Menu Close Menu

Gia sư Móng Cái - Quảng Ninh

Lượt xem 22-11-2020 | Lượt xem 141

Thuộc hệ thống gia sư Quảng Ninh, đội ngũ gia sư tại Móng Cái gồm 1 gia sư ngành Tiếng Anh, 1 gia sư ngành Sư phạm Lịch Sử, 1 gia sư ngành Sư phạm Toán học. Trong đó có 2 gia sư có học vị Chưa cập nhật, 2 gia sư có học vị Đại học, 1 gia sư có học vị Cao đẳng.

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Ngô Tuấn Anh
Mã số gia sư Mã số 0008518
Năm sinh Sinh năm 1983
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 65/100

Tự giới thiệu
Tôi tốt nghiệp sư phạm toán trường đại học sư phạm Thái Nguyên. Hiện nay tôi công tác tại trường THCS Hải Đông - Móng Cái - Quảng Ninh

Khu vực dạy: Móng Cái

Xem thêm gia sư

Học viên mới

Mã lớp 9611
❆ Học Tiếng Trung
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Móng Cái, Quảng Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9610
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Móng Cái, Quảng Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9511
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Móng Cái, Quảng Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9510
❆ Học Các môn mầm non
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Móng Cái, Quảng Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-12-2019
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Quảng Ninh

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Đăng ký làm gia sư