Menu Close Menu

Gia sư Khánh Hòa dạy kèm tại nhà và dạy kèm trực tuyến

Lượt xem 06-03-2020 | Lượt xem 1029

Học viên mới

Mã lớp 11033
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10958
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cam Ranh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10957
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cam Ranh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10956
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cam Ranh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10817
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cam Ranh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10778
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 240.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10403
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10340
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10199
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10130
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9842
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cam Lâm, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-01-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9841
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cam Lâm, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-01-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9700
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Ninh Hoà, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9692
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Vạn Ninh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9658
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cam Lâm, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9370
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Ninh Hoà, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8912
❆ Học Các môn mầm non
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-09-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8878
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-09-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8698
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8643
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8642
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8523
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-07-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8366
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Vạn Ninh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-07-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8349
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-07-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8319
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-06-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8292
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Ninh Hoà, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-06-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7956
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-05-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7472
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7386
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7297
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ninh Hoà, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7296
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ninh Hoà, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7295
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ninh Hoà, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7281
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7280
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7240
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cam Ranh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-02-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7096
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-02-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 6942
❆ Học Tiếng Anh
❆ Chứng chỉ IELTS
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-01-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 6788
❆ Học Đàn Piano
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cam Ranh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-12-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6787
❆ Học Tiếng Anh
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cam Ranh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-12-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6728
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-12-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6687
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Cam Lâm, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-12-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6644
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-12-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6437
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-11-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6355
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 8
❆ Học phí 1.200.000đ/tháng
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-11-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6286
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-11-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6285
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-11-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6277
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-11-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6109
❆ Học Đàn Piano
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-10-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6013
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-10-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5916
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Cam Lâm, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-10-2018
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Khánh Hòa

Phụ huynh và học viên tìm gia sư tại Khánh Hòa thuê gia sư về nhà dạy kèm cho con hoặc những người đi làm thuê gia sư dạy riêng một số kiến thức cho mình tại khu vực tỉnh Khánh Hòa dần trở nên nhiều hơn. Nhu cầu thuê gia sư có ở hầu hết các khu vực quận, huyện thị trong tỉnh thành như Cam Ranh, Cam Lâm, Nha Trang, Diên Khánh, Ninh Hoà, Vạn Ninh, ...

Gia sư dạy kèm tại Khánh Hòa

Gia sư dạy kèm cho học viên tại Khánh Hòa

Đội ngũ gia sư tại Khánh Hòa

Thuộc hệ thống gia sư Myteacher trên toàn quốc, gia sư Khánh Hòa gồm nhiều giáo viên giảng dạy tại các trường học trong tỉnh như:

Gia sư dạy kèm cho các cháu tiểu học là giáo viên giảng dạy tại các trường TH Lộc Thọ, TH Phước Tiến, TH Vĩnh Hòa, TH Vạn Thạnh, TH Xương Huân 2, TH Vĩnh Thạnh ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp hai là giáo viên giảng dạy tại các trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ, THCS Trưng Vương, THCS Âu Cơ, THCS Mạc Đỉnh Chi, THCS Nguyễn Công Trứ, THCS Thái Nguyên ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp ba là giáo viên giảng dạy tại các trường THPT Lý Tự Trọng, THPT Trần Bình Trọng, THPT Nguyễn Văn Trỗi, THPT Hoàng Hoa Thám, THPT Hà Huy Tập, THPT Nguyễn Thị Minh Khai ...

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư TRẦN NGỌC HIẾU
Mã số gia sư Mã số 0000377
Năm sinh Sinh năm 1991
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Vật lý
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tốt nghiệp đại học chuyên nghành sư phạm vật lí

Khu vực dạy: Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Nha Trang

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lê Xuân Quỳnh
Mã số gia sư Mã số 0001690
Năm sinh Sinh năm 1993
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Thi đỗ HVKTQS, giúp 1 số học sinh thi đỗ đại học,hiện đang làm giảng viên tại HVHQ

Khu vực dạy: Nha Trang

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Thị Mỹ Duyên
Mã số gia sư Mã số 0002359
Năm sinh Sinh năm -0001
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Ngữ Văn
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Là SV trường ĐHSP Huế. Có hơn 10 năm tuổi nghề.

Khu vực dạy: Nha Trang, Cam Ranh

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Hồ Minh Tùng
Mã số gia sư Mã số 0002867
Năm sinh Sinh năm 1990
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Thạc sĩ
Chuyên ngành Chuyên ngành Hóa học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tốt nghiệp ĐH Quy Nhơn,chuyên ngành Sư Phạm Hóa. Năm 2016 tốt nghiệp Thạc sĩ Hóa Hữu Cơ tại ĐH Khoa Học tự nhiên Huế.

Khu vực dạy: Nha Trang

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Hà Minh Thích
Mã số gia sư Mã số 0003342
Năm sinh Sinh năm 1994
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tốt nghiệp đại học Khánh Hòa 2015

Khu vực dạy: Nha Trang

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Lê Minh Hiền
Mã số gia sư Mã số 0004079
Năm sinh Sinh năm 1991
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Kế toán
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Đã từng dạy gia sư tại nhà cho học sinh lớp 6, 8, 9 và 11

Khu vực dạy: Nha Trang, Diên Khánh

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Thị Ni Na
Mã số gia sư Mã số 0004609
Năm sinh Sinh năm 1990
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi đã công tác tại trường Quốc tế Á Châu tuef thang 10 năm 2013 đến tháng 06 năm 2017. Tuef thang 7 năm 2017 đến nay tôi là giáo viên tự do công tác tại Nha Trang.

Khu vực dạy: Nha Trang

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn văn thành
Mã số gia sư Mã số 0005767
Năm sinh Sinh năm 1995
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Dạy kèm cho hs từ lớp 6 đến 8. Hs hiểu bài và làm bài tốt.

Khu vực dạy: Vạn Ninh, Nha Trang

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Huy Chương
Mã số gia sư Mã số 0006063
Năm sinh Sinh năm 1985
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Gia viên dạy môn Toán và Tin học tại Trường THCS Nguyễn Thái Bình, Khánh Vĩnh. Tổ trưởng chuyên môn Tổ Toán - Tin - Lý

Khu vực dạy: Diên Khánh

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Đặng Mậu Phúc
Mã số gia sư Mã số 0006958
Năm sinh Sinh năm 1996
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Đang học tại Đại học Phú Yên và sắp ra trường.

Khu vực dạy: Nha Trang

Gia-sư-My-teacher

Gia sư NGUYỄN ÁNH
Mã số gia sư Mã số 0008222
Năm sinh Sinh năm 1984
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Từng học tại HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG- KHÔNG QUÂN. HIỆN ĐANG DẠY TRONG TRƯỜNG SỸ QUAN KHÔNG QUÂN.

Khu vực dạy: Nha Trang

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lê Đình Minh Trí
Mã số gia sư Mã số 0008646
Năm sinh Sinh năm 1999
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Dược
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi hiện là sinh viên dược trường đại học y dược cần thơ. Ngoài giờ học tôi còn đi trợ giảng tại trung tâm tiếng anh nên hiểu được tâm lý của học viên ngại và sợ điều gì trong quá trình học tập đặc biệt là môn tiếng anh

Khu vực dạy: Nha Trang, Diên Khánh

Xem thêm gia sư

Các dịch vụ gia sư tại Khánh Hòa

dạy kèm chi tiết, dễ hiểu, giúp học sinh, học viên lấy lại căn bản , học giỏi từng ngày. Dạy kèm tại các khu vực Cam Ranh, Cam Lâm, Nha Trang, Diên Khánh, Ninh Hoà, Vạn Ninh thông qua dịch vụ gia sư tại nhà và gia sư trực tuyến.

1. Gia sư dạy kèm tại nhà học viên trong khu vực tỉnh Khánh Hòa


  • Nhận dạy các môn: Vật lý, Toán học, Kiểm tra và chuẩn bị bài, Hóa học, Khoa học tự nhiên, Các môn tiểu học, Ngữ văn, Âm nhạc.

  • Nhận dạy các môn: Vật lý, Toán học, Kiểm tra và chuẩn bị bài, Hóa học, Khoa học tự nhiên.

  • Nhận dạy các môn: Vật lý, Toán học, Kiểm tra và chuẩn bị bài, Hóa học, Khoa học tự nhiên, Tin học, Tiếng Anh.

  • Nhận dạy các môn: Vật lý, Toán học, Kiểm tra và chuẩn bị bài, Hóa học, Khoa học tự nhiên, Các môn tiểu học, Ngữ văn, Âm nhạc, Tiếng Anh.

  • Nhận dạy các môn: Toán học, Hóa học.

2. Dạy kèm trực tuyến cho tất cả học sinh và người đi làm tại Khánh Hòa

Các phụ huynh và học viên tại Khánh Hòa có thể thuê gia sư trong và ngoài tỉnh để dạy kèm trực tuyến. Đây là hình hình thức gia sư không đến nhà học viên mà dạy thông qua máy vi tính, các hoạt động học tập là một thầy một trò và học trực tiếp (không phải học video).

Loại hình học gia sư trực tuyến rất phù hợp và hiệu quả cho các học sinh, học viên ở các huyện thị thiếu gia sư đến dạy tại nhà như Ninh Hoà, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Trường Sa.

Các học viên tại có thể học thử 2 buổi trước khi học chính thức. Nếu qua 2 buổi học thử gia sư dạy không đáp ứng được yêu cầu thì học viên không cần trả phí cho các buổi học thử đó.

Học phí học gia sư tham khảo

Bảng học phí tham khảo được tính trên mỗi buổi học, đơn vị tính nghìn đồng (1.000đ). Áp dụng cho học viên học từ 2 buổi/ tuần trở lên. Đối với học viên học 1 buổi/ tuần mức học phí tăng thêm khoảng 10%. Mức phí có thể thay đổi đối với mỗi gia sư cụ thể và gia sư có nhiều năm kinh nghiệm.

Khánh Hòa Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12 Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12
Nha Trang 80100120 120150180
Cam Ranh 80100120 120150180
Vạn Ninh 80100120 120150180
Ninh Hoà 80100120 120150180
Diên Khánh 80100120 120150180
Khánh Vĩnh 80100120 120150180
Khánh Sơn 80100120 120150180
Trường Sa 80100120 120150180
Cam Lâm 80100120 120150180

Gia sư Khánh Hòa đảm bảo uy tín

Để đảm bảo kết quả học tập tốt cho học viên, gia sư My teacher tại Khánh Hòa luôn cung cấp các gia sư đúng chuyên môn, đúng yêu cầu. Thông qua việc tuyển chọn, chúng tôi luôn yêu cầu các gia sư cung cấp thông tin thực tế và chính xác như: thông tin cá nhân cơ bản, thông tin chuyên môn, lịch sử công tác và các thành tích, văn bằng và các giấy chứng nhận,... Chúng tôi cam kết không giới thiệu gia sư dạy kèm cho học viên không đúng chuyên môn và không đúng yêu cầu ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận trước.

Gia sư Khánh Hòa đảm bảo chất lượng

Điều chúng tôi quan tâm nhất là đảm bảo chất lượng cho việc học kèm của học viên và một khi đã học gia sư thì các học viên phải tiến bộ nhanh hơn. Vì vậy, ngoài việc tuyển chọn về chuyên môn, Gia sư còn xem xét về kỹ năng giao tiếp với học viên, cách ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. Tất cả nhằm đảm bảo rằng gia sư truyền đạt tốt kiến thức; thấu hiểu được những hạn chế và mong muốn của học viên; học viên có thể tự nhiên hỏi những gì mình chưa hiểu hoặc chưa biết trong môn học. Với cách dạy như anh chị chỉ cho em hoặc cha mẹ chỉ cho con, chúng tôi đảm bảo rằng học viên sẽ tiến bộ sau tháng học đầu tiên.

Đăng ký tìm gia sư và đăng ký học gia sư

Phụ huynh và học viên trong khu vực tỉnh Khánh Hòa đăng ký tìm gia sư vui lòng liên hệ với trung tâm gia sư Myteacher theo số hotline. Nhân viên của trung tâm sẽ tiếp nhận thông tin đăng ký tìm gia sư và tư vấn cho anh, chị các giải pháp học gia sư hiệu quả. Phụ huynh và học viên cũng có thể đăng ký học theo mẫu điền thông tin tại đây và xem thêm các bước đăng ký học để cùng chúng tôi tìm gia sư nhanh nhất.

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký làm gia sư