Menu Close Menu

Gia sư Bắc Ninh dạy kèm tại nhà và dạy kèm trực tuyến

Lượt xem 06-03-2020 | Lượt xem 1029

Học viên mới

Mã lớp 11049
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11044
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11040
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11025
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11024
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11021
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11020
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10991
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10981
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 260.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10937
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10934
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10933
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10913
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Yên Phong, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10901
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10851
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10827
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10818
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10812
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 260.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10811
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 260.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10791
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10721
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10693
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10692
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10662
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10648
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10647
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10609
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10604
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Thuận Thành, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10537
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10474
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10450
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 320.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10438
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10434
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10422
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10255
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10214
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Thuận Thành, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10077
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10063
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Yên Phong, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10015
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9947
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9900
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9791
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-01-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9790
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-01-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9778
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-01-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9732
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-01-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9672
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9669
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9571
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9558
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9553
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-12-2019
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Bắc Ninh

Phụ huynh và học viên tìm gia sư tại Bắc Ninh thuê gia sư về nhà dạy kèm cho con hoặc những người đi làm thuê gia sư dạy riêng một số kiến thức cho mình tại khu vực tỉnh Bắc Ninh dần trở nên nhiều hơn. Nhu cầu thuê gia sư có ở hầu hết các khu vực quận, huyện thị trong tỉnh thành như Thuận Thành, Từ Sơn, TP Bắc Ninh, Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong, Lương Tài, Gia Bình, ...

Gia sư dạy kèm tại Bắc Ninh

Gia sư dạy kèm cho học viên tại Bắc Ninh

Đội ngũ gia sư tại Bắc Ninh

Thuộc hệ thống gia sư Myteacher trên toàn quốc, gia sư Bắc Ninh gồm nhiều giáo viên giảng dạy tại các trường học trong tỉnh như:

Gia sư dạy kèm cho các cháu tiểu học là giáo viên giảng dạy tại các trường Trường tiểu học Nội Duệ, Trường tiểu học Liên Bão, Trường tiểu học Đại Xuân, Trường tiểu học Việt Thống, Trường tiểu học Vạn Ninh, Trường tiểu học thị trấn Chờ số 2 ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp hai là giáo viên giảng dạy tại các trường Trường THCS Đông Thọ, Trường THCS Cảnh Hưng, Trường THCS Đình Tổ, Trường THCS Cách Bi, Trường THCS Giang Sơn, Trường THCS Bồng Lai ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp ba là giáo viên giảng dạy tại các trường Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, Trường THPT Hàn Thuyên, Trường TH - THCS - THPT Quốc tế Kinh Bắc, Trường THPT Nguyễn Du, Trường THPT Yên Phong số 2, Trường THPT Phố Mới ...

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Vũ Thị Giang
Mã số gia sư Mã số 0009483
Năm sinh Sinh năm 1992
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 9/100

Tự giới thiệu
2010: giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh Bắc Giang môn tiếng anh
2010-2014:học ngôn ngữ anh tại Đại học Ngoại ngữ- DHQG Hà Nội
2011-2018: gia sư tại nhà môn Anh

Khu vực dạy: TP Bắc Ninh

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lê Thị Thành
Mã số gia sư Mã số 0000605
Năm sinh Sinh năm 1982
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Kinh nghiệm dạy kèm 10 năm các môn toán cấp 2. Phương pháp dạy dễ hiểu, truyền đạt tốt,có kỹ năng sư phạm, và giao lưu tốt với học sinh.

Khu vực dạy: TP Bắc Ninh

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Thu
Mã số gia sư Mã số 0000955
Năm sinh Sinh năm 1994
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Có 3 năm kinh nghiệm gia sư dạy Toán từ lớp 3 đến lớp 12

Khu vực dạy: Thuận Thành

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Lan Nhi
Mã số gia sư Mã số 0001300
Năm sinh Sinh năm 1998
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Đang dạy tại trường tiểu học Hương Mạc 2.

Khu vực dạy: Từ Sơn

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Phạm Văn Tuấn
Mã số gia sư Mã số 0003188
Năm sinh Sinh năm 1991
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Lịch Sử
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Khu vực dạy: Quế Võ

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Đức Hà
Mã số gia sư Mã số 0003689
Năm sinh Sinh năm 1991
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Ngữ Văn
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
7/2013: Tốt nghiệp loại Giỏi khoa Văn học, trường ĐHKHXH&NV
8/2014-này: Giảng viên Ngữ Văn trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc Phòng

Khu vực dạy: TP Bắc Ninh, Tiên Du, Từ Sơn

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Thủy
Mã số gia sư Mã số 0003854
Năm sinh Sinh năm 1980
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Từng học đại học sư phạm nghệ thuật trung ương. có 9 năm kinh nghiệm giảng dạy trong ngành. hiện đang dạy tại trường tiểu học phù lương.

Khu vực dạy: Quế Võ

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Thu Hằng
Mã số gia sư Mã số 0004450
Năm sinh Sinh năm 1996
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Người lành nghề
Chuyên ngành Chuyên ngành Tiếng Hàn Quốc
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Là du học sinh tại Hàn và đã có thời gian thử việc tại công ty samsung lớn của Hàn tại Việt Nam. Cùng đó cũng đã nhận và trải nghiệm thử công việc gia sư và giảng dạy

Khu vực dạy: Yên Phong, Quế Võ

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Ngân
Mã số gia sư Mã số 0006026
Năm sinh Sinh năm 1999
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi đã có kinh nghiệm gia sư các lớp từ tiền tiểu học đến lớp 5.

Khu vực dạy: Thuận Thành

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Ngô Thị Nga
Mã số gia sư Mã số 0005343
Năm sinh Sinh năm 1993
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Tiếng Việt cho người nước ngoài
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Đã từng dạy tiếng anh giao tiếp và luyện thi Toeic tại Tiếng Anh Quy Nhơn. Dẫn tour du lịch, quản lý nhà hàng âu

Khu vực dạy: TP Bắc Ninh, Yên Phong

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Thiện
Mã số gia sư Mã số 0006103
Năm sinh Sinh năm 1994
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tốt nghiệp đại học sư phạm hà nội 2. đang học lên cao học và có kinh nghiệm 2 năm đi dạy ở trường cấp 2.

Khu vực dạy: Yên Phong, TP Bắc Ninh

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Phạm Thu Hà
Mã số gia sư Mã số 0006178
Năm sinh Sinh năm 1990
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Người lành nghề
Chuyên ngành Chuyên ngành Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tốt nghiệp chuyên ngành Quản Trị Mạng tại Trường ĐH Phương Đông ( Hà Nội)
Sau khi đạt 6.5 ielts đã từng làm việc trung tâm tiếng anh Res

Khu vực dạy: TP Bắc Ninh

Xem thêm gia sư

Các dịch vụ gia sư tại Bắc Ninh

dạy kèm chi tiết, dễ hiểu, giúp học sinh, học viên lấy lại căn bản , học giỏi từng ngày. Dạy kèm tại các khu vực Thuận Thành, Từ Sơn, TP Bắc Ninh, Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong, Lương Tài, Gia Bình thông qua dịch vụ gia sư tại nhà và gia sư trực tuyến.

1. Gia sư dạy kèm tại nhà học viên trong khu vực tỉnh Bắc Ninh


  • Nhận dạy các môn: Tiếng Anh, Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn.

  • Nhận dạy các môn: Toán học, Kiểm tra và chuẩn bị bài, Các môn tiểu học, Rèn chữ tiếng Việt.

  • Nhận dạy các môn: Các môn tiểu học, Rèn chữ tiếng Việt, Kiểm tra và chuẩn bị bài, Ngữ văn.

  • Nhận dạy các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Âm nhạc, Tiếng Hàn, Kiểm tra và chuẩn bị bài.

  • Nhận dạy các môn: Ngữ văn.

  • Nhận dạy các môn: Tiếng Hàn, Kiểm tra và chuẩn bị bài, Tiếng Anh, Toán học, Vật lý, Hóa học.

2. Dạy kèm trực tuyến cho tất cả học sinh và người đi làm tại Bắc Ninh

Các phụ huynh và học viên tại Bắc Ninh có thể thuê gia sư trong và ngoài tỉnh để dạy kèm trực tuyến. Đây là hình hình thức gia sư không đến nhà học viên mà dạy thông qua máy vi tính, các hoạt động học tập là một thầy một trò và học trực tiếp (không phải học video).

Loại hình học gia sư trực tuyến rất phù hợp và hiệu quả cho các học sinh, học viên ở các huyện thị thiếu gia sư đến dạy tại nhà như Gia Bình, Lương Tài.

Các học viên tại có thể học thử 2 buổi trước khi học chính thức. Nếu qua 2 buổi học thử gia sư dạy không đáp ứng được yêu cầu thì học viên không cần trả phí cho các buổi học thử đó.

Học phí học gia sư tham khảo

Bảng học phí tham khảo được tính trên mỗi buổi học, đơn vị tính nghìn đồng (1.000đ). Áp dụng cho học viên học từ 2 buổi/ tuần trở lên. Đối với học viên học 1 buổi/ tuần mức học phí tăng thêm khoảng 10%. Mức phí có thể thay đổi đối với mỗi gia sư cụ thể và gia sư có nhiều năm kinh nghiệm.

Bắc Ninh Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12 Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12
TP Bắc Ninh 100150200 120180220
Yên Phong 100150200 120180220
Quế Võ 100150200 120180220
Tiên Du 100150200 120180220
Từ Sơn 100150200 120180220
Thuận Thành 100150200 120180220
Gia Bình 100150200 120180220
Lương Tài 100150200 120180220

Gia sư Bắc Ninh đảm bảo uy tín

Để đảm bảo kết quả học tập tốt cho học viên, gia sư My teacher tại Bắc Ninh luôn cung cấp các gia sư đúng chuyên môn, đúng yêu cầu. Thông qua việc tuyển chọn, chúng tôi luôn yêu cầu các gia sư cung cấp thông tin thực tế và chính xác như: thông tin cá nhân cơ bản, thông tin chuyên môn, lịch sử công tác và các thành tích, văn bằng và các giấy chứng nhận,... Chúng tôi cam kết không giới thiệu gia sư dạy kèm cho học viên không đúng chuyên môn và không đúng yêu cầu ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận trước.

Gia sư Bắc Ninh đảm bảo chất lượng

Điều chúng tôi quan tâm nhất là đảm bảo chất lượng cho việc học kèm của học viên và một khi đã học gia sư thì các học viên phải tiến bộ nhanh hơn. Vì vậy, ngoài việc tuyển chọn về chuyên môn, Gia sư còn xem xét về kỹ năng giao tiếp với học viên, cách ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. Tất cả nhằm đảm bảo rằng gia sư truyền đạt tốt kiến thức; thấu hiểu được những hạn chế và mong muốn của học viên; học viên có thể tự nhiên hỏi những gì mình chưa hiểu hoặc chưa biết trong môn học. Với cách dạy như anh chị chỉ cho em hoặc cha mẹ chỉ cho con, chúng tôi đảm bảo rằng học viên sẽ tiến bộ sau tháng học đầu tiên.

Đăng ký tìm gia sư và đăng ký học gia sư

Phụ huynh và học viên trong khu vực tỉnh Bắc Ninh đăng ký tìm gia sư vui lòng liên hệ với trung tâm gia sư Myteacher theo số hotline. Nhân viên của trung tâm sẽ tiếp nhận thông tin đăng ký tìm gia sư và tư vấn cho anh, chị các giải pháp học gia sư hiệu quả. Phụ huynh và học viên cũng có thể đăng ký học theo mẫu điền thông tin tại đây và xem thêm các bước đăng ký học để cùng chúng tôi tìm gia sư nhanh nhất.

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký làm gia sư