Menu Close Menu

Gia sư Hà Nội dạy kèm tại nhà và dạy kèm trực tuyến

Lượt xem 06-03-2020 | Lượt xem 1029

Học viên mới

Mã lớp 10999
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 260.000đ/ buổi
❆ Từ Liêm, Hà Nội
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10988
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Gia Lâm, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10931
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Hoàn Kiếm, Hà Nội
Học trực tuyến
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10930
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Ba Đình, Hà Nội
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10927
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thanh Xuân, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10868
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quốc Oai, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10783
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quốc Oai, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10772
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thường Tín, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10766
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Đông Anh, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10722
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Mê Linh, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10711
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phúc Thọ, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10710
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phúc Thọ, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10709
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phú Xuyên, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10636
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quốc Oai, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10635
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sóc Sơn, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10632
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Sơn Tây, Hà Nội
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10624
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Sóc Sơn, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10557
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phú Xuyên, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10542
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Đông Anh, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10541
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Đông Anh, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10526
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Sơn Tây, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10523
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Lớp 8
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Ba Đình, Hà Nội
Học trực tuyến
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10519
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Cầu Giấy, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10515
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Sơn Tây, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10498
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Đông Anh, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10475
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Hoàng Mai, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10470
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 8
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hà Đông, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10469
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hà Đông, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10464
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Long Biên, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10451
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 320.000đ/ buổi
❆ Sóc Sơn, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10419
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Từ Liêm, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10386
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Đông Anh, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10344
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hoài Đức, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10343
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hoài Đức, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10303
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thạch Thất, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10302
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thạch Thất, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10301
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thạch Thất, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10296
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hai Bà Trưng, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10273
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Tây Hồ, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10269
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Đan Phượng, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10212
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Ứng Hoà, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10183
❆ Học Tiếng Anh
❆ Chứng chỉ IELTS
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Hoàn Kiếm, Hà Nội
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10173
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hoàn Kiếm, Hà Nội
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10168
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hoàn Kiếm, Hà Nội
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10163
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 500.000đ/ buổi
❆ Hoàng Mai, Hà Nội
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10144
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Đống Đa, Hà Nội
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10136
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Sơn Tây, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10135
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Mê Linh, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10112
❆ Học Tiếng Anh
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Đống Đa, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10104
❆ Học Tiếng Anh
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Đông Anh, Hà Nội
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-03-2020
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Hà Nội

Phụ huynh và học viên tìm gia sư tại Hà Nội thuê gia sư về nhà dạy kèm cho con hoặc những người đi làm thuê gia sư dạy riêng một số kiến thức cho mình tại khu vực tỉnh Hà Nội dần trở nên nhiều hơn. Nhu cầu thuê gia sư có ở hầu hết các khu vực quận, huyện thị trong tỉnh thành như Gia Lâm, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Cầu Giấy, Sơn Tây, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Từ Liêm, Thanh Xuân, Mê Linh, Sóc Sơn, Thường Tín, Phúc Thọ, Hai Bà Trưng, Ba Vì, Thạch Thất, Hà Đông, Thanh Trì, Tây Hồ, Đông Anh, Hoài Đức, Quốc Oai, Đan Phượng, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Thanh Oai, Ứng Hoà, ...

Gia sư dạy kèm tại Hà Nội

Gia sư dạy kèm cho học viên tại Hà Nội

Đội ngũ gia sư tại Hà Nội

Thuộc hệ thống gia sư Myteacher trên toàn quốc, gia sư Hà Nội gồm nhiều giáo viên giảng dạy tại các trường học trong tỉnh như:

Gia sư dạy kèm cho các cháu tiểu học là giáo viên giảng dạy tại các trường TH Hà Nội, TH Thịnh Quang, TH Chu Văn An, TH Dân Lập Nguyễn Khuyến, TH Kim Đồng, TH Nam Thành Công ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp hai là giáo viên giảng dạy tại các trường THCS Nguyễn Du, THCS Trưng Vương, THCS Nguyễn Trường Tộ, THCS - THPT Tạ Quang Bửu, THCS Ngô Gia Tự - Hai Bà Trưng, THCS Phan Chu Trinh ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp ba là giáo viên giảng dạy tại các trường THPT Đống Đa, THPT Kim Liên - Hà Nội, THPT Chu Văn An, THPT Văn Lang, THPT Yên Hòa, THPT Nhân Chính ...

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Hoàng Anh
Mã số gia sư Mã số 0009101
Năm sinh Sinh năm 1987
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Thạc sĩ
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Hóa Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 12/100

Tự giới thiệu
THÔNG TIN CHUNG
Giới thiệu chung và kinh nghiệm giảng dạy
- Học sinh giỏi cấp tỉnh Toán -Lý - Hóa nhiều năm - Thủ khoa ĐHSP Thái Nguyên 27,5 đ ( Toán 9 + Lý 9,5 + Hóa 9)
-Giải 3 Olympic SV Hóa học
-Kinh nghiệm gia sư + dạy nhóm+ dạy trung tâm trên 10 năm ( đã đi gia sư từ khi SV năm 1)
- Là người nguyên tắc nhưng thân thiện

Khu vực dạy: Cầu Giấy

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Bùi Thị Tuyết Mai
Mã số gia sư Mã số 0004294
Năm sinh Sinh năm 1983
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Sinh Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 9/100

Tự giới thiệu
Đang giảng dạy bộ môn Sinh học tại trường thcs Tản Đà - Ba Vì - Hà Nội

Khu vực dạy: Ba Vì

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Hứa Thị Thắm
Mã số gia sư Mã số 0010033
Năm sinh Sinh năm 1991
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Hóa Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 9/100

Tự giới thiệu
Gia sư từ năm 2009 ( năm nhất đại học sư phạm Hà Nội), đã đi dạy tại trường cấp 2 trong quận Hoàng Mai, có kinh nghiệm kèm học sinh mất gốc hoá, ôn thi đại học và dạy đội tuyển thi học sinh giỏi tại trường

Khu vực dạy: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên, Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Hà Đông, Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hoà, Thường Tín, Phú Xuyên

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Chu Thị Hoài
Mã số gia sư Mã số 0010138
Năm sinh Sinh năm 1982
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 9/100

Tự giới thiệu
Giáo viên thcs Xuân Sơn 14 năm, luyện thi học sinh giỏi thị xã nhiều năm

Khu vực dạy: Sơn Tây

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Thuý Nga
Mã số gia sư Mã số 0010331
Năm sinh Sinh năm 1990
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Thạc sĩ
Chuyên ngành Chuyên ngành Văn học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 9/100

Tự giới thiệu
- - Thạc sĩ Lý luận văn học - Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nộ.
- Giáo viên Ngữ Văn tại Hệ thống giáo dục Học Mãi.

Khu vực dạy: Thanh Xuân, Hà Đông

Gia-sư-My-teacher

Gia sư vu thi tuyết
Mã số gia sư Mã số 0010390
Năm sinh Sinh năm 1989
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Hóa Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 9/100

Tự giới thiệu
Học sư phạm hóa tại đai học giáo dục_ đai học quốc gia ha nôi,hien tai giảng day tai thpt ngọc tao huyện phúc tho

Khu vực dạy: Phúc Thọ, Thạch Thất

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Hưởng
Mã số gia sư Mã số 0010499
Năm sinh Sinh năm 1986
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Tin Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 9/100

Tự giới thiệu
Làm tại Trường Trung cấp Cảnh sát

Khu vực dạy: Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Trì, Gia Lâm

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Ngọc Tú
Mã số gia sư Mã số 0001030
Năm sinh Sinh năm 1986
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Kỹ thuật cầu đường
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi từng học và tốt nghiệp trường ĐH xây dựng làm cán bộ kỹ thuật tại nhiều công ty về xây dựng và thiết kế nội thất.

Khu vực dạy: Thanh Trì, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lê Phương Khanh
Mã số gia sư Mã số 0001215
Năm sinh Sinh năm 1998
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Người lành nghề
Chuyên ngành Chuyên ngành Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Hiện nay, tôi đang là sinh viên năm 2 tại trường Hobart and William Smith Colleges, Hoa Kỳ. Tôi đã học lớp chuyên Anh tại trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội.

Khu vực dạy: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Lan Nhi
Mã số gia sư Mã số 0001300
Năm sinh Sinh năm 1998
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Đang dạy tại trường tiểu học Hương Mạc 2.

Khu vực dạy: Long Biên, Gia Lâm

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Văn Hoàng
Mã số gia sư Mã số 0001364
Năm sinh Sinh năm 1998
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Kỹ thuật điện - Điện tử
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi đang học tại trường đại học công nghiệp hà nội (cơ sở hà nam ), khoa điện tử

Khu vực dạy: Từ Liêm

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Đức Thắng
Mã số gia sư Mã số 0001515
Năm sinh Sinh năm 1986
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Thạc sĩ
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu

Từng học tại Đại học bách khoa Hà Nội
- Công tác tại Bộ KH&CN

Khu vực dạy: Từ Liêm

Xem thêm gia sư

Các dịch vụ gia sư tại Hà Nội

dạy kèm chi tiết, dễ hiểu, giúp học sinh, học viên lấy lại căn bản , học giỏi từng ngày. Dạy kèm tại các khu vực Gia Lâm, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Cầu Giấy, Sơn Tây, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Từ Liêm, Thanh Xuân, Mê Linh, Sóc Sơn, Thường Tín, Phúc Thọ, Hai Bà Trưng, Ba Vì, Thạch Thất, Hà Đông, Thanh Trì, Tây Hồ, Đông Anh, Hoài Đức, Quốc Oai, Đan Phượng, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Thanh Oai, Ứng Hoà thông qua dịch vụ gia sư tại nhà và gia sư trực tuyến.

1. Gia sư dạy kèm tại nhà học viên trong khu vực tỉnh Hà Nội

2. Dạy kèm trực tuyến cho tất cả học sinh và người đi làm tại Hà Nội

Các phụ huynh và học viên tại Hà Nội có thể thuê gia sư trong và ngoài tỉnh để dạy kèm trực tuyến. Đây là hình hình thức gia sư không đến nhà học viên mà dạy thông qua máy vi tính, các hoạt động học tập là một thầy một trò và học trực tiếp (không phải học video).

Loại hình học gia sư trực tuyến rất phù hợp và hiệu quả cho các học sinh, học viên ở các huyện thị thiếu gia sư đến dạy tại nhà như Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Mê Linh.

Các học viên tại có thể học thử 2 buổi trước khi học chính thức. Nếu qua 2 buổi học thử gia sư dạy không đáp ứng được yêu cầu thì học viên không cần trả phí cho các buổi học thử đó.

Học phí học gia sư tham khảo

Bảng học phí tham khảo được tính trên mỗi buổi học, đơn vị tính nghìn đồng (1.000đ). Áp dụng cho học viên học từ 2 buổi/ tuần trở lên. Đối với học viên học 1 buổi/ tuần mức học phí tăng thêm khoảng 10%. Mức phí có thể thay đổi đối với mỗi gia sư cụ thể và gia sư có nhiều năm kinh nghiệm.

Hà Nội Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12 Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12
Ba Đình 100150200 120180220
Hoàn Kiếm 100150200 120180220
Hai Bà Trưng 100150200 120180220
Đống Đa 100150200 120180220
Tây Hồ 100150200 120180220
Cầu Giấy 100150200 120180220
Thanh Xuân 100150200 120180220
Hoàng Mai 100150200 120180220
Long Biên 100150200 120180220
Từ Liêm 100150200 120180220
Thanh Trì 100150200 120180220
Gia Lâm 100150200 120180220
Đông Anh 100150200 120180220
Sóc Sơn 100150200 120180220
Hà Đông 100150200 120180220
Sơn Tây 100150200 120180220
Ba Vì 100150200 120180220
Phúc Thọ 100150200 120180220
Thạch Thất 100150200 120180220
Quốc Oai 100150200 120180220
Chương Mỹ 100150200 120180220
Đan Phượng 100150200 120180220
Hoài Đức 100150200 120180220
Thanh Oai 100150200 120180220
Mỹ Đức 100150200 120180220
Ứng Hoà 100150200 120180220
Thường Tín 100150200 120180220
Phú Xuyên 100150200 120180220
Mê Linh 100150200 120180220

Gia sư Hà Nội đảm bảo uy tín

Để đảm bảo kết quả học tập tốt cho học viên, gia sư My teacher tại Hà Nội luôn cung cấp các gia sư đúng chuyên môn, đúng yêu cầu. Thông qua việc tuyển chọn, chúng tôi luôn yêu cầu các gia sư cung cấp thông tin thực tế và chính xác như: thông tin cá nhân cơ bản, thông tin chuyên môn, lịch sử công tác và các thành tích, văn bằng và các giấy chứng nhận,... Chúng tôi cam kết không giới thiệu gia sư dạy kèm cho học viên không đúng chuyên môn và không đúng yêu cầu ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận trước.

Gia sư Hà Nội đảm bảo chất lượng

Điều chúng tôi quan tâm nhất là đảm bảo chất lượng cho việc học kèm của học viên và một khi đã học gia sư thì các học viên phải tiến bộ nhanh hơn. Vì vậy, ngoài việc tuyển chọn về chuyên môn, Gia sư còn xem xét về kỹ năng giao tiếp với học viên, cách ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. Tất cả nhằm đảm bảo rằng gia sư truyền đạt tốt kiến thức; thấu hiểu được những hạn chế và mong muốn của học viên; học viên có thể tự nhiên hỏi những gì mình chưa hiểu hoặc chưa biết trong môn học. Với cách dạy như anh chị chỉ cho em hoặc cha mẹ chỉ cho con, chúng tôi đảm bảo rằng học viên sẽ tiến bộ sau tháng học đầu tiên.

Đăng ký tìm gia sư và đăng ký học gia sư

Phụ huynh và học viên trong khu vực tỉnh Hà Nội đăng ký tìm gia sư vui lòng liên hệ với trung tâm gia sư Myteacher theo số hotline. Nhân viên của trung tâm sẽ tiếp nhận thông tin đăng ký tìm gia sư và tư vấn cho anh, chị các giải pháp học gia sư hiệu quả. Phụ huynh và học viên cũng có thể đăng ký học theo mẫu điền thông tin tại đây và xem thêm các bước đăng ký học để cùng chúng tôi tìm gia sư nhanh nhất.

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký làm gia sư