Menu Close Menu

Gia sư Hậu Giang dạy kèm tại nhà và dạy kèm trực tuyến

Lượt xem 06-03-2020 | Lượt xem 1029

Học viên mới

Mã lớp 10915
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Long Mỹ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10640
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Long Mỹ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9636
❆ Học Tiếng Anh
❆ Chứng chỉ IELTS
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Vị Thanh, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9274
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phụng Hiệp, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8711
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Long Mỹ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8321
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Long Mỹ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-06-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8068
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Vị Thuỷ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-05-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7974
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cái Răng, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-05-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7963
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 350.000đ/ buổi
❆ Châu Thành A, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-05-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7962
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Châu Thành A, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-05-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7921
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phụng Hiệp, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-05-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7626
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Vị Thuỷ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7466
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Mỹ, Hậu Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7248
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Vị Thuỷ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-02-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 6985
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Mỹ, Hậu Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-01-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 5415
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh IELTS
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phụng Hiệp, Hậu Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-08-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5308
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Long Mỹ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-07-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5299
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Vị Thanh, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-07-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5239
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Lớp 2
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Long Mỹ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-07-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 4987
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Vị Thanh, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-06-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 4671
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Vị Thuỷ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-05-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 3936
❆ Học Tiếng Đức
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Vị Thanh, Hậu Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-03-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 3691
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ngã Bảy, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-02-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 3678
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ngã Bảy, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-02-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 3260
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Phụng Hiệp, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-12-2017
Xem thêm ≫

Mã lớp 3195
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phụng Hiệp, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-12-2017
Xem thêm ≫

Mã lớp 2811
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Vị Thanh, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-10-2017
Xem thêm ≫

Mã lớp 2810
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Vị Thanh, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-10-2017
Xem thêm ≫

Mã lớp 2747
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Vị Thanh, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-10-2017
Xem thêm ≫

Mã lớp 2657
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí thỏa thuận
❆ Long Mỹ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-10-2017
Xem thêm ≫

Mã lớp 2653
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Vị Thanh, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-10-2017
Xem thêm ≫

Mã lớp 2468
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 320.000 đ/buổi
❆ Vị Thuỷ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-09-2017
Xem thêm ≫

Mã lớp 2339
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Ngã Bảy, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-09-2017
Xem thêm ≫

Mã lớp 2254
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phụng Hiệp, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-08-2017
Xem thêm ≫

Mã lớp 1903
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Vị Thanh, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-07-2017
Xem thêm ≫

Mã lớp 1515
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Châu Thành A, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-06-2017
Xem thêm ≫

Mã lớp 1514
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Châu Thành A, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-06-2017
Xem thêm ≫

Mã lớp 1412
❆ Học Hội họa
❆ Lớp 1
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Vị Thanh, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-05-2017
Xem thêm ≫

Mã lớp 206
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí thỏa thuận
❆ Châu Thành A, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-05-2016
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Hậu Giang

Phụ huynh và học viên tìm gia sư tại Hậu Giang thuê gia sư về nhà dạy kèm cho con hoặc những người đi làm thuê gia sư dạy riêng một số kiến thức cho mình tại khu vực tỉnh Hậu Giang dần trở nên nhiều hơn. Nhu cầu thuê gia sư có ở hầu hết các khu vực quận, huyện thị trong tỉnh thành như Châu Thành A, Vị Thanh, Phụng Hiệp, Ngã Bảy, Vị Thuỷ, Long Mỹ, ...

Gia sư dạy kèm tại Hậu Giang

Gia sư dạy kèm cho học viên tại Hậu Giang

Đội ngũ gia sư tại Hậu Giang

Thuộc hệ thống gia sư Myteacher trên toàn quốc, gia sư Hậu Giang gồm nhiều giáo viên giảng dạy tại các trường học trong tỉnh như:

Gia sư dạy kèm cho các cháu tiểu học là giáo viên giảng dạy tại các trường TH Ngã Bảy 2, TH Hùng Vương, TH Lý Tự Trọng, TH Him Lam, TH Vị Thanh 1, TH Đông Phú 3 ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp hai là giáo viên giảng dạy tại các trường THCS Vị Thắng, THCS Long Thạnh, THCS Vị Thanh, THCS thị trấn Cái Tắc, THCS Nguyễn Trãi, THCS Võ Thị Sáu ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp ba là giáo viên giảng dạy tại các trường THPT Tầm Vu, THPT Long Mỹ, THPT Lê Hồng Phong, THPT Nguyễn Minh Quang, THPT Lương Tâm, THPT Ngã Sáu ...

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lê Thị Mộng Thúy
Mã số gia sư Mã số 0000845
Năm sinh Sinh năm 1981
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tốt nghiệp Đại học, thời sinh viên luôn đạt học bổng của Trường Đại học Cần Thơ.
Chuyên dạy Toán, lý hóa 14 năm

Khu vực dạy: Châu Thành A

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Đỗ Thanh Cần
Mã số gia sư Mã số 0001203
Năm sinh Sinh năm 1997
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Hiện tại tôi đang học ở trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

Khu vực dạy: Vị Thanh

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trương Vũ Linh
Mã số gia sư Mã số 0001621
Năm sinh Sinh năm 1984
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Thạc sĩ
Chuyên ngành Chuyên ngành Sinh học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Học đại học sp sinh, thạc sĩ sinh thái học tại trường đại học cần thơ. Hiện đang công tác ở trường thpt long mỹ, thị xã long mỹ, tỉnh hậu giang

Khu vực dạy: Long Mỹ, Vị Thuỷ, Vị Thanh, Châu Thành A, Châu Thành

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lê Hoàng Tâm
Mã số gia sư Mã số 0004175
Năm sinh Sinh năm 1985
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Người lành nghề
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Từng sống ,làm việc và học tập tại Nhật

Khu vực dạy: Vị Thanh, Vị Thuỷ, Long Mỹ

Gia-sư-My-teacher

Gia sư NGUYỄN THỊ KIM NGỌC
Mã số gia sư Mã số 0004265
Năm sinh Sinh năm 1995
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Tiếng Hàn Quốc
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
07/2016 – 08/2016: Làm việc bán thời gian tại quán coffee 09/2016 - 11/2016: Thực tập tại Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Hậu Giang 01/2017 – hiện nay: Dạy kèm tiếng Hàn căn bản, luyện thi Topik 10/2017 – hiện nay: Dạy kèm tiếng Hàn căn bản tại Công ty du học Hàn – Nhật Nyoko 04/2017 – 02/2018: Nhân viên văn phòng, Marketing du học Hàn Quốc tại Trung tâm Hàn Ngữ Cần Thơ – Vision tại Số 11/13, Hẻm 11, Đường Mậu Thân, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Tư vấn học sinh lựa chọn khóa học tiếng Hàn theo từng mục đích. Thực hiện các công việc văn phòng, quản lý danh sách học viên. Chuẩn bị hồ sơ du học Hàn và tư vấn du học Gặp gỡ với các đại diện trường Cao đẳng, Đại học ở Hàn Quốc Dạy kèm tiếng Hàn Thăm hỏi và gửi tặng quà cho các đơn vị trường và sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ - Tháng 11 2019 đỗ Topik 4. Hiện đang là du học sinh tại trường Andong Science College

Khu vực dạy: Vị Thanh

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lê Thị Loan
Mã số gia sư Mã số 0007425
Năm sinh Sinh năm 1986
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Trung cấp
Chuyên ngành Chuyên ngành Tiếng Hàn Quốc
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi đã sống 8 năm bên Hàn. Sau khi về nước tôi học thêm 3 năm lớp Biên - phiên dịch và 3 năm làm phiên dịch cho công ty Hàn Quốc.

Khu vực dạy: Vị Thanh, Long Mỹ

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Huỳnh Văn Thông
Mã số gia sư Mã số 0008571
Năm sinh Sinh năm 1990
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 7/100

Tự giới thiệu
THCS Lê Hồng Phong

Khu vực dạy: Ngã Bảy

Gia-sư-My-teacher-Lê Dương Anh Thư

Gia sư Lê Dương Anh Thư
Mã số gia sư Mã số 0001032
Năm sinh Sinh năm -0001
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Thạc sĩ
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Ngữ Văn
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 6/100

Khu vực dạy: Châu Thành A

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Tấn Phát
Mã số gia sư Mã số 0001673
Năm sinh Sinh năm 1998
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 6/100

Khu vực dạy: Vị Thanh

Gia-sư-My-teacher-THÂN ĐÌNH QUỐC KIỆT

Gia sư THÂN ĐÌNH QUỐC KIỆT
Mã số gia sư Mã số 0006438
Năm sinh Sinh năm 1983
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 6/100

Khu vực dạy: Vị Thanh, Vị Thuỷ, Long Mỹ

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Ngô Thị Minh Thùy
Mã số gia sư Mã số 0000814
Năm sinh Sinh năm 1992
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 5/100

Tự giới thiệu
Tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư Phạm Sóc Trăng. Đã công tác 2 năm tại trường Tiểu học Thạnh Hòa 2. Đã rèn luyện học sinh đạt nhiều thành tích nổi bật nhất là đạt giải II Toán Violympic cấp trường và giải III Toán Violympic cấp huyện cho học sinh lớp 2 và lớp 5

Khu vực dạy: Phụng Hiệp

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Ngô Minh Thắng
Mã số gia sư Mã số 0003626
Năm sinh Sinh năm 2017
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 5/100

Khu vực dạy: Vị Thanh, Vị Thuỷ

Xem thêm gia sư

Các dịch vụ gia sư tại Hậu Giang

dạy kèm chi tiết, dễ hiểu, giúp học sinh, học viên lấy lại căn bản , học giỏi từng ngày. Dạy kèm tại các khu vực Châu Thành A, Vị Thanh, Phụng Hiệp, Ngã Bảy, Vị Thuỷ, Long Mỹ thông qua dịch vụ gia sư tại nhà và gia sư trực tuyến.

1. Gia sư dạy kèm tại nhà học viên trong khu vực tỉnh Hậu Giang


  • Nhận dạy các môn: Toán học, Các môn tiểu học, Rèn chữ tiếng Việt, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Kiểm tra và chuẩn bị bài, Ngữ văn.

  • Nhận dạy các môn: Các môn tiểu học, Tiếng Anh, Sinh học, Kiểm tra và chuẩn bị bài, Hóa học, Tiếng Hàn, Toán học, Tin học.

  • Nhận dạy các môn: Sinh học, Các môn tiểu học, Kiểm tra và chuẩn bị bài, Hóa học, Tin học.

  • Nhận dạy các môn: Sinh học, Các môn tiểu học, Kiểm tra và chuẩn bị bài, Hóa học, Tin học, Tiếng Anh.

  • Nhận dạy các môn: Sinh học, Các môn tiểu học, Kiểm tra và chuẩn bị bài, Hóa học.

  • Nhận dạy các môn: Các môn tiểu học, Toán học, Rèn chữ tiếng Việt, Các môn mầm non.

2. Dạy kèm trực tuyến cho tất cả học sinh và người đi làm tại Hậu Giang

Các phụ huynh và học viên tại Hậu Giang có thể thuê gia sư trong và ngoài tỉnh để dạy kèm trực tuyến. Đây là hình hình thức gia sư không đến nhà học viên mà dạy thông qua máy vi tính, các hoạt động học tập là một thầy một trò và học trực tiếp (không phải học video).

Loại hình học gia sư trực tuyến rất phù hợp và hiệu quả cho các học sinh, học viên ở các huyện thị thiếu gia sư đến dạy tại nhà như Ngã Bảy.

Các học viên tại có thể học thử 2 buổi trước khi học chính thức. Nếu qua 2 buổi học thử gia sư dạy không đáp ứng được yêu cầu thì học viên không cần trả phí cho các buổi học thử đó.

Học phí học gia sư tham khảo

Bảng học phí tham khảo được tính trên mỗi buổi học, đơn vị tính nghìn đồng (1.000đ). Áp dụng cho học viên học từ 2 buổi/ tuần trở lên. Đối với học viên học 1 buổi/ tuần mức học phí tăng thêm khoảng 10%. Mức phí có thể thay đổi đối với mỗi gia sư cụ thể và gia sư có nhiều năm kinh nghiệm.

Hậu Giang Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12 Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12
Vị Thanh 7080100 100120150
Ngã Bảy 7080100 100120150
Vị Thuỷ 7080100 100120150
Long Mỹ 7080100 100120150
Phụng Hiệp 7080100 100120150
Châu Thành 7080100 100120150
Châu Thành A 7080100 100120150

Gia sư Hậu Giang đảm bảo uy tín

Để đảm bảo kết quả học tập tốt cho học viên, gia sư My teacher tại Hậu Giang luôn cung cấp các gia sư đúng chuyên môn, đúng yêu cầu. Thông qua việc tuyển chọn, chúng tôi luôn yêu cầu các gia sư cung cấp thông tin thực tế và chính xác như: thông tin cá nhân cơ bản, thông tin chuyên môn, lịch sử công tác và các thành tích, văn bằng và các giấy chứng nhận,... Chúng tôi cam kết không giới thiệu gia sư dạy kèm cho học viên không đúng chuyên môn và không đúng yêu cầu ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận trước.

Gia sư Hậu Giang đảm bảo chất lượng

Điều chúng tôi quan tâm nhất là đảm bảo chất lượng cho việc học kèm của học viên và một khi đã học gia sư thì các học viên phải tiến bộ nhanh hơn. Vì vậy, ngoài việc tuyển chọn về chuyên môn, Gia sư còn xem xét về kỹ năng giao tiếp với học viên, cách ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. Tất cả nhằm đảm bảo rằng gia sư truyền đạt tốt kiến thức; thấu hiểu được những hạn chế và mong muốn của học viên; học viên có thể tự nhiên hỏi những gì mình chưa hiểu hoặc chưa biết trong môn học. Với cách dạy như anh chị chỉ cho em hoặc cha mẹ chỉ cho con, chúng tôi đảm bảo rằng học viên sẽ tiến bộ sau tháng học đầu tiên.

Đăng ký tìm gia sư và đăng ký học gia sư

Phụ huynh và học viên trong khu vực tỉnh Hậu Giang đăng ký tìm gia sư vui lòng liên hệ với trung tâm gia sư Myteacher theo số hotline. Nhân viên của trung tâm sẽ tiếp nhận thông tin đăng ký tìm gia sư và tư vấn cho anh, chị các giải pháp học gia sư hiệu quả. Phụ huynh và học viên cũng có thể đăng ký học theo mẫu điền thông tin tại đây và xem thêm các bước đăng ký học để cùng chúng tôi tìm gia sư nhanh nhất.

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký làm gia sư