Menu Close Menu

Gia sư Lào Cai dạy kèm tại nhà và dạy kèm trực tuyến

Lượt xem 06-03-2020 | Lượt xem 1029

Học viên mới

Mã lớp 10566
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10050
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10049
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10048
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9959
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9936
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9848
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-01-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9806
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-01-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9454
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9332
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9331
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8917
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Bảo Thắng, Lào Cai
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-09-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8916
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Bảo Thắng, Lào Cai
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-09-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8743
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8724
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8624
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8259
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-06-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8083
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-05-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7910
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-04-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7473
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7030
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-02-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 6869
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 1800
❆ Bảo Thắng, Lào Cai
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-01-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 6854
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 160.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-01-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 6835
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-01-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 6834
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-01-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 6832
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-01-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 6831
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-01-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 6760
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-12-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6680
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 180.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-12-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6677
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 300.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-12-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6391
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 300.000 đ/buổi
❆ Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-11-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6380
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-11-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6348
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-11-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6266
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-11-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6028
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-10-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5998
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 180.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-10-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5908
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-10-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5876
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 11
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-10-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5764
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-09-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5646
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-09-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5526
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-08-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5497
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-08-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5496
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-08-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5486
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-08-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5482
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-08-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5481
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-08-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5292
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-07-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5291
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-07-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5279
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-07-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5245
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-07-2018
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Lào Cai

Phụ huynh và học viên tìm gia sư tại Lào Cai thuê gia sư về nhà dạy kèm cho con hoặc những người đi làm thuê gia sư dạy riêng một số kiến thức cho mình tại khu vực tỉnh Lào Cai dần trở nên nhiều hơn. Nhu cầu thuê gia sư có ở hầu hết các khu vực quận, huyện thị trong tỉnh thành như TP Lào Cai, Sa Pa, Mường Khương, Bát Xát, Bảo Thắng, ...

Gia sư dạy kèm tại Lào Cai

Gia sư dạy kèm cho học viên tại Lào Cai

Đội ngũ gia sư tại Lào Cai

Thuộc hệ thống gia sư Myteacher trên toàn quốc, gia sư Lào Cai gồm nhiều giáo viên giảng dạy tại các trường học trong tỉnh như:

Gia sư dạy kèm cho các cháu tiểu học là giáo viên giảng dạy tại các trường TH Lê Văn Tám, TH Bắc Cường, TH Bắc Lệnh, TH Kim Đồng, TH Nguyễn Du, TH Hoàng Văn Thụ ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp hai là giáo viên giảng dạy tại các trường THCS Lý Tự Trọng, THCS Kim Tân, THCS Lê Quý Đôn, THCS Bắc Cường, THCS Hoàng Hoa Thám, THCS thị trấn Tằng Loỏng ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp ba là giáo viên giảng dạy tại các trường THPT Số 1 Bảo Thắng, THPT Số 2 Bảo Thắng, THPT Số 2 Lào Cai, THPT Số 1 TP Lào Cai, THPT Số 3 huyện Bảo Thắng, THPT Số 2 Văn Bàn ...

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư LÊ THỊ LIÊN
Mã số gia sư Mã số 0000995
Năm sinh Sinh năm 1992
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Ngữ Văn
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Học đại học Tây Bắc chuyên nghành sư phạm Ngữ Văn

Khu vực dạy: TP Lào Cai

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lý Thị Dung
Mã số gia sư Mã số 0004213
Năm sinh Sinh năm 1992
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Sinh Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi là sinh viên trường ĐHSP Thái Nguyên. Giáo viên dạy môn Sinh Hoá tại trường Thcs Nghĩa Đô.

Khu vực dạy: TP Lào Cai

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Đỗ Tiến Dũng
Mã số gia sư Mã số 0004424
Năm sinh Sinh năm 1987
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Vật Lý
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
CĐ điện cơ hà nội, thpt

Khu vực dạy: TP Lào Cai

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lê Duy Thanh
Mã số gia sư Mã số 0004852
Năm sinh Sinh năm 1987
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Thạc sĩ
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
đã từng học dh ở trường DH khtn-dhqghn, học ch ở trường DH sư phạm HN. hiện đang làm tự do.

Khu vực dạy: TP Lào Cai

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Phạm Hướng
Mã số gia sư Mã số 0009196
Năm sinh Sinh năm 1994
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tốt nghiệp bằng Giỏi trường Học viện Chính sách và Phát triển. Hiện tại đang làm Quản lý Công ty TNHH MTV TV&XD An Phát. Hiện tại đang học lên Thạc sỹ.
Nhận dạy từ 150k với hv là tiều học, cấp 2, 3 từ 250k.

Khu vực dạy: TP Lào Cai

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Đỗ Thị Thùy Dung
Mã số gia sư Mã số 0009316
Năm sinh Sinh năm 1993
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Sinh Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi chuyên vèe hoạt động gia sư toán tiểu học, trung học cơ sở lớp 6,7. Luyện viết chữ đẹp.

Khu vực dạy: TP Lào Cai, Bát Xát

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Thị Vân
Mã số gia sư Mã số 0010837
Năm sinh Sinh năm 1995
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Ngữ Văn
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên
Đã từng giảng dạy tại trường THPT Bắc Kạn

Khu vực dạy: TP Lào Cai

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Vũ Thị Thúy
Mã số gia sư Mã số 0003464
Năm sinh Sinh năm 1989
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Ngữ Văn
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 7/100

Tự giới thiệu
Tôi đã từng học tại Đại học Tây bắc. Hiện đang làm công việc tự do

Khu vực dạy: Lào Cai, TP Lào Cai

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trịnh Thị Thoan
Mã số gia sư Mã số 0006908
Năm sinh Sinh năm 1989
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 7/100

Tự giới thiệu
Tôi đã từng dạy học ở trường thpt số 1 Sapa.

Khu vực dạy: TP Lào Cai

Gia-sư-My-teacher-Trịnh Khuyên

Gia sư Trịnh Khuyên
Mã số gia sư Mã số 0003503
Năm sinh Sinh năm 1993
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Hóa Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 6/100

Tự giới thiệu
Tôi từng học tại trường đại học sư phạm hà nội 2. Từng dạy hợp đồng tại THPT phạm công bình và từng gia sư cho lớp hoá 8,9,11 và lớp ôn thì đại học

Khu vực dạy: Bảo Thắng

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Đào Minh Chiến
Mã số gia sư Mã số 0007322
Năm sinh Sinh năm 1999
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 6/100

Tự giới thiệu
Mình đang học tại ĐH Bách Khoa Hà Nội.Trước đó mình học chuyên lí tại THPT Chuyên TP Lào Cai

Khu vực dạy: TP Lào Cai

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Triệu Thị Thuyên
Mã số gia sư Mã số 0004462
Năm sinh Sinh năm 1996
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 5/100

Khu vực dạy: Bắc Hà

Xem thêm gia sư

Các dịch vụ gia sư tại Lào Cai

dạy kèm chi tiết, dễ hiểu, giúp học sinh, học viên lấy lại căn bản , học giỏi từng ngày. Dạy kèm tại các khu vực TP Lào Cai, Sa Pa, Mường Khương, Bát Xát, Bảo Thắng thông qua dịch vụ gia sư tại nhà và gia sư trực tuyến.

1. Gia sư dạy kèm tại nhà học viên trong khu vực tỉnh Lào Cai


  • Nhận dạy các môn: Ngữ văn, Các môn tiểu học, Hóa học, Sinh học, Toán học, Vật lý, Kiểm tra và chuẩn bị bài, Rèn chữ tiếng Việt, Các môn mầm non.

  • Nhận dạy các môn: Các môn tiểu học, Rèn chữ tiếng Việt, Kiểm tra và chuẩn bị bài, Toán học.

  • Nhận dạy các môn: Ngữ văn, Các môn tiểu học, Toán học, Vật lý.

  • Nhận dạy các môn: Hóa học.

2. Dạy kèm trực tuyến cho tất cả học sinh và người đi làm tại Lào Cai

Các phụ huynh và học viên tại Lào Cai có thể thuê gia sư trong và ngoài tỉnh để dạy kèm trực tuyến. Đây là hình hình thức gia sư không đến nhà học viên mà dạy thông qua máy vi tính, các hoạt động học tập là một thầy một trò và học trực tiếp (không phải học video).

Loại hình học gia sư trực tuyến rất phù hợp và hiệu quả cho các học sinh, học viên ở các huyện thị thiếu gia sư đến dạy tại nhà như Sa Pa, Văn Bàn, Bảo Yên, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai.

Các học viên tại có thể học thử 2 buổi trước khi học chính thức. Nếu qua 2 buổi học thử gia sư dạy không đáp ứng được yêu cầu thì học viên không cần trả phí cho các buổi học thử đó.

Học phí học gia sư tham khảo

Bảng học phí tham khảo được tính trên mỗi buổi học, đơn vị tính nghìn đồng (1.000đ). Áp dụng cho học viên học từ 2 buổi/ tuần trở lên. Đối với học viên học 1 buổi/ tuần mức học phí tăng thêm khoảng 10%. Mức phí có thể thay đổi đối với mỗi gia sư cụ thể và gia sư có nhiều năm kinh nghiệm.

Lào Cai Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12 Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12
TP Lào Cai 80100120 120150180
Lào Cai 80100120 120150180
Bát Xát 80100120 120150180
Bảo Thắng 80100120 120150180
Sa Pa 80100120 120150180
Văn Bàn 80100120 120150180
Bảo Yên 80100120 120150180
Bắc Hà 80100120 120150180
Mường Khương 80100120 120150180

Gia sư Lào Cai đảm bảo uy tín

Để đảm bảo kết quả học tập tốt cho học viên, gia sư My teacher tại Lào Cai luôn cung cấp các gia sư đúng chuyên môn, đúng yêu cầu. Thông qua việc tuyển chọn, chúng tôi luôn yêu cầu các gia sư cung cấp thông tin thực tế và chính xác như: thông tin cá nhân cơ bản, thông tin chuyên môn, lịch sử công tác và các thành tích, văn bằng và các giấy chứng nhận,... Chúng tôi cam kết không giới thiệu gia sư dạy kèm cho học viên không đúng chuyên môn và không đúng yêu cầu ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận trước.

Gia sư Lào Cai đảm bảo chất lượng

Điều chúng tôi quan tâm nhất là đảm bảo chất lượng cho việc học kèm của học viên và một khi đã học gia sư thì các học viên phải tiến bộ nhanh hơn. Vì vậy, ngoài việc tuyển chọn về chuyên môn, Gia sư còn xem xét về kỹ năng giao tiếp với học viên, cách ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. Tất cả nhằm đảm bảo rằng gia sư truyền đạt tốt kiến thức; thấu hiểu được những hạn chế và mong muốn của học viên; học viên có thể tự nhiên hỏi những gì mình chưa hiểu hoặc chưa biết trong môn học. Với cách dạy như anh chị chỉ cho em hoặc cha mẹ chỉ cho con, chúng tôi đảm bảo rằng học viên sẽ tiến bộ sau tháng học đầu tiên.

Đăng ký tìm gia sư và đăng ký học gia sư

Phụ huynh và học viên trong khu vực tỉnh Lào Cai đăng ký tìm gia sư vui lòng liên hệ với trung tâm gia sư Myteacher theo số hotline. Nhân viên của trung tâm sẽ tiếp nhận thông tin đăng ký tìm gia sư và tư vấn cho anh, chị các giải pháp học gia sư hiệu quả. Phụ huynh và học viên cũng có thể đăng ký học theo mẫu điền thông tin tại đây và xem thêm các bước đăng ký học để cùng chúng tôi tìm gia sư nhanh nhất.

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký làm gia sư