Menu Close Menu

Gia sư Thừa Thiên Huế dạy kèm tại nhà và dạy kèm trực tuyến

Lượt xem 06-03-2020 | Lượt xem 1029

Học viên mới

Mã lớp 10770
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10099
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10098
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10097
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10060
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10021
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9962
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phong Điền, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9931
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9892
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 8898
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-09-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8859
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phú Vang, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-09-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8562
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8400
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-07-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8205
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-06-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8084
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-05-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7786
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-04-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7758
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phú Vang, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-04-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7693
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phú Vang, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-04-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7534
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7456
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7455
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7083
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-02-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7082
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-02-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7033
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-02-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 6333
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hương Trà, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-11-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6272
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-11-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6261
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 6
❆ Học phí 400.000đ/tháng
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-11-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6025
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-10-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 6012
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-10-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5985
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 1.200.000 đ/tháng
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-10-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5895
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 500.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-10-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5860
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-10-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5794
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-09-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5793
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 1.200.000đ/tháng
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-09-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5792
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 9
❆ Học phí 1.200.000 đ/tháng
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-09-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5776
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-09-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5696
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 500.000 đ/tháng
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-09-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5695
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 500.000 đ/tháng
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-09-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5687
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-09-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5580
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-09-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5546
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-08-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5477
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-08-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5203
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-07-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 4872
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-06-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 4871
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-06-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 4774
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-06-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 4700
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-05-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 4683
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-05-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 4590
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-05-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 4450
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Hương Trà, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-05-2018
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Thừa Thiên Huế

Phụ huynh và học viên tìm gia sư tại Thừa Thiên Huế thuê gia sư về nhà dạy kèm cho con hoặc những người đi làm thuê gia sư dạy riêng một số kiến thức cho mình tại khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dần trở nên nhiều hơn. Nhu cầu thuê gia sư có ở hầu hết các khu vực quận, huyện thị trong tỉnh thành như Hương Thuỷ, TP Huế, Hương Trà, Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền, ...

Gia sư dạy kèm tại Thừa Thiên Huế

Gia sư dạy kèm cho học viên tại Thừa Thiên Huế

Đội ngũ gia sư tại Thừa Thiên Huế

Thuộc hệ thống gia sư Myteacher trên toàn quốc, gia sư Thừa Thiên Huế gồm nhiều giáo viên giảng dạy tại các trường học trong tỉnh như:

Gia sư dạy kèm cho các cháu tiểu học là giáo viên giảng dạy tại các trường TH Trường An, TH VicoSchool, TH Thủy Xuân, TH Phước Vĩnh, TH Trần Quốc Toản, TH Số 1 Phú Bài ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp hai là giáo viên giảng dạy tại các trường THCS Lý Tự Trọng, THCS Chu Văn An, THCS Nguyễn Tri Phương, THCS Nguyễn Trí Diểu, THCS Tố Hữu, THCS Trần Cao Vân ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp ba là giáo viên giảng dạy tại các trường THPT Nguyễn Huệ, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Nguyễn Trường Tộ, THPT Tố Hữu, THPT Cao Thắng, THPT Hương Vinh ...

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Thủy Ngọc
Mã số gia sư Mã số 0004376
Năm sinh Sinh năm -0001
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Hóa học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Em tên là Nguyễn Thị Thủy Ngọc, hiện đang là sinh viên Điều dưỡng trường ĐH Y dược. Em thi đại học được 25,1. 3 năm cấp 3 học tại lớp chọn 12A1 trường THPT Phan Đăng Lưu. Sở trường của em là dạy các em học sinh cấp 2. Nói một chút về thành tích cấp 2 của em ạ, 3 năm liên tiếp từ 7-9 em là lớp trưởng luôn đạt thành tích giỏi nhất lớp,được thầy cô chủ nhiệm khen ngợi và tin tưởng,bản thân em có khả năng lập luận,phân tích,dẫn dắt vấn đề,nên rất thuận lợi cho việc dạy học. Mặc dù hiện tại em là sinh viênY dược nhưng em không chỉ chuyên về khối B, hồi cấp 2 em là học sinh giỏi toàn diện tất cả cácmôn,chỉ lúc lên cấp 3 em tập trung khối B để thi Y dược. Môn dạy chính của em là Toán,Hóa,Anh cho các em từ lớp 1 đến lớp 9, ngoài ra có thể phụ đạo thêm các môn khác như Ngữ Văn,Lịch Sử,Địa Lý ,Công dân....(nói chung là tất cả các môn còn lại,vì em có cách học các môn đó,hồi còn đi học cấp 2 cấp 3 em không đi học thêm màchỉ tự học,nên có rất nhiều kinh nghiệm,nhất là chinh phục các môn học bài). Riêng môn Anh văn trong 3 tháng hè vừa qua em vừa mới trị được chứng mất gốc tiếng Anh cho 2 bé lớp 6 và 7.

Khu vực dạy: Phú Vang, TP Huế

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Đặng Hoàng Nghĩa
Mã số gia sư Mã số 0005016
Năm sinh Sinh năm 2017
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Hóa Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Hiện tại đang dạy bồi dưỡng kiến thức phổ thông kết hợp luyện thi PTQG tại nhiều địa điểm trong tỉnh

Khu vực dạy: TP Huế

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Đình Quốc Anh
Mã số gia sư Mã số 0005234
Năm sinh Sinh năm 1981
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Vật Lý
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Từng học và tốt nghiệp trường đại học Hàng Hải Việt Nam chuyên ngành kế toán, hiện tại mình đang vừa làm vừa học

Khu vực dạy: TP Huế, Hương Thuỷ, Phú Vang

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Võ Văn Cường
Mã số gia sư Mã số 0005416
Năm sinh Sinh năm 1997
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Khu vực dạy: – Chọn huyện –

Gia-sư-My-teacher

Gia sư nguyễn thị thơm
Mã số gia sư Mã số 0007190
Năm sinh Sinh năm 1998
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi hiện đang là sinh viên trường đại học y dược huế- chuyên ngành dược

Khu vực dạy: TP Huế

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Dương Văn Hậu
Mã số gia sư Mã số 0008008
Năm sinh Sinh năm 1983
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Thạc sĩ
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Hóa Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Đang công tác ở bộ môn Hóa, Trường Đại học Nông Lâm Huế

Khu vực dạy: TP Huế, Phú Vang

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Đinh Xuân Thiện
Mã số gia sư Mã số 0008413
Năm sinh Sinh năm 1999
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Hóa Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
đang học đại học sư phạm huế đã dạy gia sư cho vài e trước đó

Khu vực dạy: TP Huế, TP Huế

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Như Khuê
Mã số gia sư Mã số 0009120
Năm sinh Sinh năm 1999
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Hóa Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Đã có kinh nghiệm dạy kèm

Khu vực dạy: TP Huế

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Võ Thị Ngọc Chung
Mã số gia sư Mã số 0010228
Năm sinh Sinh năm 1994
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
2012-2017 sinh viên trường ĐH Nông Lâm Huế
2017-2018 Nhân viên RD công ty Cổ Phần Đông Lạnh KiDo
Trong quá trình học và làm Tôi dạy kèm tại nhà các em học sinh tiểu học các môn Toán và Tiếng Việt

Khu vực dạy: Hương Trà

Gia-sư-My-teacher-CAO THỌ RY

Gia sư CAO THỌ RY
Mã số gia sư Mã số 0003149
Năm sinh Sinh năm 1981
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 7/100

Tự giới thiệu
Học khoa toán ĐHSP Huế, dạy thpt Hương Thủy 10 năm

Khu vực dạy: TP Huế

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Quốc Thịnh
Mã số gia sư Mã số 0004610
Năm sinh Sinh năm 1998
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 7/100

Tự giới thiệu
Đang học tại trường đại học y dược Huế. Địa chỉ 2/130 Trần Phú, tp Huế

Khu vực dạy: TP Huế

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Văn Thị Cẩm Tú
Mã số gia sư Mã số 0007387
Năm sinh Sinh năm 1996
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 7/100

Tự giới thiệu
Đã hoàn tất chương trình đại học,từng làm việc tại công ty kiểm toán và hiện đang làm việc tại một công ty dịch vụ kế toán

Khu vực dạy: TP Huế

Xem thêm gia sư

Các dịch vụ gia sư tại Thừa Thiên Huế

dạy kèm chi tiết, dễ hiểu, giúp học sinh, học viên lấy lại căn bản , học giỏi từng ngày. Dạy kèm tại các khu vực Hương Thuỷ, TP Huế, Hương Trà, Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền thông qua dịch vụ gia sư tại nhà và gia sư trực tuyến.

1. Gia sư dạy kèm tại nhà học viên trong khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Dạy kèm trực tuyến cho tất cả học sinh và người đi làm tại Thừa Thiên Huế

Các phụ huynh và học viên tại Thừa Thiên Huế có thể thuê gia sư trong và ngoài tỉnh để dạy kèm trực tuyến. Đây là hình hình thức gia sư không đến nhà học viên mà dạy thông qua máy vi tính, các hoạt động học tập là một thầy một trò và học trực tiếp (không phải học video).

Loại hình học gia sư trực tuyến rất phù hợp và hiệu quả cho các học sinh, học viên ở các huyện thị thiếu gia sư đến dạy tại nhà như Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới.

Các học viên tại có thể học thử 2 buổi trước khi học chính thức. Nếu qua 2 buổi học thử gia sư dạy không đáp ứng được yêu cầu thì học viên không cần trả phí cho các buổi học thử đó.

Học phí học gia sư tham khảo

Bảng học phí tham khảo được tính trên mỗi buổi học, đơn vị tính nghìn đồng (1.000đ). Áp dụng cho học viên học từ 2 buổi/ tuần trở lên. Đối với học viên học 1 buổi/ tuần mức học phí tăng thêm khoảng 10%. Mức phí có thể thay đổi đối với mỗi gia sư cụ thể và gia sư có nhiều năm kinh nghiệm.

Thừa Thiên Huế Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12 Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12
TP Huế 80100120 120150180
Phong Điền 80100120 120150180
Quảng Điền 80100120 120150180
Hương Trà 80100120 120150180
Phú Vang 80100120 120150180
Hương Thuỷ 80100120 120150180
Phú Lộc 80100120 120150180
Nam Đông 80100120 120150180
A Lưới 80100120 120150180

Gia sư Thừa Thiên Huế đảm bảo uy tín

Để đảm bảo kết quả học tập tốt cho học viên, gia sư My teacher tại Thừa Thiên Huế luôn cung cấp các gia sư đúng chuyên môn, đúng yêu cầu. Thông qua việc tuyển chọn, chúng tôi luôn yêu cầu các gia sư cung cấp thông tin thực tế và chính xác như: thông tin cá nhân cơ bản, thông tin chuyên môn, lịch sử công tác và các thành tích, văn bằng và các giấy chứng nhận,... Chúng tôi cam kết không giới thiệu gia sư dạy kèm cho học viên không đúng chuyên môn và không đúng yêu cầu ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận trước.

Gia sư Thừa Thiên Huế đảm bảo chất lượng

Điều chúng tôi quan tâm nhất là đảm bảo chất lượng cho việc học kèm của học viên và một khi đã học gia sư thì các học viên phải tiến bộ nhanh hơn. Vì vậy, ngoài việc tuyển chọn về chuyên môn, Gia sư còn xem xét về kỹ năng giao tiếp với học viên, cách ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. Tất cả nhằm đảm bảo rằng gia sư truyền đạt tốt kiến thức; thấu hiểu được những hạn chế và mong muốn của học viên; học viên có thể tự nhiên hỏi những gì mình chưa hiểu hoặc chưa biết trong môn học. Với cách dạy như anh chị chỉ cho em hoặc cha mẹ chỉ cho con, chúng tôi đảm bảo rằng học viên sẽ tiến bộ sau tháng học đầu tiên.

Đăng ký tìm gia sư và đăng ký học gia sư

Phụ huynh và học viên trong khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế đăng ký tìm gia sư vui lòng liên hệ với trung tâm gia sư Myteacher theo số hotline. Nhân viên của trung tâm sẽ tiếp nhận thông tin đăng ký tìm gia sư và tư vấn cho anh, chị các giải pháp học gia sư hiệu quả. Phụ huynh và học viên cũng có thể đăng ký học theo mẫu điền thông tin tại đây và xem thêm các bước đăng ký học để cùng chúng tôi tìm gia sư nhanh nhất.

Đăng ký làm gia sư