Menu Close Menu

Gia sư Bắc Giang dạy kèm tại nhà và dạy kèm trực tuyến

Lượt xem 06-03-2020 | Lượt xem 1029

Học viên mới

Mã lớp 11099
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10983
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10969
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Yên Dũng, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10966
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hiệp Hòa, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10939
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10926
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Yên Dũng, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10925
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10910
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10909
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10908
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10907
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10805
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Yên Thế, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10804
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Yên Thế, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10803
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Yên Thế, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10802
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Yên Thế, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10800
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10784
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10761
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Lục Nam, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10677
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10581
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Yên Dũng, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10540
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10518
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tân Yên, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10454
❆ Học Tiếng Anh
❆ Chứng chỉ IELTS
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hiệp Hòa, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10196
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10174
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10165
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10164
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10155
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hiệp Hòa, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10133
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10116
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10088
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Việt Yên, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10062
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9952
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9879
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9787
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ Việt Yên, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-01-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9613
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9607
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9471
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9455
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hiệp Hòa, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9445
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 280.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9435
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9419
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Yên Dũng, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9418
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Yên Dũng, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9410
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9388
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9387
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9219
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-10-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9218
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-10-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9182
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-10-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9163
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-10-2019
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Bắc Giang

Phụ huynh và học viên tìm gia sư tại Bắc Giang thuê gia sư về nhà dạy kèm cho con hoặc những người đi làm thuê gia sư dạy riêng một số kiến thức cho mình tại khu vực tỉnh Bắc Giang dần trở nên nhiều hơn. Nhu cầu thuê gia sư có ở hầu hết các khu vực quận, huyện thị trong tỉnh thành như TP Bắc Giang, Việt Yên, Yên Thế, Hiệp Hòa, Lục Nam, Lạng Giang, Tân Yên, Yên Dũng, Lục Ngạn, ...

Gia sư dạy kèm tại Bắc Giang

Gia sư dạy kèm cho học viên tại Bắc Giang

Đội ngũ gia sư tại Bắc Giang

Thuộc hệ thống gia sư Myteacher trên toàn quốc, gia sư Bắc Giang gồm nhiều giáo viên giảng dạy tại các trường học trong tỉnh như:

Gia sư dạy kèm cho các cháu tiểu học là giáo viên giảng dạy tại các trường Trường Tiểu học Thu Hương, Trường Tiểu học Đông Hưng 2, Trường Tiểu học Đông Hưng 1, Trường TH&THCS Thị trấn Lục Nam, Trường Tiểu học Thị trấn Đồi Ngô, Trường Tiểu học Thị trấn Vôi ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp hai là giáo viên giảng dạy tại các trường Trường THCS An Thượng, Trường THCS Đồng Phúc, Trường THCS Bích Sơn, Trường THCS Lê Lợi, Trường THCS Đồng Sơn, Trường THCS Dĩnh Trì ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp ba là giáo viên giảng dạy tại các trường Trường THPT Hiệp Hòa số 5, Trường THPT Việt Yên số 1, Trường THPT Yên Dũng số 1, Trường THPT Yên Dũng số 2, Trường THPT Sơn Động số 3, Trường THPT BC Lục Ngạn ...

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Cô Hương
Mã số gia sư Mã số 0001392
Năm sinh Sinh năm 1975
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Thạc sĩ
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Khu vực dạy: TP Bắc Giang, Yên Dũng, Việt Yên

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Giáp Thị Hoa
Mã số gia sư Mã số 0001536
Năm sinh Sinh năm 1994
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Học đại học sư phạm thái nguyên
dạy mức 150k/buổi trở lên.

Khu vực dạy: TP Bắc Giang

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Hiền
Mã số gia sư Mã số 0001839
Năm sinh Sinh năm 1991
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Ngữ Văn
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi từng tốt nghiệp đại học loại giỏi tại đại học sư phạm Hà Nội, hiện tại đang dạy tại trường THPT Lý Thường Kiệt tại Việt Yên, Bắc Giang

Khu vực dạy: Việt Yên

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Mã số gia sư Mã số 0002661
Năm sinh Sinh năm 1995
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi đã từng học trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên, sau đó học đại học ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 , đã tốt nghiệp tháng 6 2017.

Khu vực dạy: TP Bắc Giang

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Yến
Mã số gia sư Mã số 0002789
Năm sinh Sinh năm 1989
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Người lành nghề
Chuyên ngành Chuyên ngành Tiếng Trung Quốc
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Phiên dịch viên cho các công ty trung quốc tại việt nam

Khu vực dạy: TP Bắc Giang

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Đỗ Văn Dự
Mã số gia sư Mã số 0003294
Năm sinh Sinh năm 1987
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi đã từng học đại học sư phạm Thái Nguyên khóa 2005-2009 và nhiều năm dạy toán THPT ôn thi tốt nghiệp 12 và ôn thi đại học

Khu vực dạy: Hiệp Hòa

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Dương Đức Tiến
Mã số gia sư Mã số 0004193
Năm sinh Sinh năm 1990
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Hiện tại đang công tác tại trường TH Thượng Lan - VY - BG

Khu vực dạy: Tân Yên

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Bùi Thị Liên
Mã số gia sư Mã số 0004603
Năm sinh Sinh năm 1997
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Sinh viên trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang

Khu vực dạy: Lục Nam

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Đào Quang Vinh
Mã số gia sư Mã số 0004993
Năm sinh Sinh năm 1991
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Tiếng Nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
ĐÀI LOAN - HÔNG KONG - NHẬT BẢN

Khu vực dạy: Lục Nam, Lạng Giang

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Quyết Thủy
Mã số gia sư Mã số 0005615
Năm sinh Sinh năm 1984
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
ĐH toán - tin

Khu vực dạy: TP Bắc Giang

Gia-sư-My-teacher

Gia sư BÙI VĂN HÙNG
Mã số gia sư Mã số 0005931
Năm sinh Sinh năm 1982
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Hóa Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Ra trường năm 2005. Công tác tại huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang

Khu vực dạy: TP Bắc Giang

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Thu Trang
Mã số gia sư Mã số 0006122
Năm sinh Sinh năm 1994
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Khu vực dạy: TP Bắc Giang

Xem thêm gia sư

Các dịch vụ gia sư tại Bắc Giang

dạy kèm chi tiết, dễ hiểu, giúp học sinh, học viên lấy lại căn bản , học giỏi từng ngày. Dạy kèm tại các khu vực TP Bắc Giang, Việt Yên, Yên Thế, Hiệp Hòa, Lục Nam, Lạng Giang, Tân Yên, Yên Dũng, Lục Ngạn thông qua dịch vụ gia sư tại nhà và gia sư trực tuyến.

1. Gia sư dạy kèm tại nhà học viên trong khu vực tỉnh Bắc Giang

2. Dạy kèm trực tuyến cho tất cả học sinh và người đi làm tại Bắc Giang

Các phụ huynh và học viên tại Bắc Giang có thể thuê gia sư trong và ngoài tỉnh để dạy kèm trực tuyến. Đây là hình hình thức gia sư không đến nhà học viên mà dạy thông qua máy vi tính, các hoạt động học tập là một thầy một trò và học trực tiếp (không phải học video).

Loại hình học gia sư trực tuyến rất phù hợp và hiệu quả cho các học sinh, học viên ở các huyện thị thiếu gia sư đến dạy tại nhà như Sơn Động, Lạng Giang, Tân Yên, Lục Ngạn, Yên Thế.

Các học viên tại có thể học thử 2 buổi trước khi học chính thức. Nếu qua 2 buổi học thử gia sư dạy không đáp ứng được yêu cầu thì học viên không cần trả phí cho các buổi học thử đó.

Học phí học gia sư tham khảo

Bảng học phí tham khảo được tính trên mỗi buổi học, đơn vị tính nghìn đồng (1.000đ). Áp dụng cho học viên học từ 2 buổi/ tuần trở lên. Đối với học viên học 1 buổi/ tuần mức học phí tăng thêm khoảng 10%. Mức phí có thể thay đổi đối với mỗi gia sư cụ thể và gia sư có nhiều năm kinh nghiệm.

Bắc Giang Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12 Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12
TP Bắc Giang 80100120 120150180
Hiệp Hòa 80100120 120150180
Yên Dũng 80100120 120150180
Lục Nam 80100120 120150180
Sơn Động 80100120 120150180
Lạng Giang 80100120 120150180
Việt Yên 80100120 120150180
Tân Yên 80100120 120150180
Lục Ngạn 80100120 120150180
Yên Thế 80100120 120150180

Gia sư Bắc Giang đảm bảo uy tín

Để đảm bảo kết quả học tập tốt cho học viên, gia sư My teacher tại Bắc Giang luôn cung cấp các gia sư đúng chuyên môn, đúng yêu cầu. Thông qua việc tuyển chọn, chúng tôi luôn yêu cầu các gia sư cung cấp thông tin thực tế và chính xác như: thông tin cá nhân cơ bản, thông tin chuyên môn, lịch sử công tác và các thành tích, văn bằng và các giấy chứng nhận,... Chúng tôi cam kết không giới thiệu gia sư dạy kèm cho học viên không đúng chuyên môn và không đúng yêu cầu ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận trước.

Gia sư Bắc Giang đảm bảo chất lượng

Điều chúng tôi quan tâm nhất là đảm bảo chất lượng cho việc học kèm của học viên và một khi đã học gia sư thì các học viên phải tiến bộ nhanh hơn. Vì vậy, ngoài việc tuyển chọn về chuyên môn, Gia sư còn xem xét về kỹ năng giao tiếp với học viên, cách ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. Tất cả nhằm đảm bảo rằng gia sư truyền đạt tốt kiến thức; thấu hiểu được những hạn chế và mong muốn của học viên; học viên có thể tự nhiên hỏi những gì mình chưa hiểu hoặc chưa biết trong môn học. Với cách dạy như anh chị chỉ cho em hoặc cha mẹ chỉ cho con, chúng tôi đảm bảo rằng học viên sẽ tiến bộ sau tháng học đầu tiên.

Đăng ký tìm gia sư và đăng ký học gia sư

Phụ huynh và học viên trong khu vực tỉnh Bắc Giang đăng ký tìm gia sư vui lòng liên hệ với trung tâm gia sư Myteacher theo số hotline. Nhân viên của trung tâm sẽ tiếp nhận thông tin đăng ký tìm gia sư và tư vấn cho anh, chị các giải pháp học gia sư hiệu quả. Phụ huynh và học viên cũng có thể đăng ký học theo mẫu điền thông tin tại đây và xem thêm các bước đăng ký học để cùng chúng tôi tìm gia sư nhanh nhất.

Đăng ký làm gia sư