Menu Close Menu

Gia sư Kon Tum dạy kèm tại nhà và dạy kèm trực tuyến

Lượt xem 06-03-2020 | Lượt xem 1029

Học viên mới

Mã lớp 10932
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10893
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10855
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10854
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10843
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10775
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Ngọc Hồi, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10552
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10457
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9524
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9470
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9321
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9247
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-10-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9028
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-10-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8272
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-06-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7784
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-04-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7654
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7592
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7349
❆ Học Sinh học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7348
❆ Học Hóa học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7347
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7205
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-02-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 6964
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-01-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 6963
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-01-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 6898
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-01-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 6897
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-01-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 6876
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-01-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 6814
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 7
❆ Học phí 117.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-12-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6752
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 80.000đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-12-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6465
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-11-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6455
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-11-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6389
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-11-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6134
❆ Học Đàn Organ
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-10-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5976
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-10-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5975
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-10-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5917
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ngọc Hồi, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-10-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5847
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 1.600.000 đ/tháng
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-10-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5778
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-09-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5437
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-08-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5264
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-07-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5129
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-07-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 4933
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-06-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 4932
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-06-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 4542
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-05-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 4541
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-05-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 4506
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-05-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 4295
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-04-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 4190
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-04-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 4090
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-03-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 3973
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Đăk Hà, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-03-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 3972
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Đăk Hà, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-03-2018
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Kon Tum

Phụ huynh và học viên tìm gia sư tại Kon Tum thuê gia sư về nhà dạy kèm cho con hoặc những người đi làm thuê gia sư dạy riêng một số kiến thức cho mình tại khu vực tỉnh Kon Tum dần trở nên nhiều hơn. Nhu cầu thuê gia sư có ở hầu hết các khu vực quận, huyện thị trong tỉnh thành như TP Kon Tum, Đăk Hà, Ngọc Hồi, ...

Gia sư dạy kèm tại Kon Tum

Gia sư dạy kèm cho học viên tại Kon Tum

Đội ngũ gia sư tại Kon Tum

Thuộc hệ thống gia sư Myteacher trên toàn quốc, gia sư Kon Tum gồm nhiều giáo viên giảng dạy tại các trường học trong tỉnh như:

Gia sư dạy kèm cho các cháu tiểu học là giáo viên giảng dạy tại các trường TH Trần Phú, TH Phan Chu Trinh, TH Lê Hồng Phong, TH Hoàng Văn Thụ, TH Ngô Quyền, TH Quang Trung ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp hai là giáo viên giảng dạy tại các trường THCS Lý Tự Trọng, THCS Nguyễn Sinh Sắc, THCS Nguyễn Huệ, THCS Chu Văn An, THCS Nguyễn Công Trứ Kon Tum, THCS Liên Việt Kon Tum ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp ba là giáo viên giảng dạy tại các trường THPT Kon Tum, THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, THPT Lê Lợi, THPT Duy Tân, THPT Ngô Mây, THPT Trường Chinh ...

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn thị hạnh
Mã số gia sư Mã số 0010203
Năm sinh Sinh năm 1990
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sinh học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 9/100

Tự giới thiệu
Đại học quy nhơn

Khu vực dạy: TP Kon Tum

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Văn Việt
Mã số gia sư Mã số 0001393
Năm sinh Sinh năm 1996
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Làm và học ở kontum

Khu vực dạy: TP Kon Tum

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Tấn Hiệp
Mã số gia sư Mã số 0003346
Năm sinh Sinh năm 1995
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Hóa Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi từng học tại đại học quy nhơn chuyên ngành sư phạm hóa.
Hiện tại đã tốt nghiệp,

Khu vực dạy: TP Kon Tum

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lê Thị Minh Nguyệt
Mã số gia sư Mã số 0003415
Năm sinh Sinh năm 1987
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Hóa Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
7 năm kinh nghiệm dạy kèm 1 hoặc nhóm học sinh cấp 2,3 ôn thi đại học
1 năm hợp đồng tại kontum

Khu vực dạy: TP Kon Tum, Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Kon Plong, Đăk Hà, Kon Rộy, Tu Mơ Rông

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lý Hoài Trâm
Mã số gia sư Mã số 0004481
Năm sinh Sinh năm 1992
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Vật Lý
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi đã từng đi dạy tại trường phan chu trinh

Khu vực dạy: TP Kon Tum, Đăk Hà

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Đỗ Thị Thanh Thủy
Mã số gia sư Mã số 0005993
Năm sinh Sinh năm 1993
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Tiếng Việt cho người nước ngoài
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Thích dạy học, kiếm thêm thu nhập, yêu trẻ con.
Nơi công tác hoặc học tập hiện tại:
Từng học chuyên ngành Ngôn ngữ học (thuộc khoa Văn học và Ngôn ngữ) và nghiệp vụ Báo chí ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Từng làm cán bộ chỉnh liệu khoa học ở công ty Lưu trữ Việt Nam; phóng viên phòng Thời sự (Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum). Hiện là giáo viên lớp Montessori trường Mầm non Mickey ở thành phố Kon Tum.
Kinh nghiệm chuyên môn:
Từng tham gia dạy các lớp học tình thương.
Cập nhật

Khu vực dạy: TP Kon Tum

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Phạm Ngọc Quyết
Mã số gia sư Mã số 0006022
Năm sinh Sinh năm 1997
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Mình đang là sinh viên năm 3 thuộc khoa sư phạm chuyên ngành toán học

Khu vực dạy: TP Kon Tum

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lê Đức Việt
Mã số gia sư Mã số 0006374
Năm sinh Sinh năm 1995
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Chuyên Toán Nguyễn Tất Thành Kon Tum, Học tại Đại học Ngoại Thương.

Khu vực dạy: TP Kon Tum

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Thẩm lương phương
Mã số gia sư Mã số 0006890
Năm sinh Sinh năm 1993
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Hóa Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Dạy hợp đông tại thcs chu văn an. 3 năm dạy kèm hóa từ lớp 8 đến 12

Khu vực dạy: TP Kon Tum

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Thái Phan Minh Huy
Mã số gia sư Mã số 0009180
Năm sinh Sinh năm 1985
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Người lành nghề
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi đã có 8 năm kinh nghiệm đi dạy

Khu vực dạy: TP Kon Tum

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Võ Văn Quốc
Mã số gia sư Mã số 0009304
Năm sinh Sinh năm 1990
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Từng du học tại trường SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Australia thời gian 4 năm. Công việc kinh doanh tự do và dạy tiếng anh các lớp cấp 1,2,3 và tiếng anh giao tiếp tại tp Quy Nhơn

Khu vực dạy: TP Kon Tum

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Thị Như Quỳnh
Mã số gia sư Mã số 0009353
Năm sinh Sinh năm 2018
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi từng học ĐH PH Đà Nẵng, tốt nghiệp bằng kĩ sư.

Khu vực dạy: TP Kon Tum

Xem thêm gia sư

Các dịch vụ gia sư tại Kon Tum

dạy kèm chi tiết, dễ hiểu, giúp học sinh, học viên lấy lại căn bản , học giỏi từng ngày. Dạy kèm tại các khu vực TP Kon Tum, Đăk Hà, Ngọc Hồi thông qua dịch vụ gia sư tại nhà và gia sư trực tuyến.

1. Gia sư dạy kèm tại nhà học viên trong khu vực tỉnh Kon Tum

2. Dạy kèm trực tuyến cho tất cả học sinh và người đi làm tại Kon Tum

Các phụ huynh và học viên tại Kon Tum có thể thuê gia sư trong và ngoài tỉnh để dạy kèm trực tuyến. Đây là hình hình thức gia sư không đến nhà học viên mà dạy thông qua máy vi tính, các hoạt động học tập là một thầy một trò và học trực tiếp (không phải học video).

Loại hình học gia sư trực tuyến rất phù hợp và hiệu quả cho các học sinh, học viên ở các huyện thị thiếu gia sư đến dạy tại nhà như Đăk Tô.

Các học viên tại có thể học thử 2 buổi trước khi học chính thức. Nếu qua 2 buổi học thử gia sư dạy không đáp ứng được yêu cầu thì học viên không cần trả phí cho các buổi học thử đó.

Học phí học gia sư tham khảo

Bảng học phí tham khảo được tính trên mỗi buổi học, đơn vị tính nghìn đồng (1.000đ). Áp dụng cho học viên học từ 2 buổi/ tuần trở lên. Đối với học viên học 1 buổi/ tuần mức học phí tăng thêm khoảng 10%. Mức phí có thể thay đổi đối với mỗi gia sư cụ thể và gia sư có nhiều năm kinh nghiệm.

Kon Tum Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12 Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12
TP Kon Tum 80100120 120150180
Đăk Glei 80100120 120150180
Ngọc Hồi 80100120 120150180
Đăk Tô 80100120 120150180
Sa Thầy 80100120 120150180
Kon Plong 80100120 120150180
Đăk Hà 80100120 120150180
Kon Rộy 80100120 120150180
Tu Mơ Rông 80100120 120150180

Gia sư Kon Tum đảm bảo uy tín

Để đảm bảo kết quả học tập tốt cho học viên, gia sư My teacher tại Kon Tum luôn cung cấp các gia sư đúng chuyên môn, đúng yêu cầu. Thông qua việc tuyển chọn, chúng tôi luôn yêu cầu các gia sư cung cấp thông tin thực tế và chính xác như: thông tin cá nhân cơ bản, thông tin chuyên môn, lịch sử công tác và các thành tích, văn bằng và các giấy chứng nhận,... Chúng tôi cam kết không giới thiệu gia sư dạy kèm cho học viên không đúng chuyên môn và không đúng yêu cầu ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận trước.

Gia sư Kon Tum đảm bảo chất lượng

Điều chúng tôi quan tâm nhất là đảm bảo chất lượng cho việc học kèm của học viên và một khi đã học gia sư thì các học viên phải tiến bộ nhanh hơn. Vì vậy, ngoài việc tuyển chọn về chuyên môn, Gia sư còn xem xét về kỹ năng giao tiếp với học viên, cách ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. Tất cả nhằm đảm bảo rằng gia sư truyền đạt tốt kiến thức; thấu hiểu được những hạn chế và mong muốn của học viên; học viên có thể tự nhiên hỏi những gì mình chưa hiểu hoặc chưa biết trong môn học. Với cách dạy như anh chị chỉ cho em hoặc cha mẹ chỉ cho con, chúng tôi đảm bảo rằng học viên sẽ tiến bộ sau tháng học đầu tiên.

Đăng ký tìm gia sư và đăng ký học gia sư

Phụ huynh và học viên trong khu vực tỉnh Kon Tum đăng ký tìm gia sư vui lòng liên hệ với trung tâm gia sư Myteacher theo số hotline. Nhân viên của trung tâm sẽ tiếp nhận thông tin đăng ký tìm gia sư và tư vấn cho anh, chị các giải pháp học gia sư hiệu quả. Phụ huynh và học viên cũng có thể đăng ký học theo mẫu điền thông tin tại đây và xem thêm các bước đăng ký học để cùng chúng tôi tìm gia sư nhanh nhất.

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký làm gia sư