Menu Close Menu

Gia sư Bến Tre dạy kèm tại nhà và dạy kèm trực tuyến

Lượt xem 06-03-2020 | Lượt xem 1029

Học viên mới

Mã lớp 11030
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11029
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10801
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10782
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Giồng Trôm, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10727
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 130.000đ/ buổi
❆ TP Bến Tre, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10674
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bến Tre, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10658
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bến Tre, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10646
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10614
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 230.000đ/ buổi
❆ TP Bến Tre, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10531
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Bến Tre, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10437
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 130.000đ/ buổi
❆ TP Bến Tre, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10376
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ba Tri, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10369
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Bình Đại, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10338
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Bến Tre, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10328
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 130.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10126
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 500.000đ/ buổi
❆ Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10081
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bến Tre, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10034
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9984
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9894
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bến Tre, Bến Tre
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9873
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Bình Đại, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9712
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bến Tre, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9561
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9537
❆ Học Các môn mầm non
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 90.000đ/ buổi
❆ TP Bến Tre, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9512
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Giồng Trôm, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9375
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ba Tri, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9374
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ba Tri, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9281
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bến Tre, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9131
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 3
❆ Học phí 130.000đ/ buổi
❆ TP Bến Tre, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-10-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9088
❆ Học Tiếng Anh
❆ Chứng chỉ TOEIC
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-10-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8748
❆ Học Mỹ thuật
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bến Tre, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8678
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bến Tre, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8645
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Bến Tre, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8580
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bến Tre, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8560
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Bến Tre, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8550
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8508
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Giồng Trôm, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-07-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8497
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Bến Tre, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-07-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8483
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bến Tre, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-07-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8335
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bến Tre, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-07-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8247
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bến Tre, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-06-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8218
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Bình Đại, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-06-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8217
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Bình Đại, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-06-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8173
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Bến Tre, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-06-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8085
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Bến Tre, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-05-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8012
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 130.000đ/ buổi
❆ Bình Đại, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-05-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7916
❆ Học Tiếng Anh
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Bến Tre, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-05-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7867
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-04-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7803
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-04-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7774
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Thạnh Phú, Bến Tre
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-04-2019
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Bến Tre

Phụ huynh và học viên tìm gia sư tại Bến Tre thuê gia sư về nhà dạy kèm cho con hoặc những người đi làm thuê gia sư dạy riêng một số kiến thức cho mình tại khu vực tỉnh Bến Tre dần trở nên nhiều hơn. Nhu cầu thuê gia sư có ở hầu hết các khu vực quận, huyện thị trong tỉnh thành như Ba Tri, Châu Thành, Thạnh Phú, TP Bến Tre, Chợ Lách, Bình Đại, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, ...

Gia sư dạy kèm tại Bến Tre

Gia sư dạy kèm cho học viên tại Bến Tre

Đội ngũ gia sư tại Bến Tre

Thuộc hệ thống gia sư Myteacher trên toàn quốc, gia sư Bến Tre gồm nhiều giáo viên giảng dạy tại các trường học trong tỉnh như:

Gia sư dạy kèm cho các cháu tiểu học là giáo viên giảng dạy tại các trường Tiểu học Phú Khương, Tiểu học Phường 8, Tiểu học Phường 6, Tiểu học Bến Tre, Tiểu học Phú Thọ, Tiểu học Phường 7 ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp hai là giáo viên giảng dạy tại các trường Trường THCS An Định, Trường THCS An Thới, Trường THCS An Khánh, Trường THCS Phú Túc, Trường THCS Sơn Định, Trường THCS Châu Bình ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp ba là giáo viên giảng dạy tại các trường Trường THPT Lạc Long Quân, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Trường THPT Diệp Minh Châu, Trường THPT ChêGuevara, Trường THPT Quản Trọng Hoàng, Trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng ...

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư HUỲNH NGỌC ANH
Mã số gia sư Mã số 0004493
Năm sinh Sinh năm 1986
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 9/100

Tự giới thiệu
Dạy liên tục cho các em học sinh yếu, trung bình, khá giỏi, trường Quốc tế từ 2006 đến nay

Khu vực dạy: TP Bến Tre, Giồng Trôm, Châu Thành

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lê Thị Ngọc Lan
Mã số gia sư Mã số 0001478
Năm sinh Sinh năm 1988
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Người lành nghề
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Dạy kèm tại nhà ở Tp. Hồ Chí Minh:
* 6 năm đối với học sinh tiểu hoc.
* 5năm đối với trẻ chậm phát triển ngôn ngữ, trí tuệ, tăng động giảm chú ý.

Khu vực dạy: TP Bến Tre

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Mộng Nghi
Mã số gia sư Mã số 0002062
Năm sinh Sinh năm 1995
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Khu vực dạy: Thạnh Phú

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Võ Thị Như Ý
Mã số gia sư Mã số 0002226
Năm sinh Sinh năm 1990
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Khu vực dạy: Châu Thành

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Thị Diễm Hà
Mã số gia sư Mã số 0003069
Năm sinh Sinh năm 1980
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Người lành nghề
Chuyên ngành Chuyên ngành Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
14 năm kinh nghiệm làm việc cho các Tập đoàn Dược của nước ngoài tại Tp.HCM

Khu vực dạy: Chợ Lách

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Hoàng Ân
Mã số gia sư Mã số 0003350
Năm sinh Sinh năm 1993
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Thạc sĩ
Chuyên ngành Chuyên ngành Hóa học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Đang là giáo viên THPT tại trường PT Hermann Gmeiner Bến Tre

Khu vực dạy: TP Bến Tre, Mỏ Cày

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Lan
Mã số gia sư Mã số 0003511
Năm sinh Sinh năm 1989
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Thạc sĩ
Chuyên ngành Chuyên ngành Hóa học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
đang dạy phổ thông

Khu vực dạy: Thạnh Phú, Mỏ Cày

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lê Văn Thành
Mã số gia sư Mã số 0006040
Năm sinh Sinh năm 1986
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Khu vực dạy: TP Bến Tre

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Xuân Phượng
Mã số gia sư Mã số 0005420
Năm sinh Sinh năm 1995
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Hóa Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi đã học và tốt nghiệp Đại học Cần Thơ, ngành Sư phạm Hóa học.
Khi còn là sinh viên, tôi đã đi dạy kèm và có 3 năm kinh nghiệm.
Hiện tại tôi đang dạy tại 1 trường THPT của huyện Châu Thành.

Khu vực dạy: TP Bến Tre, Châu Thành, Mỏ Cày

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lê thị minh nghĩa
Mã số gia sư Mã số 0005847
Năm sinh Sinh năm 1988
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi là giảng viên trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang với 8 năm công tác trong ngành
Tôi đã hoàn thành chương trình cao học chuyên ngành Toán Giải tích chờ bảo vệ luận văn tại trường ĐH khoa hoc Tự nhiên Hồ Chí Minh

Khu vực dạy: Châu Thành

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trịnh Minh Nhựt
Mã số gia sư Mã số 0006054
Năm sinh Sinh năm 1990
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Tin Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Đang đi làm tại trung tâm dịch vụ việc làm Bến Tre -- hiện đang làm nhân viên văn phòng

Khu vực dạy: TP Bến Tre

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trương Quốc Tất
Mã số gia sư Mã số 0006380
Năm sinh Sinh năm 1983
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Thạc sĩ
Chuyên ngành Chuyên ngành Sinh học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi đã tốt nghiệp đại học sư phạm sinh và thạc sĩ Công nghệ sinh học và hiện tại công tác tại trường Đại học Tiền Giang

Khu vực dạy: TP Bến Tre

Xem thêm gia sư

Các dịch vụ gia sư tại Bến Tre

dạy kèm chi tiết, dễ hiểu, giúp học sinh, học viên lấy lại căn bản , học giỏi từng ngày. Dạy kèm tại các khu vực Ba Tri, Châu Thành, Thạnh Phú, TP Bến Tre, Chợ Lách, Bình Đại, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc thông qua dịch vụ gia sư tại nhà và gia sư trực tuyến.

1. Gia sư dạy kèm tại nhà học viên trong khu vực tỉnh Bến Tre

2. Dạy kèm trực tuyến cho tất cả học sinh và người đi làm tại Bến Tre

Các phụ huynh và học viên tại Bến Tre có thể thuê gia sư trong và ngoài tỉnh để dạy kèm trực tuyến. Đây là hình hình thức gia sư không đến nhà học viên mà dạy thông qua máy vi tính, các hoạt động học tập là một thầy một trò và học trực tiếp (không phải học video).

Loại hình học gia sư trực tuyến rất phù hợp và hiệu quả cho các học sinh, học viên ở các huyện thị thiếu gia sư đến dạy tại nhà như Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Bình Đại, Ba Tri.

Các học viên tại có thể học thử 2 buổi trước khi học chính thức. Nếu qua 2 buổi học thử gia sư dạy không đáp ứng được yêu cầu thì học viên không cần trả phí cho các buổi học thử đó.

Học phí học gia sư tham khảo

Bảng học phí tham khảo được tính trên mỗi buổi học, đơn vị tính nghìn đồng (1.000đ). Áp dụng cho học viên học từ 2 buổi/ tuần trở lên. Đối với học viên học 1 buổi/ tuần mức học phí tăng thêm khoảng 10%. Mức phí có thể thay đổi đối với mỗi gia sư cụ thể và gia sư có nhiều năm kinh nghiệm.

Bến Tre Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12 Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12
TP Bến Tre 7080100 100120150
Châu Thành 7080100 100120150
Chợ Lách 7080100 100120150
Mỏ Cày 7080100 100120150
Giồng Trôm 7080100 100120150
Bình Đại 7080100 100120150
Ba Tri 7080100 100120150
Thạnh Phú 7080100 100120150

Gia sư Bến Tre đảm bảo uy tín

Để đảm bảo kết quả học tập tốt cho học viên, gia sư My teacher tại Bến Tre luôn cung cấp các gia sư đúng chuyên môn, đúng yêu cầu. Thông qua việc tuyển chọn, chúng tôi luôn yêu cầu các gia sư cung cấp thông tin thực tế và chính xác như: thông tin cá nhân cơ bản, thông tin chuyên môn, lịch sử công tác và các thành tích, văn bằng và các giấy chứng nhận,... Chúng tôi cam kết không giới thiệu gia sư dạy kèm cho học viên không đúng chuyên môn và không đúng yêu cầu ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận trước.

Gia sư Bến Tre đảm bảo chất lượng

Điều chúng tôi quan tâm nhất là đảm bảo chất lượng cho việc học kèm của học viên và một khi đã học gia sư thì các học viên phải tiến bộ nhanh hơn. Vì vậy, ngoài việc tuyển chọn về chuyên môn, Gia sư còn xem xét về kỹ năng giao tiếp với học viên, cách ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. Tất cả nhằm đảm bảo rằng gia sư truyền đạt tốt kiến thức; thấu hiểu được những hạn chế và mong muốn của học viên; học viên có thể tự nhiên hỏi những gì mình chưa hiểu hoặc chưa biết trong môn học. Với cách dạy như anh chị chỉ cho em hoặc cha mẹ chỉ cho con, chúng tôi đảm bảo rằng học viên sẽ tiến bộ sau tháng học đầu tiên.

Đăng ký tìm gia sư và đăng ký học gia sư

Phụ huynh và học viên trong khu vực tỉnh Bến Tre đăng ký tìm gia sư vui lòng liên hệ với trung tâm gia sư Myteacher theo số hotline. Nhân viên của trung tâm sẽ tiếp nhận thông tin đăng ký tìm gia sư và tư vấn cho anh, chị các giải pháp học gia sư hiệu quả. Phụ huynh và học viên cũng có thể đăng ký học theo mẫu điền thông tin tại đây và xem thêm các bước đăng ký học để cùng chúng tôi tìm gia sư nhanh nhất.

Đăng ký làm gia sư