Menu Close Menu

Gia sư Quỳnh Lưu - Nghệ An

Lượt xem 22-11-2020 | Lượt xem 104

Thuộc hệ thống gia sư Nghệ An, đội ngũ gia sư tại Quỳnh Lưu gồm 1 gia sư ngành Ngành khác, 1 gia sư ngành Tiếng Nhật, 1 gia sư ngành Sư phạm Lịch Sử, 1 gia sư ngành Toán học. Trong đó có 2 gia sư có học vị Đại học, 1 gia sư có học vị Chưa cập nhật, 1 gia sư có học vị Người lành nghề, 1 gia sư có học vị Cao đẳng.

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Luyện thị thành
Mã số gia sư Mã số 0012237
Năm sinh Sinh năm 1992
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 60/100

Tự giới thiệu
Đã di day

Khu vực dạy: Quỳnh Lưu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Đinh Thị Lưu
Mã số gia sư Mã số 0005017
Năm sinh Sinh năm 1990
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Người lành nghề
Chuyên ngành Chuyên ngành Tiếng Nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 58/100

Tự giới thiệu
Từng làm việc và học tập tại Nhật
Dạy tiếng Nhật tại Vinh từ cuối 2015 đến nay

Khu vực dạy: Quỳnh Lưu

Gia-sư-My-teacher-Huỳnh Thị Phương

Gia sư Huỳnh Thị Phương
Mã số gia sư Mã số 0001923
Năm sinh Sinh năm 1991
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 45/100

Tự giới thiệu
Tôi gia su suốt 4 năm trên giảng đường và tiếp tục gia sư trong 2 năm đi làm.

Khu vực dạy: Quỳnh Lưu

Xem thêm gia sư

Học viên mới

Mã lớp 11393
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Quỳnh Lưu, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-01-2021
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Nghệ An

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Đăng ký làm gia sư