hậu Giang, đội ngũ gia sư tại Long Mỹ gồm 2 gia sư ngành Ngành khác, 1 gia sư ngành Sinh học, 1 gia sư ngành Tiếng Hàn Quốc. Trong đó có 1 gia sư có học vị Chưa cập nhật, 1 gia sư có học vị Đại học, 1 gia sư có học vị Người lành nghề, 1 gia sư có học vị Thạc sĩ, 1 gia sư có học vị Trung cấp.

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lê Thị Loan
Mã số gia sư Mã số 0007425
Năm sinh Sinh năm 1986
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Trung cấp
Chuyên ngành Chuyên ngành Tiếng Hàn Quốc
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 58/100

Tự giới thiệu
Tôi đã sống 8 năm bên Hàn. Sau khi về nước tôi học thêm 3 năm lớp Biên - phiên dịch và 3 năm làm phiên dịch cho công ty Hàn Quốc.

Khu vực dạy: Vị Thanh, Long Mỹ

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lê Hoàng Tâm
Mã số gia sư Mã số 0004175
Năm sinh Sinh năm 1985
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Người lành nghề
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 55/100

Tự giới thiệu
Từng sống ,làm việc và học tập tại Nhật

Khu vực dạy: Vị Thanh, Vị Thuỷ, Long Mỹ

Gia-sư-My-teacher-THÂN ĐÌNH QUỐC KIỆT

Gia sư THÂN ĐÌNH QUỐC KIỆT
Mã số gia sư Mã số 0006438
Năm sinh Sinh năm 1983
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 50/100

Khu vực dạy: Vị Thanh, Vị Thuỷ, Long Mỹ

Xem thêm gia sư

Học viên mới

Mã lớp 10915
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Long Mỹ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10640
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Long Mỹ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 8711
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Long Mỹ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8321
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Long Mỹ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-06-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7466
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Mỹ, Hậu Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 6985
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Mỹ, Hậu Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-01-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 5308
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Long Mỹ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-07-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5239
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Lớp 2
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Long Mỹ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-07-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 2657
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí thỏa thuận
❆ Long Mỹ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-10-2017
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Hậu Giang

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Đăng ký làm gia sư