Menu Close Menu

Gia sư Nghi Lộc - Nghệ An

Lượt xem 22-11-2020 | Lượt xem 96

Thuộc hệ thống gia sư Nghệ An, đội ngũ gia sư tại Nghi Lộc gồm 1 gia sư ngành Sư phạm Toán học, 1 gia sư ngành Sư phạm Lịch Sử. Trong đó có 4 gia sư có học vị Chưa cập nhật, 2 gia sư có học vị Đại học.

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lê Thị Mai
Mã số gia sư Mã số 0012645
Năm sinh Sinh năm 1992
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 57/100

Khu vực dạy: Vinh, Nghi Lộc

Xem thêm gia sư

Học viên mới

Mã lớp 8745
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Nghi Lộc, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7805
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Nghi Lộc, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-04-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7804
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Nghi Lộc, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-04-2019
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Nghệ An

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Đăng ký làm gia sư