Menu Close Menu

Gia sư Đồng Tháp dạy kèm tại nhà và dạy kèm trực tuyến

Lượt xem 06-03-2020 | Lượt xem 1029

Học viên mới

Mã lớp 10914
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10853
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10825
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10728
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Thanh Bình, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10500
❆ Học Rèn chữ tiếng Việt
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10499
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10187
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Hồng Ngự, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9910
❆ Học Tiếng Đức
❆ Chứng chỉ A
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9822
❆ Học Toán học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-01-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9821
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-01-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9653
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Hồng Ngự, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9427
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9244
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-10-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9042
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-10-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8973
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-09-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8870
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-09-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8849
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-09-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8611
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Thanh Bình, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8545
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Lấp Vò, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8256
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-06-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8199
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-06-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8178
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-06-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7975
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 230.000đ/ buổi
❆ Thanh Bình, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-05-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7850
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-04-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7779
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Lấp Vò, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-04-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7775
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Hồng Ngự, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-04-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7598
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Lấp Vò, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7389
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7388
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7245
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-02-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7221
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-02-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7220
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-02-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7219
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-02-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7187
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-02-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7186
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 240.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-02-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7119
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hồng Ngự, Đồng Tháp
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-02-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7106
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-02-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7105
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-02-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 6998
❆ Học Lịch sử
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-01-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 6654
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-12-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6611
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-12-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6506
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-11-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6095
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Lấp Vò, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-10-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5992
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-10-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5912
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-10-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5758
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Châu Thành, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-09-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5720
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-09-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5682
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-09-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5647
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 300.000đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-09-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5514
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Lấp Vò, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-08-2018
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Đồng Tháp

Phụ huynh và học viên tìm gia sư tại Đồng Tháp thuê gia sư về nhà dạy kèm cho con hoặc những người đi làm thuê gia sư dạy riêng một số kiến thức cho mình tại khu vực tỉnh Đồng Tháp dần trở nên nhiều hơn. Nhu cầu thuê gia sư có ở hầu hết các khu vực quận, huyện thị trong tỉnh thành như Cao Lãnh, Thanh Bình, Châu Thành, Lấp Vò, Sa Đéc, Tháp Mười, Lai Vung, Hồng Ngự, ...

Gia sư dạy kèm tại Đồng Tháp

Gia sư dạy kèm cho học viên tại Đồng Tháp

Đội ngũ gia sư tại Đồng Tháp

Thuộc hệ thống gia sư Myteacher trên toàn quốc, gia sư Đồng Tháp gồm nhiều giáo viên giảng dạy tại các trường học trong tỉnh như:

Gia sư dạy kèm cho các cháu tiểu học là giáo viên giảng dạy tại các trường TH Lý Tự Trọng, TH Chu Văn An, TH Hòa An, TH Hòa Thuận, TH Lê Quý Đôn, TH Lê Văn Tám ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp hai là giáo viên giảng dạy tại các trường THCS An Khánh, THCS thị trấn Lấp Vò, THCS Kim Hồng, THCS Nguyễn Chí Thanh, THCS Thường Lạc, THCS Nguyễn Tú ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp ba là giáo viên giảng dạy tại các trường THPT Lấp Vò 1, THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu, THPT Nguyễn Du, THPT Tam Nông, THPT Thống Linh, THPT tp. Cao Lãnh ...

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Bùi Thị Thu Vân
Mã số gia sư Mã số 0000941
Năm sinh Sinh năm 1972
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 9/100

Tự giới thiệu
- Có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh ở các trường THCS và THPT.
- Đã và đang giảng dạy tiếng Anh Giao Tiếp tại các trung tâm Ngoại Ngữ.
- Đạt GV dạy giỏi môn tiếng Anh cấp huyện.
- Nhiều năm được bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau và SGDĐT Cà Mau khi còn công tác ở tỉnh Cà Mau.
- Đạt Chiến sí Thi Đua Cấp Tỉnh tỉnh Cà Mau.
-Tốt nghiệp ĐHSP Ngoại Ngữ Hà Nội (Tiếng Anh).
- Đạt FCE B1 (55đ) do Hội Đồng Anh khảo sát và cấp chứng chỉ.
- Đạt năng lực ngoại ngữ bậc B2 (8.0) theo khung 6 bậc của BGD&ĐT do trường ĐH Cần Thơ khảo sát và cấp chứng chỉ.
- Đạt chứng chỉ ELTeach với số điểm 670/700đ do tổ chức National Geographic của nước Mỹ cấp.
- Đã được tập huấn lớp bồi dướng giáo viên tiếng Anh cốt cán của tỉnh Cà Mau do ĐHSP TP HCM tổ chức và cấp chứng chỉ.

Khu vực dạy: Thanh Bình, Cao Lãnh, Tam Nông

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyen thi phuong thuy
Mã số gia sư Mã số 0010690
Năm sinh Sinh năm 1989
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 9/100

Tự giới thiệu
Gv truong tieu hoc doc binh kieu,gv truong tieu hoc tan phu

Khu vực dạy: Cao Lãnh

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Hữu Tài
Mã số gia sư Mã số 0000103
Năm sinh Sinh năm 1995
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Hóa Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành hóa học. Đạt giải 3 kỳ thi olympic hóa học toàn quốc.
Tiếng trung đã học xong HSK3 và dang học HSK4

Khu vực dạy: Hồng Ngự

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Phan Song Hoài ân
Mã số gia sư Mã số 0000147
Năm sinh Sinh năm 1988
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Vật lý
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Kinh nghiệm gia sư dạy kèm 8 năm

Khu vực dạy: Cao Lãnh

Gia-sư-My-teacher

Gia sư TRẦN KHẮC HUY
Mã số gia sư Mã số 0000378
Năm sinh Sinh năm 1996
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Đang học tại trường đại học Đồng Tháp

Khu vực dạy: Cao Lãnh

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Xuân Liễu
Mã số gia sư Mã số 0000391
Năm sinh Sinh năm 1991
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tốt nghiệp Thạc sỹ tại Trường Đại học Đồng Tháp. Đã công tác tại Trường Tiểu học Phong Mỹ 4

Khu vực dạy: Cao Lãnh

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Lệ Quyên
Mã số gia sư Mã số 0000501
Năm sinh Sinh năm 1994
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Giáo dục Tiểu học tại Trường Đại học Đồng Tháp

Khu vực dạy: Cao Lãnh

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Mã số gia sư Mã số 0000887
Năm sinh Sinh năm 1994
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Từng học chuyên TH tại trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, tốt nghiệp Đại học Đồng Tháp

Khu vực dạy: Cao Lãnh, Lấp Vò

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thành Nhân
Mã số gia sư Mã số 0000983
Năm sinh Sinh năm 1997
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Hiện tại là sinh viên, đã có kinh nghiệm dạy kèm cho nhiều bạn học sinh!

Khu vực dạy: Cao Lãnh, Lấp Vò

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Yến Phi
Mã số gia sư Mã số 0001031
Năm sinh Sinh năm 1987
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Thạc sĩ
Chuyên ngành Chuyên ngành Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi đã là gia sư từ lúc còn là sinh viên. Hiện tại tôi đang công tác tại Trường Đại học Đồng Tháp

Khu vực dạy: Cao Lãnh, Cao Lãnh, Cao Lãnh

Gia-sư-My-teacher

Gia sư LÊ TRINH
Mã số gia sư Mã số 0001065
Năm sinh Sinh năm 1994
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Hóa Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi đã từng học trường Đại học An Giang

Khu vực dạy: Hồng Ngự

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Huỳnh Tiên
Mã số gia sư Mã số 0001174
Năm sinh Sinh năm 1992
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Từng học Đại Học Cần Thơ, khoa ngoại Ngữ, từng học Đại học luật, từng làm biên phiên dịch, chuyên viên cho Văn phòng Công chứng Nguyễn Thanh Đình (phòng công chứng số 1 Cần Thơ), dạy học ở Trung tâm Anh ngữ HQ (cần Thơ)

Khu vực dạy: Sa Đéc

Xem thêm gia sư

Các dịch vụ gia sư tại Đồng Tháp

dạy kèm chi tiết, dễ hiểu, giúp học sinh, học viên lấy lại căn bản , học giỏi từng ngày. Dạy kèm tại các khu vực Cao Lãnh, Thanh Bình, Châu Thành, Lấp Vò, Sa Đéc, Tháp Mười, Lai Vung, Hồng Ngự thông qua dịch vụ gia sư tại nhà và gia sư trực tuyến.

1. Gia sư dạy kèm tại nhà học viên trong khu vực tỉnh Đồng Tháp

2. Dạy kèm trực tuyến cho tất cả học sinh và người đi làm tại Đồng Tháp

Các phụ huynh và học viên tại Đồng Tháp có thể thuê gia sư trong và ngoài tỉnh để dạy kèm trực tuyến. Đây là hình hình thức gia sư không đến nhà học viên mà dạy thông qua máy vi tính, các hoạt động học tập là một thầy một trò và học trực tiếp (không phải học video).

Loại hình học gia sư trực tuyến rất phù hợp và hiệu quả cho các học sinh, học viên ở các huyện thị thiếu gia sư đến dạy tại nhà như Tân Hồng, Tháp Mười, Lai Vung, Châu Thành.

Các học viên tại có thể học thử 2 buổi trước khi học chính thức. Nếu qua 2 buổi học thử gia sư dạy không đáp ứng được yêu cầu thì học viên không cần trả phí cho các buổi học thử đó.

Học phí học gia sư tham khảo

Bảng học phí tham khảo được tính trên mỗi buổi học, đơn vị tính nghìn đồng (1.000đ). Áp dụng cho học viên học từ 2 buổi/ tuần trở lên. Đối với học viên học 1 buổi/ tuần mức học phí tăng thêm khoảng 10%. Mức phí có thể thay đổi đối với mỗi gia sư cụ thể và gia sư có nhiều năm kinh nghiệm.

Đồng Tháp Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12 Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12
Cao Lãnh 7080100 100120150
Sa Đéc 7080100 100120150
Tân Hồng 7080100 100120150
Hồng Ngự 7080100 100120150
Tam Nông 7080100 100120150
Thanh Bình 7080100 100120150
Lấp Vò 7080100 100120150
Tháp Mười 7080100 100120150
Lai Vung 7080100 100120150
Châu Thành 7080100 100120150

Gia sư Đồng Tháp đảm bảo uy tín

Để đảm bảo kết quả học tập tốt cho học viên, gia sư My teacher tại Đồng Tháp luôn cung cấp các gia sư đúng chuyên môn, đúng yêu cầu. Thông qua việc tuyển chọn, chúng tôi luôn yêu cầu các gia sư cung cấp thông tin thực tế và chính xác như: thông tin cá nhân cơ bản, thông tin chuyên môn, lịch sử công tác và các thành tích, văn bằng và các giấy chứng nhận,... Chúng tôi cam kết không giới thiệu gia sư dạy kèm cho học viên không đúng chuyên môn và không đúng yêu cầu ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận trước.

Gia sư Đồng Tháp đảm bảo chất lượng

Điều chúng tôi quan tâm nhất là đảm bảo chất lượng cho việc học kèm của học viên và một khi đã học gia sư thì các học viên phải tiến bộ nhanh hơn. Vì vậy, ngoài việc tuyển chọn về chuyên môn, Gia sư còn xem xét về kỹ năng giao tiếp với học viên, cách ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. Tất cả nhằm đảm bảo rằng gia sư truyền đạt tốt kiến thức; thấu hiểu được những hạn chế và mong muốn của học viên; học viên có thể tự nhiên hỏi những gì mình chưa hiểu hoặc chưa biết trong môn học. Với cách dạy như anh chị chỉ cho em hoặc cha mẹ chỉ cho con, chúng tôi đảm bảo rằng học viên sẽ tiến bộ sau tháng học đầu tiên.

Đăng ký tìm gia sư và đăng ký học gia sư

Phụ huynh và học viên trong khu vực tỉnh Đồng Tháp đăng ký tìm gia sư vui lòng liên hệ với trung tâm gia sư Myteacher theo số hotline. Nhân viên của trung tâm sẽ tiếp nhận thông tin đăng ký tìm gia sư và tư vấn cho anh, chị các giải pháp học gia sư hiệu quả. Phụ huynh và học viên cũng có thể đăng ký học theo mẫu điền thông tin tại đây và xem thêm các bước đăng ký học để cùng chúng tôi tìm gia sư nhanh nhất.

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký làm gia sư