Menu Close Menu

Gia sư Bình Dương dạy kèm tại nhà và dạy kèm trực tuyến

Lượt xem 06-03-2020 | Lượt xem 1029

Học viên mới

Mã lớp 10986
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tân Uyên, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10944
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 280.000đ/ buổi
❆ Dĩ An, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10943
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 280.000đ/ buổi
❆ Dĩ An, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10839
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Dĩ An, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10838
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Dĩ An, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10837
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Dĩ An, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10796
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Tân Uyên, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10792
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Thủ Dầu Một, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10745
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thuận An, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10628
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Dĩ An, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10627
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Dĩ An, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10590
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Tân Uyên, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10580
❆ Học Tin học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thủ Dầu Một, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10493
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tân Uyên, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10491
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thủ Dầu Một, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10321
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tân Uyên, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10310
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thủ Dầu Một, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10309
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thủ Dầu Một, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10308
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thủ Dầu Một, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10288
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thuận An, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10239
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Phú Giáo, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10238
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Phú Giáo, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10237
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Phú Giáo, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10105
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 500.000đ/ buổi
❆ Dĩ An, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9945
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Dĩ An, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9711
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Tân Uyên, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9710
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Tân Uyên, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9633
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Bến Cát, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9608
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Bến Cát, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9596
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thủ Dầu Một, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9595
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 220.000đ/ buổi
❆ Thủ Dầu Một, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9500
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Tân Uyên, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9498
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tân Uyên, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9492
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Thuận An, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9491
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Thuận An, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9461
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Bến Cát, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9404
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Tân Uyên, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9357
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Tân Uyên, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9249
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tân Uyên, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-10-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9124
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thủ Dầu Một, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-10-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9123
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Thủ Dầu Một, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-10-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9046
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Phú Giáo, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-10-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9041
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thuận An, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-10-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8970
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Bến Cát, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-09-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8947
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Tân Uyên, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-09-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8860
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thuận An, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-09-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8839
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Dĩ An, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-09-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8838
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Dĩ An, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-09-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8836
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tân Uyên, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-09-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8834
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Dĩ An, Bình Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-09-2019
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Bình Dương

Phụ huynh và học viên tìm gia sư tại Bình Dương thuê gia sư về nhà dạy kèm cho con hoặc những người đi làm thuê gia sư dạy riêng một số kiến thức cho mình tại khu vực tỉnh Bình Dương dần trở nên nhiều hơn. Nhu cầu thuê gia sư có ở hầu hết các khu vực quận, huyện thị trong tỉnh thành như Thuận An, Thủ Dầu Một, Dĩ An, Bến Cát, Phú Giáo, Tân Uyên, Dầu Tiếng, ...

Gia sư dạy kèm tại Bình Dương

Gia sư dạy kèm cho học viên tại Bình Dương

Đội ngũ gia sư tại Bình Dương

Thuộc hệ thống gia sư Myteacher trên toàn quốc, gia sư Bình Dương gồm nhiều giáo viên giảng dạy tại các trường học trong tỉnh như:

Gia sư dạy kèm cho các cháu tiểu học là giáo viên giảng dạy tại các trường Tiểu học Nguyễn Du, Tiểu học Hòa Phú, Tiểu học Phú Lợi, Tiểu học Trần Phú, Tiểu học An Sơn, Tiểu học Lý Tự Trọng ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp hai là giáo viên giảng dạy tại các trường THCS Phú Cường, THCS Nguyễn Viết Xuân, THCS Phú Mỹ, THCS Định Hòa, THCS Trịnh Hoài Đức, THCS Châu Văn Liêm ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp ba là giáo viên giảng dạy tại các trường THPT Thường Tân, THPT Tân Bình, THPT Lê Lợi, THPT Bàu Bàng, THPT Bến Cát, THPT Tây Nam ...

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Kim Chi
Mã số gia sư Mã số 0001049
Năm sinh Sinh năm 1997
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi đang học trường đại học phú yên và đã có dạy thêm tại trung tâm anh ngữ Little House tại thành phố Tuy Hòa

Khu vực dạy: Thuận An

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lâm Hoàng Anh Tuấn
Mã số gia sư Mã số 0002061
Năm sinh Sinh năm 1998
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi đang học QTKD tại đại học FPT-Greenwich, và đang được đào tạo tiếng anh theo tiêu chuẩn của trường

Khu vực dạy: Dĩ An

Gia-sư-My-teacher

Gia sư LÊ THỊ THÀNH
Mã số gia sư Mã số 0002063
Năm sinh Sinh năm 1994
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Người lành nghề
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Từng làm gia sư dạy kèm tại nhà thời sinh viên, hiện tại là nhân viên phòng R & D kim nhân viên marketing.

Khu vực dạy: Bến Cát

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Vũ Đình Công
Mã số gia sư Mã số 0002066
Năm sinh Sinh năm 1998
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi hiện đang học Công nghệ hóa học tại trường ĐH Công Nghiệp tphcm

Khu vực dạy: Dĩ An

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Nguyễn Quyền Trang
Mã số gia sư Mã số 0002349
Năm sinh Sinh năm 1996
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Đang học tại trường Đại Học An Giang, dạy gia sư và có dạy ở vài trung tâm

Khu vực dạy: Tân Uyên

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Yến Nhi
Mã số gia sư Mã số 0002422
Năm sinh Sinh năm 1994
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Đã từng học tại Đại học kinh tế TP.HCM,hiện tại làm công tác kế toán tại một doanh nghiệp tại địa phương. Có kinh nghiệm làm gia sư 3 năm. Giỏi về các môn toán, hóa.

Khu vực dạy: Dầu Tiếng

Gia-sư-My-teacher

Gia sư NGUYỄN THÁI THANH
Mã số gia sư Mã số 0003070
Năm sinh Sinh năm 1996
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Công tác xã hội
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Đang là sinh viên

Khu vực dạy: Thủ Dầu Một

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lê Thị Thu Cúc
Mã số gia sư Mã số 0003277
Năm sinh Sinh năm 1995
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi hiện là cử nhân Sư phạm Toán trường Đại học An Giang. Dù không đi dạy tại trường học nhưng tôi vẫn có những học trò ngoan để gắn bó, chia sẻ kiến thức và dạy dỗ kiến thức về cuộc sống cho các em ngoài môn học. Nói về những học trò cũ tôi dạy, có đủ 3 cấp:lớp 3, lớp 6, lớp 9, lớp 12. Mỗi cấp học tôi dạy đều có những cung bậc cảm xúc khác nhau, với mỗi học viên tôi tặng riêng cho trò một phương pháp dạy phù hợp chứ không cùng 1 khuôn khổ vì trí tuệ và năng lực mỗi học sinh không ai giống ai.

Khu vực dạy: Thuận An

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lưu Thị Duyên
Mã số gia sư Mã số 0003563
Năm sinh Sinh năm 1993
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi từng dạy học kèm hơn 1 năm cho các bé cấp 1, cấp 2(co the day cac lớp 6,7,8,9)

Khu vực dạy: Thủ Dầu Một

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Thuận
Mã số gia sư Mã số 0003844
Năm sinh Sinh năm 1981
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Ngữ Văn
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Trường Lê Quý Đôn

Khu vực dạy: Dĩ An

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Văn Phong
Mã số gia sư Mã số 0004095
Năm sinh Sinh năm 1983
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
đang làm việc viễn thông FPT

Khu vực dạy: Thuận An

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thái Ngọc
Mã số gia sư Mã số 0004360
Năm sinh Sinh năm 1998
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Thủ Dầu Một ngành Giáo dục tiểu học.

Khu vực dạy: Dĩ An

Xem thêm gia sư

Các dịch vụ gia sư tại Bình Dương

dạy kèm chi tiết, dễ hiểu, giúp học sinh, học viên lấy lại căn bản , học giỏi từng ngày. Dạy kèm tại các khu vực Thuận An, Thủ Dầu Một, Dĩ An, Bến Cát, Phú Giáo, Tân Uyên, Dầu Tiếng thông qua dịch vụ gia sư tại nhà và gia sư trực tuyến.

1. Gia sư dạy kèm tại nhà học viên trong khu vực tỉnh Bình Dương

2. Dạy kèm trực tuyến cho tất cả học sinh và người đi làm tại Bình Dương

Các phụ huynh và học viên tại Bình Dương có thể thuê gia sư trong và ngoài tỉnh để dạy kèm trực tuyến. Đây là hình hình thức gia sư không đến nhà học viên mà dạy thông qua máy vi tính, các hoạt động học tập là một thầy một trò và học trực tiếp (không phải học video).

Loại hình học gia sư trực tuyến rất phù hợp và hiệu quả cho các học sinh, học viên ở các huyện thị thiếu gia sư đến dạy tại nhà như Bàu Bàng, Phú Giáo.

Các học viên tại có thể học thử 2 buổi trước khi học chính thức. Nếu qua 2 buổi học thử gia sư dạy không đáp ứng được yêu cầu thì học viên không cần trả phí cho các buổi học thử đó.

Học phí học gia sư tham khảo

Bảng học phí tham khảo được tính trên mỗi buổi học, đơn vị tính nghìn đồng (1.000đ). Áp dụng cho học viên học từ 2 buổi/ tuần trở lên. Đối với học viên học 1 buổi/ tuần mức học phí tăng thêm khoảng 10%. Mức phí có thể thay đổi đối với mỗi gia sư cụ thể và gia sư có nhiều năm kinh nghiệm.

Bình Dương Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12 Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12
Thủ Dầu Một 80100120 120150180
Bến Cát 80100120 120150180
Tân Uyên 80100120 120150180
Thuận An 80100120 120150180
Dĩ An 80100120 120150180
Phú Giáo 80100120 120150180
Dầu Tiếng 80100120 120150180

Gia sư Bình Dương đảm bảo uy tín

Để đảm bảo kết quả học tập tốt cho học viên, gia sư My teacher tại Bình Dương luôn cung cấp các gia sư đúng chuyên môn, đúng yêu cầu. Thông qua việc tuyển chọn, chúng tôi luôn yêu cầu các gia sư cung cấp thông tin thực tế và chính xác như: thông tin cá nhân cơ bản, thông tin chuyên môn, lịch sử công tác và các thành tích, văn bằng và các giấy chứng nhận,... Chúng tôi cam kết không giới thiệu gia sư dạy kèm cho học viên không đúng chuyên môn và không đúng yêu cầu ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận trước.

Gia sư Bình Dương đảm bảo chất lượng

Điều chúng tôi quan tâm nhất là đảm bảo chất lượng cho việc học kèm của học viên và một khi đã học gia sư thì các học viên phải tiến bộ nhanh hơn. Vì vậy, ngoài việc tuyển chọn về chuyên môn, Gia sư còn xem xét về kỹ năng giao tiếp với học viên, cách ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. Tất cả nhằm đảm bảo rằng gia sư truyền đạt tốt kiến thức; thấu hiểu được những hạn chế và mong muốn của học viên; học viên có thể tự nhiên hỏi những gì mình chưa hiểu hoặc chưa biết trong môn học. Với cách dạy như anh chị chỉ cho em hoặc cha mẹ chỉ cho con, chúng tôi đảm bảo rằng học viên sẽ tiến bộ sau tháng học đầu tiên.

Đăng ký tìm gia sư và đăng ký học gia sư

Phụ huynh và học viên trong khu vực tỉnh Bình Dương đăng ký tìm gia sư vui lòng liên hệ với trung tâm gia sư Myteacher theo số hotline. Nhân viên của trung tâm sẽ tiếp nhận thông tin đăng ký tìm gia sư và tư vấn cho anh, chị các giải pháp học gia sư hiệu quả. Phụ huynh và học viên cũng có thể đăng ký học theo mẫu điền thông tin tại đây và xem thêm các bước đăng ký học để cùng chúng tôi tìm gia sư nhanh nhất.

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký làm gia sư