Menu Close Menu

Gia sư Quảng Ngãi dạy kèm tại nhà và dạy kèm trực tuyến

Lượt xem 06-03-2020 | Lượt xem 1029

Học viên mới

Mã lớp 11101
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11091
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11090
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11089
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11088
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11087
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11086
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11085
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11053
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 90.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11050
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11037
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 70.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11022
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11014
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11002
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11001
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 70.000đ/ buổi
❆ Bình Sơn, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10946
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 50.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10922
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10900
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 70.000đ/ buổi
❆ Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10891
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 70.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10890
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 130.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10886
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 70.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10873
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10872
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 12
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10871
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10858
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10857
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10845
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10813
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10779
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10771
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Bình Sơn, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10664
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10641
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10620
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 70.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10619
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 70.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10546
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 75.000đ/ buổi
❆ Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10496
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 70.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10481
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10455
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10433
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10426
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10373
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10359
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10358
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 12
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Lý Sơn, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10357
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10339
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10305
❆ Học Toán học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10299
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10282
❆ Học Rèn chữ tiếng Việt
❆ Lớp 1
❆ Học phí 70.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10279
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10267
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 70.000đ/ buổi
❆ Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-04-2020
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Quảng Ngãi

Phụ huynh và học viên tìm gia sư tại Quảng Ngãi thuê gia sư về nhà dạy kèm cho con hoặc những người đi làm thuê gia sư dạy riêng một số kiến thức cho mình tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi dần trở nên nhiều hơn. Nhu cầu thuê gia sư có ở hầu hết các khu vực quận, huyện thị trong tỉnh thành như Tư Nghĩa, TP Quảng Ngãi, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Minh Long, Lý Sơn, ...

Gia sư dạy kèm tại Quảng Ngãi

Gia sư dạy kèm cho học viên tại Quảng Ngãi

Đội ngũ gia sư tại Quảng Ngãi

Thuộc hệ thống gia sư Myteacher trên toàn quốc, gia sư Quảng Ngãi gồm nhiều giáo viên giảng dạy tại các trường học trong tỉnh như:

Gia sư dạy kèm cho các cháu tiểu học là giáo viên giảng dạy tại các trường TH Số 2 Trương Quang Trọng, TH Số 1 Trương Quang Trọng, TH Trần Phú, TH Trần Hưng Đạo, TH Nguyễn Nghiêm, TH Quảng Phú 2 ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp hai là giáo viên giảng dạy tại các trường THCS Trương Quang Trọng, THCS Chánh Lộ, THCS Quảng Phú, THCS Trần Hưng Đạo, THCS Nghĩa Chánh, THCS Trần Phú ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp ba là giáo viên giảng dạy tại các trường THPT chuyên Lê Khiết, THPT Võ Nguyên Giáp, THPT Sơn Mỹ, THPT Trần Quốc Tuấn, THPT tư thục Trương Định, THPT Huỳnh Thúc Kháng ...

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Lệ Trinh
Mã số gia sư Mã số 0010314
Năm sinh Sinh năm 1991
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Hóa học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 9/100

Tự giới thiệu
Từng học ĐH Quy Nhơn, tốt nghiệp năm 2013, đang công tác tại Trạm XLNT KCN Quảng Phú

Khu vực dạy: TP Quảng Ngãi, Tư Nghĩa

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Bùi Hữu Kim Tuyên
Mã số gia sư Mã số 0000380
Năm sinh Sinh năm 1994
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Hóa Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi đã tốt nghiệp đại học Qui Nhơn. Hiện đang công tác tại trường THPT Quang Trung - Quảng Ngãi.

Khu vực dạy: TP Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Mộ Đức

Gia-sư-My-teacher

Gia sư NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
Mã số gia sư Mã số 0000789
Năm sinh Sinh năm 1989
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Báo chí
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
- TÔI ĐÃ LÀM CỘNG TÁC VIÊN CHO CÁC BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG, TUỔI TRẺ (TP.HCM).
- SAU ĐÓ TÔI LÀM THƯ KÝ VĂN PHÒNG CHO MỘT CÔNG TY KINH DOANH Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM.

Khu vực dạy: TP Quảng Ngãi

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Văn Hiển
Mã số gia sư Mã số 0001060
Năm sinh Sinh năm 1993
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
đã tốt nghiệp và đang đi dạy kèm các khối cấp 1.3.2

Khu vực dạy: TP Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Phạm Minh Tứ
Mã số gia sư Mã số 0001170
Năm sinh Sinh năm 1990
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tốt nghiệp đại học nghành Sư phạm Toán - trường Đại Học Sư Phạm Quy Nhơn năm 2012. Tôi đã từng giảng dạy trường tư ở Sài Gòn ,các trường công lập ở tỉnh Quảng Ngãi. Hiện đang làm việc ở trường quốc tế IEC Quảng Ngãi.

Khu vực dạy: TP Quảng Ngãi

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Nữ Như Thúy
Mã số gia sư Mã số 0001282
Năm sinh Sinh năm 1988
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi từng học đại học Quy nhơn, hiện đang dạy ở trường THPT Huỳnh Thúc kháng-Sơn Tịnh.
CÔ CHỈ NHẬN DẠY TẠI NHÀ CÔ, NHÀ CÔ SAU VIỆN BẢO TÀNG.

Khu vực dạy: TP Quảng Ngãi

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Thanh Phương
Mã số gia sư Mã số 0001312
Năm sinh Sinh năm 1990
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Ngữ Văn
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Đang dạy tại trường THPT Trần Quốc Tuấn.

Khu vực dạy: TP Quảng Ngãi

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Võ Thị Thúy Hằng
Mã số gia sư Mã số 0001381
Năm sinh Sinh năm 1988
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Người lành nghề
Chuyên ngành Chuyên ngành Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi từng học ĐH Công Nghiệp Tp.HCM. Hiện đang là giáo viên dayh tin cho trung tâm ngoại ngữ tin học Đại Việt.

Khu vực dạy: TP Quảng Ngãi

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lê Thị Linh San
Mã số gia sư Mã số 0001470
Năm sinh Sinh năm 1993
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Sinh Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi từng họa tại đại học Quy Nhơn, ra trường tôi tham gia dạy thính giảng tại TTGDTX huyện.

Khu vực dạy: Bình Sơn

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Phạm Thanh Vấn
Mã số gia sư Mã số 0001559
Năm sinh Sinh năm 1994
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Người lành nghề
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Năm 2009-2012: Học chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Lê Khiết.
Năm 2012-2016: Học tại Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm. Tp HCM. Tốt nghiệp loại Giỏi
Năm 2016- Nay, Làm việc tại các Công ty tập đoàn nước người Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan. Hiện tại là Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm tại nhà máy Bánh Kẹo Quảng Ngãi.

Khu vực dạy: Mộ Đức, TP Quảng Ngãi, Sơn Tịnh

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Hồng Kông
Mã số gia sư Mã số 0001578
Năm sinh Sinh năm 1991
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tốt nghiệp trường bk đà nẵng 2015. hiện tại đang làm việc tại tp quảng ngãi.

Khu vực dạy: TP Quảng Ngãi, Sơn Tịnh

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Bùi Thanh Quân
Mã số gia sư Mã số 0001606
Năm sinh Sinh năm 1993
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Kỹ thuật cầu đường
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi đã tốt nghiệp trường đại học bách khoa và đang công tác tại thành phố Quảng Ngãi

Khu vực dạy: TP Quảng Ngãi, Sơn Tịnh

Xem thêm gia sư

Các dịch vụ gia sư tại Quảng Ngãi

dạy kèm chi tiết, dễ hiểu, giúp học sinh, học viên lấy lại căn bản , học giỏi từng ngày. Dạy kèm tại các khu vực Tư Nghĩa, TP Quảng Ngãi, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Minh Long, Lý Sơn thông qua dịch vụ gia sư tại nhà và gia sư trực tuyến.

1. Gia sư dạy kèm tại nhà học viên trong khu vực tỉnh Quảng Ngãi


  • Nhận dạy các môn: Hóa học, Ngữ văn, Vật lý, Toán học, Các môn tiểu học, Kiểm tra và chuẩn bị bài, Tin học, Khoa học tự nhiên.

  • Nhận dạy các môn: Hóa học, Vật lý, Toán học.

  • Nhận dạy các môn: Hóa học, Các môn tiểu học, Toán học, Vật lý, Kiểm tra và chuẩn bị bài, Khoa học tự nhiên.

  • Nhận dạy các môn: Vật lý, Toán học, Các môn tiểu học, Hóa học, Kiểm tra và chuẩn bị bài, Khoa học tự nhiên.

  • Nhận dạy các môn: Các môn tiểu học, Sinh học, Toán học.

2. Dạy kèm trực tuyến cho tất cả học sinh và người đi làm tại Quảng Ngãi

Các phụ huynh và học viên tại Quảng Ngãi có thể thuê gia sư trong và ngoài tỉnh để dạy kèm trực tuyến. Đây là hình hình thức gia sư không đến nhà học viên mà dạy thông qua máy vi tính, các hoạt động học tập là một thầy một trò và học trực tiếp (không phải học video).

Loại hình học gia sư trực tuyến rất phù hợp và hiệu quả cho các học sinh, học viên ở các huyện thị thiếu gia sư đến dạy tại nhà như Lý Sơn, Trà Bồng, Sơn Hà, Nghĩa Hành, Minh Long, Đức Phổ, Ba Tơ, Sơn Tây, Tây Trà.

Các học viên tại có thể học thử 2 buổi trước khi học chính thức. Nếu qua 2 buổi học thử gia sư dạy không đáp ứng được yêu cầu thì học viên không cần trả phí cho các buổi học thử đó.

Học phí học gia sư tham khảo

Bảng học phí tham khảo được tính trên mỗi buổi học, đơn vị tính nghìn đồng (1.000đ). Áp dụng cho học viên học từ 2 buổi/ tuần trở lên. Đối với học viên học 1 buổi/ tuần mức học phí tăng thêm khoảng 10%. Mức phí có thể thay đổi đối với mỗi gia sư cụ thể và gia sư có nhiều năm kinh nghiệm.

Quảng Ngãi Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12 Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12
TP Quảng Ngãi 506080 7080100
Lý Sơn 506080 7080100
Bình Sơn 506080 7080100
Trà Bồng 506080 7080100
Sơn Tịnh 506080 7080100
Sơn Hà 506080 7080100
Tư Nghĩa 506080 7080100
Nghĩa Hành 506080 7080100
Minh Long 506080 7080100
Mộ Đức 506080 7080100
Đức Phổ 506080 7080100
Ba Tơ 506080 7080100
Sơn Tây 506080 7080100
Tây Trà 506080 7080100

Gia sư Quảng Ngãi đảm bảo uy tín

Để đảm bảo kết quả học tập tốt cho học viên, gia sư My teacher tại Quảng Ngãi luôn cung cấp các gia sư đúng chuyên môn, đúng yêu cầu. Thông qua việc tuyển chọn, chúng tôi luôn yêu cầu các gia sư cung cấp thông tin thực tế và chính xác như: thông tin cá nhân cơ bản, thông tin chuyên môn, lịch sử công tác và các thành tích, văn bằng và các giấy chứng nhận,... Chúng tôi cam kết không giới thiệu gia sư dạy kèm cho học viên không đúng chuyên môn và không đúng yêu cầu ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận trước.

Gia sư Quảng Ngãi đảm bảo chất lượng

Điều chúng tôi quan tâm nhất là đảm bảo chất lượng cho việc học kèm của học viên và một khi đã học gia sư thì các học viên phải tiến bộ nhanh hơn. Vì vậy, ngoài việc tuyển chọn về chuyên môn, Gia sư còn xem xét về kỹ năng giao tiếp với học viên, cách ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. Tất cả nhằm đảm bảo rằng gia sư truyền đạt tốt kiến thức; thấu hiểu được những hạn chế và mong muốn của học viên; học viên có thể tự nhiên hỏi những gì mình chưa hiểu hoặc chưa biết trong môn học. Với cách dạy như anh chị chỉ cho em hoặc cha mẹ chỉ cho con, chúng tôi đảm bảo rằng học viên sẽ tiến bộ sau tháng học đầu tiên.

Đăng ký tìm gia sư và đăng ký học gia sư

Phụ huynh và học viên trong khu vực tỉnh Quảng Ngãi đăng ký tìm gia sư vui lòng liên hệ với trung tâm gia sư Myteacher theo số hotline. Nhân viên của trung tâm sẽ tiếp nhận thông tin đăng ký tìm gia sư và tư vấn cho anh, chị các giải pháp học gia sư hiệu quả. Phụ huynh và học viên cũng có thể đăng ký học theo mẫu điền thông tin tại đây và xem thêm các bước đăng ký học để cùng chúng tôi tìm gia sư nhanh nhất.

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký làm gia sư