Menu Close Menu

Gia sư Đắk Lắk dạy kèm tại nhà và dạy kèm trực tuyến

Lượt xem 06-03-2020 | Lượt xem 1029

Học viên mới

Mã lớp 11080
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10870
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cư M gar, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10869
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cư M gar, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10652
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10586
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10432
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10391
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cư M gar, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10084
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10037
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Buôn Hồ, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10001
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9881
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9828
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-01-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9827
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-01-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9785
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-01-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9685
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9513
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9412
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 11
❆ Học phí 300.000đ/ buổi
❆ Cư M gar, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9241
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-10-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9034
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-10-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9033
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-10-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8997
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-09-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8996
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-09-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8995
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-09-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8822
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-09-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8731
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 84.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8706
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8705
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8704
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8703
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8617
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cư M gar, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8544
❆ Học Tiếng Trung
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8526
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-07-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8476
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-07-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8464
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-07-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8387
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-07-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8228
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-06-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8136
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-06-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7918
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-05-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7858
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-04-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7853
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Học trực tuyến
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-04-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7801
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-04-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7729
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-04-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7728
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-04-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7727
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-04-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7677
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-04-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7675
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-04-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7647
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cư M gar, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7646
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cư M gar, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7614
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7581
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-03-2019
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Đắk Lắk

Phụ huynh và học viên tìm gia sư tại Đắk Lắk thuê gia sư về nhà dạy kèm cho con hoặc những người đi làm thuê gia sư dạy riêng một số kiến thức cho mình tại khu vực tỉnh Đắk Lắk dần trở nên nhiều hơn. Nhu cầu thuê gia sư có ở hầu hết các khu vực quận, huyện thị trong tỉnh thành như Buôn Ma Thuột, Ea Kar, Krông Pắc, Cư Kuin, Ea H Leo, Cư M gar, Krông Năng, Krông Bông, Krông Buk, Buôn Hồ, ...

Gia sư dạy kèm tại Đắk Lắk

Gia sư dạy kèm cho học viên tại Đắk Lắk

Đội ngũ gia sư tại Đắk Lắk

Thuộc hệ thống gia sư Myteacher trên toàn quốc, gia sư Đắk Lắk gồm nhiều giáo viên giảng dạy tại các trường học trong tỉnh như:

Gia sư dạy kèm cho các cháu tiểu học là giáo viên giảng dạy tại các trường TH - THCS - THPT Victory, TH Quốc Tế, TH Lý Tự Trọng, TH Kim Đồng, TH Ngô Quyền, TH Thái Phiên ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp hai là giáo viên giảng dạy tại các trường THCS Phan Chu Trinh, THCS Trần Bình Trọng, THCS Lý Tự Trọng, THCS Phạm Hồng Thái, THCS Nguyễn Khuyến, THCS Phan Bội Châu ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp ba là giáo viên giảng dạy tại các trường THPT Lý Tự Trọng, THPT Cao Bá Quát, THPT Ea H'Leo, THPT Lăk, THPT chuyên Nguyễn Du, THPT Buôn Ma Thuộc ...

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Thị Hà
Mã số gia sư Mã số 0010297
Năm sinh Sinh năm 1989
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 9/100

Tự giới thiệu
Năm 2012 tốt nghiệp Đại học Tây Nguyên. Năm 2013 đến nay giảng dạy tại trường trung học phổ thông Trần Quốc Đại huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh.

Khu vực dạy: Buôn Ma Thuột

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Thị Bích Thảo
Mã số gia sư Mã số 0002040
Năm sinh Sinh năm 1994
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Học tại đại học nha trang.
Hiện đang là phiên dịch viên tiếng Anh Trung chuyên nghành may mặc

Khu vực dạy: Krông Pắc

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Huỳnh Thị Mỹ Trang
Mã số gia sư Mã số 0002175
Năm sinh Sinh năm 1988
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi đang dạy tại trường tiểu học Nguyễn văn trỗi thị xã buôn hồ tỉnh đaklak

Khu vực dạy: Buôn Ma Thuột

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Đặng Minh Toàn
Mã số gia sư Mã số 0002308
Năm sinh Sinh năm 1991
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Từng học Đại học Kinh tế TPHCM
Hiện đang làm công ty Masan

Khu vực dạy: Buôn Ma Thuột

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Hoài Nam
Mã số gia sư Mã số 0002342
Năm sinh Sinh năm 1992
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tốt nghiệp tại Đại học Tây Nguyên
- Đã công tác tại HCM
- Coffee Control tại Buôn Ma Thuột

Khu vực dạy: Buôn Ma Thuột

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Tố Nữ
Mã số gia sư Mã số 0002464
Năm sinh Sinh năm 1997
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Học đại học Buôn Ma Thuộc ngành: bs đa khoa

Khu vực dạy: Cư M gar, Buôn Ma Thuột

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Châu Thị MỴ Nương
Mã số gia sư Mã số 0002471
Năm sinh Sinh năm 1995
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi là sinh viên năm cuối ngành sư phạm hóa trường đại học Quy Nhơn.

Khu vực dạy: Krông Bông

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Đỗ Văn Hoàn
Mã số gia sư Mã số 0002532
Năm sinh Sinh năm 1988
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Hóa Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Hiện đang giảng dạy tại TTGDTX Tỉnh ĐăkLăk

Khu vực dạy: Buôn Ma Thuột

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Thu Thảo
Mã số gia sư Mã số 0002863
Năm sinh Sinh năm 1989
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Thạc sĩ
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Vật Lý
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
6 năm công tác tại trường THPT Tôn Đức Thắng, Đăk Lăk

Khu vực dạy: Krông Bông

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nông Thị Thủy
Mã số gia sư Mã số 0002954
Năm sinh Sinh năm 1993
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Đã ra trường (Tháng 8 nhận bằng tốt nghiệp)

Khu vực dạy: Buôn Ma Thuột

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Vũ Như Ngọc
Mã số gia sư Mã số 0003080
Năm sinh Sinh năm 1985
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tốt nghiệp ra trường, di dạy kèm và dạy tại nhà từ năm 2007

Khu vực dạy: Buôn Ma Thuột

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Bảo Châu
Mã số gia sư Mã số 0003095
Năm sinh Sinh năm 1996
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Đã tốt nghiệp đại học sư phạm toán đại học Tây Nguyên. Đã giảng dạy tại trường Thpt Hồng Hà- tp HCM. Đang dạy tại trường THCS EATIEU - DakLak.

Khu vực dạy: Buôn Ma Thuột, Cư Kuin, Cư Kuin

Xem thêm gia sư

Các dịch vụ gia sư tại Đắk Lắk

dạy kèm chi tiết, dễ hiểu, giúp học sinh, học viên lấy lại căn bản , học giỏi từng ngày. Dạy kèm tại các khu vực Buôn Ma Thuột, Ea Kar, Krông Pắc, Cư Kuin, Ea H Leo, Cư M gar, Krông Năng, Krông Bông, Krông Buk, Buôn Hồ thông qua dịch vụ gia sư tại nhà và gia sư trực tuyến.

1. Gia sư dạy kèm tại nhà học viên trong khu vực tỉnh Đắk Lắk

2. Dạy kèm trực tuyến cho tất cả học sinh và người đi làm tại Đắk Lắk

Các phụ huynh và học viên tại Đắk Lắk có thể thuê gia sư trong và ngoài tỉnh để dạy kèm trực tuyến. Đây là hình hình thức gia sư không đến nhà học viên mà dạy thông qua máy vi tính, các hoạt động học tập là một thầy một trò và học trực tiếp (không phải học video).

Loại hình học gia sư trực tuyến rất phù hợp và hiệu quả cho các học sinh, học viên ở các huyện thị thiếu gia sư đến dạy tại nhà như Ea H Leo, Krông Buk, Krông Năng, Ea Súp, Krông Pắc, Ea Kar, M`Đrăk, Krông Ana, Lăk, Buôn Đôn, Buôn Hồ.

Các học viên tại có thể học thử 2 buổi trước khi học chính thức. Nếu qua 2 buổi học thử gia sư dạy không đáp ứng được yêu cầu thì học viên không cần trả phí cho các buổi học thử đó.

Học phí học gia sư tham khảo

Bảng học phí tham khảo được tính trên mỗi buổi học, đơn vị tính nghìn đồng (1.000đ). Áp dụng cho học viên học từ 2 buổi/ tuần trở lên. Đối với học viên học 1 buổi/ tuần mức học phí tăng thêm khoảng 10%. Mức phí có thể thay đổi đối với mỗi gia sư cụ thể và gia sư có nhiều năm kinh nghiệm.

Đắk Lắk Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12 Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12
Buôn Ma Thuột 80100120 120150180
Ea H Leo 80100120 120150180
Krông Buk 80100120 120150180
Krông Năng 80100120 120150180
Ea Súp 80100120 120150180
Cư M gar 80100120 120150180
Krông Pắc 80100120 120150180
Ea Kar 80100120 120150180
M`Đrăk 80100120 120150180
Krông Ana 80100120 120150180
Krông Bông 80100120 120150180
Lăk 80100120 120150180
Buôn Đôn 80100120 120150180
Cư Kuin 80100120 120150180

Gia sư Đắk Lắk đảm bảo uy tín

Để đảm bảo kết quả học tập tốt cho học viên, gia sư My teacher tại Đắk Lắk luôn cung cấp các gia sư đúng chuyên môn, đúng yêu cầu. Thông qua việc tuyển chọn, chúng tôi luôn yêu cầu các gia sư cung cấp thông tin thực tế và chính xác như: thông tin cá nhân cơ bản, thông tin chuyên môn, lịch sử công tác và các thành tích, văn bằng và các giấy chứng nhận,... Chúng tôi cam kết không giới thiệu gia sư dạy kèm cho học viên không đúng chuyên môn và không đúng yêu cầu ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận trước.

Gia sư Đắk Lắk đảm bảo chất lượng

Điều chúng tôi quan tâm nhất là đảm bảo chất lượng cho việc học kèm của học viên và một khi đã học gia sư thì các học viên phải tiến bộ nhanh hơn. Vì vậy, ngoài việc tuyển chọn về chuyên môn, Gia sư còn xem xét về kỹ năng giao tiếp với học viên, cách ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. Tất cả nhằm đảm bảo rằng gia sư truyền đạt tốt kiến thức; thấu hiểu được những hạn chế và mong muốn của học viên; học viên có thể tự nhiên hỏi những gì mình chưa hiểu hoặc chưa biết trong môn học. Với cách dạy như anh chị chỉ cho em hoặc cha mẹ chỉ cho con, chúng tôi đảm bảo rằng học viên sẽ tiến bộ sau tháng học đầu tiên.

Đăng ký tìm gia sư và đăng ký học gia sư

Phụ huynh và học viên trong khu vực tỉnh Đắk Lắk đăng ký tìm gia sư vui lòng liên hệ với trung tâm gia sư Myteacher theo số hotline. Nhân viên của trung tâm sẽ tiếp nhận thông tin đăng ký tìm gia sư và tư vấn cho anh, chị các giải pháp học gia sư hiệu quả. Phụ huynh và học viên cũng có thể đăng ký học theo mẫu điền thông tin tại đây và xem thêm các bước đăng ký học để cùng chúng tôi tìm gia sư nhanh nhất.

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký làm gia sư