Gia sư Ninh Hoà - Khánh Hòa

Lượt xem 22-11-2020 | Lượt xem 248

Thuộc hệ thống gia sư Khánh Hòa, đội ngũ gia sư tại Ninh Hoà gồm 1 gia sư ngành Sư phạm Tiếng Anh, 1 gia sư ngành Ngành khác, 1 gia sư ngành Sư phạm Hóa Học, 1 gia sư ngành Công nghệ môi trường nông nghiệp, 1 gia sư ngành Sư phạm Vật Lý. Trong đó có 6 gia sư có học vị Chưa cập nhật, 4 gia sư có học vị Đại học, 1 gia sư có học vị Cao đẳng.

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Duy Khoa
Mã số gia sư Mã số 0004369
Năm sinh Sinh năm 1983
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Vật Lý
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 60/100

Khu vực dạy: Ninh Hoà

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Cao Thị Thanh Quy
Mã số gia sư Mã số 0012141
Năm sinh Sinh năm 1997
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Công nghệ môi trường nông nghiệp
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 60/100

Tự giới thiệu
Có kinh nghiệm dạy kèm 3 năm

Khu vực dạy: Ninh Hoà

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Gia Hân
Mã số gia sư Mã số 0004201
Năm sinh Sinh năm 1998
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 50/100

Tự giới thiệu
Đang là sinh viên năm 2 ngành Du lịch tại Đại học Nha Trang

Khu vực dạy: Ninh Hoà

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Đặng Thị Mỹ Thoa
Mã số gia sư Mã số 0004277
Năm sinh Sinh năm 1991
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 50/100

Tự giới thiệu
Hiện tại đang dạy chính thức tại trường Tiểu học Vạn Thọ 2 được 6 năm

Khu vực dạy: Nha Trang, Cam Ranh, Diên Khánh, Ninh Hoà, Cam Lâm, Vạn Ninh

Gia-sư-My-teacher-Trương Quang Hùng

Gia sư Trương Quang Hùng
Mã số gia sư Mã số 0004088
Năm sinh Sinh năm 1994
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 45/100

Khu vực dạy: Ninh Hoà

Xem thêm gia sư

Học viên mới

Mã lớp 9700
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Ninh Hoà, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9370
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Ninh Hoà, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8292
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Ninh Hoà, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-06-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7297
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ninh Hoà, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7296
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ninh Hoà, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7295
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ninh Hoà, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-03-2019
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Khánh Hòa

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Gia sư dạy kèm trực tuyến

gia-su-truc-tuyen

Gia sư khu vực Khánh Hòa

Đăng ký làm gia sư