Menu Close Menu

Gia sư Tiền Giang dạy kèm tại nhà và dạy kèm trực tuyến

Lượt xem 06-03-2020 | Lượt xem 1029

Học viên mới

Mã lớp 10984
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10823
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Tiền Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10822
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Tiền Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10821
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Tiền Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10504
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 230.000đ/ buổi
❆ TP Mỹ Tho, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10503
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 230.000đ/ buổi
❆ TP Mỹ Tho, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10495
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Mỹ Tho, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10482
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Mỹ Tho, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10385
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10320
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 130.000đ/ buổi
❆ Cai Lậy, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10315
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Mỹ Tho, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10314
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Mỹ Tho, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10306
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Mỹ Tho, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10285
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Mỹ Tho, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10275
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Mỹ Tho, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10229
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Gò Công, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10141
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9988
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9987
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9788
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Mỹ Tho, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-01-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9749
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cái Bè, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-01-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9705
❆ Học Mỹ thuật
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Mỹ Tho, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9682
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9662
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Tiền Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9661
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Tiền Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9660
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Tiền Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9626
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Mỹ Tho, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9602
❆ Học Tiếng Trung
❆ Học viên tự do
❆ Học phí thỏa thuận
❆ TP Mỹ Tho, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9585
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9554
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cai Lậy, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9544
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Mỹ Tho, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9542
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Mỹ Tho, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9409
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cái Bè, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9398
❆ Học Tiếng Đức
❆ Chứng chỉ A
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9395
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Mỹ Tho, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9174
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Chợ Gạo, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-10-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9173
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Chợ Gạo, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-10-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9054
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Gò Công, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-10-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9047
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Mỹ Tho, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-10-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8921
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Chợ Gạo, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-09-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8903
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Mỹ Tho, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-09-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8902
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Mỹ Tho, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-09-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8631
❆ Học Tin học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Gò Công Tây, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8630
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Gò Công Tây, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8616
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 1440
❆ Châu Thành, Tiền Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-08-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8512
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Tiền Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-07-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8511
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-07-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8510
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-07-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8509
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-07-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8500
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Mỹ Tho, Tiền Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-07-2019
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Tiền Giang

Phụ huynh và học viên tìm gia sư tại Tiền Giang thuê gia sư về nhà dạy kèm cho con hoặc những người đi làm thuê gia sư dạy riêng một số kiến thức cho mình tại khu vực tỉnh Tiền Giang dần trở nên nhiều hơn. Nhu cầu thuê gia sư có ở hầu hết các khu vực quận, huyện thị trong tỉnh thành như Chợ Gạo, TP Mỹ Tho, Gò Công, Cai Lậy, Tân Phước, Cái Bè, Gò Công Tây, Châu Thành, Gò Công Đông, ...

Gia sư dạy kèm tại Tiền Giang

Gia sư dạy kèm cho học viên tại Tiền Giang

Đội ngũ gia sư tại Tiền Giang

Thuộc hệ thống gia sư Myteacher trên toàn quốc, gia sư Tiền Giang gồm nhiều giáo viên giảng dạy tại các trường học trong tỉnh như:

Gia sư dạy kèm cho các cháu tiểu học là giáo viên giảng dạy tại các trường TH Thủ Khoa Huân, TH Thiên Hộ Dương, TH Lê Quý Đôn, TH A thị trấn Cái Bè, TH Nguyễn Huệ, TH Hồ Văn Nhánh ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp hai là giáo viên giảng dạy tại các trường THCS Trung An, THCS - THPT Ngô Văn Nhạc, THCS Vĩnh Kim, THCS Long An, THCS Thiện Trí, THCS Xuân Diệu ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp ba là giáo viên giảng dạy tại các trường THPT tư thục Ấp Bắc, THPT chuyên Tiền Giang, THPT Chợ Gạo, THPT Cái Bè, THPT Vĩnh Kim, THPT Thiên Hộ Dương ...

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Niên Chấn
Mã số gia sư Mã số 0001900
Năm sinh Sinh năm 1994
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sinh học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Sinh học (chương trình tiên tiến) tại trường Đại học Cần Thơ. Hiện tôi đang là kỹ sư hóa sinh tại Công ty TNHH MTV Phong Vân

Khu vực dạy: Gò Công Tây

Gia-sư-My-teacher

Gia sư TRẦN VĂN SĨ
Mã số gia sư Mã số 0002245
Năm sinh Sinh năm 1987
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Từng học Trường THPT Cái Be,là học sinh giỏi nhiều năm liền, là giáo viên trường THPT Huỳnh Văn Sâm

Khu vực dạy: Cái Bè, Cái Bè, Cai Lậy

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Lan Ngọc
Mã số gia sư Mã số 0003165
Năm sinh Sinh năm 1994
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Giáo dục mầm non
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi đang là giáo viên tại trường MN Hoa Hồng.

Khu vực dạy: TP Mỹ Tho

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Huỳnh Ngọc Tươi
Mã số gia sư Mã số 0003483
Năm sinh Sinh năm 1982
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Cử nhân Ngôn Ngữ Anh do Đại Học Mở TP HCM. CPE (C2 tiếng Anh ) do Đại Học IRVINE Hoa Kỳ cấp. Đang hợp đồng giảng dạy tiếng Anh cho các trường có nhu cầu.

Khu vực dạy: Cai Lậy

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Đặng Minh Trí
Mã số gia sư Mã số 0003615
Năm sinh Sinh năm 1992
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Đã 4 năm công tác và giảng dạy tại trường công lập Đạo Thạnh thành phố Mỹ Tho

Khu vực dạy: TP Mỹ Tho

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lê Hữu Trác
Mã số gia sư Mã số 0003851
Năm sinh Sinh năm 1991
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Người lành nghề
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Đang giảng dạy tại gò công.

Khu vực dạy: Gò Công, Gò Công Tây

Gia-sư-My-teacher

Gia sư VÕ VĂN TOÀN
Mã số gia sư Mã số 0004443
Năm sinh Sinh năm 1993
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Toi lam viec tai cac trung tam ngoai ngu hon 3 nam, va hien tai dang lam giam doc co so day them Anh-Viet-My.

Khu vực dạy: Cái Bè, Cai Lậy

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lê Minh Thông
Mã số gia sư Mã số 0004718
Năm sinh Sinh năm 1995
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi đã từng làm việc tại các trung tâm tin học - ngoại ngữ ở Mỹ Tho, Vtvcab, Viễn thông Tiền Giang -VNPT, dạy tin học văn phòng ở nhà. Hiện đang công tác dạy tin học tại trường tiểu học Phước Trung 1

Khu vực dạy: Gò Công Đông, Gò Công

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Huỳnh Phương Trúc
Mã số gia sư Mã số 0005057
Năm sinh Sinh năm 1992
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
- Từng học Sư Phạm Tiếng Anh tại đại học sư phạm tp.hcm
- Hiện nay, là giáo viên tiếng anh tại trung tâm Anh Việt

Khu vực dạy: Cai Lậy

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Hoàng Tú
Mã số gia sư Mã số 0005329
Năm sinh Sinh năm 1989
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Thạc sĩ
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Tin Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Hiện công tác tại Trường Đại học Tiền Giang

Khu vực dạy: TP Mỹ Tho

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Phước Thiện
Mã số gia sư Mã số 0005463
Năm sinh Sinh năm 1993
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi tốt nghiệp đại học Y Dược Cần Thơ, đang công tác tại TTYT huyện Chợ Gạo.

Khu vực dạy: Chợ Gạo

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thành Liêm
Mã số gia sư Mã số 0005483
Năm sinh Sinh năm 1988
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Thạc sĩ
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Đang công tác tại Đại học Tiền Giang, giáo viên thỉnh giảng tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, đã bảo vệ xong Thạc sĩ

Khu vực dạy: TP Mỹ Tho

Xem thêm gia sư

Các dịch vụ gia sư tại Tiền Giang

dạy kèm chi tiết, dễ hiểu, giúp học sinh, học viên lấy lại căn bản , học giỏi từng ngày. Dạy kèm tại các khu vực Chợ Gạo, TP Mỹ Tho, Gò Công, Cai Lậy, Tân Phước, Cái Bè, Gò Công Tây, Châu Thành, Gò Công Đông thông qua dịch vụ gia sư tại nhà và gia sư trực tuyến.

1. Gia sư dạy kèm tại nhà học viên trong khu vực tỉnh Tiền Giang

2. Dạy kèm trực tuyến cho tất cả học sinh và người đi làm tại Tiền Giang

Các phụ huynh và học viên tại Tiền Giang có thể thuê gia sư trong và ngoài tỉnh để dạy kèm trực tuyến. Đây là hình hình thức gia sư không đến nhà học viên mà dạy thông qua máy vi tính, các hoạt động học tập là một thầy một trò và học trực tiếp (không phải học video).

Loại hình học gia sư trực tuyến rất phù hợp và hiệu quả cho các học sinh, học viên ở các huyện thị thiếu gia sư đến dạy tại nhà như Châu Thành, Chợ Gạo, Tân Phước.

Các học viên tại có thể học thử 2 buổi trước khi học chính thức. Nếu qua 2 buổi học thử gia sư dạy không đáp ứng được yêu cầu thì học viên không cần trả phí cho các buổi học thử đó.

Học phí học gia sư tham khảo

Bảng học phí tham khảo được tính trên mỗi buổi học, đơn vị tính nghìn đồng (1.000đ). Áp dụng cho học viên học từ 2 buổi/ tuần trở lên. Đối với học viên học 1 buổi/ tuần mức học phí tăng thêm khoảng 10%. Mức phí có thể thay đổi đối với mỗi gia sư cụ thể và gia sư có nhiều năm kinh nghiệm.

Tiền Giang Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12 Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12
TP Mỹ Tho 7080100 100120150
Gò Công 7080100 100120150
Cái Bè 7080100 100120150
Cai Lậy 7080100 100120150
Châu Thành 7080100 100120150
Chợ Gạo 7080100 100120150
Gò Công Tây 7080100 100120150
Gò Công Đông 7080100 100120150
Tân Phước 7080100 100120150

Gia sư Tiền Giang đảm bảo uy tín

Để đảm bảo kết quả học tập tốt cho học viên, gia sư My teacher tại Tiền Giang luôn cung cấp các gia sư đúng chuyên môn, đúng yêu cầu. Thông qua việc tuyển chọn, chúng tôi luôn yêu cầu các gia sư cung cấp thông tin thực tế và chính xác như: thông tin cá nhân cơ bản, thông tin chuyên môn, lịch sử công tác và các thành tích, văn bằng và các giấy chứng nhận,... Chúng tôi cam kết không giới thiệu gia sư dạy kèm cho học viên không đúng chuyên môn và không đúng yêu cầu ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận trước.

Gia sư Tiền Giang đảm bảo chất lượng

Điều chúng tôi quan tâm nhất là đảm bảo chất lượng cho việc học kèm của học viên và một khi đã học gia sư thì các học viên phải tiến bộ nhanh hơn. Vì vậy, ngoài việc tuyển chọn về chuyên môn, Gia sư còn xem xét về kỹ năng giao tiếp với học viên, cách ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. Tất cả nhằm đảm bảo rằng gia sư truyền đạt tốt kiến thức; thấu hiểu được những hạn chế và mong muốn của học viên; học viên có thể tự nhiên hỏi những gì mình chưa hiểu hoặc chưa biết trong môn học. Với cách dạy như anh chị chỉ cho em hoặc cha mẹ chỉ cho con, chúng tôi đảm bảo rằng học viên sẽ tiến bộ sau tháng học đầu tiên.

Đăng ký tìm gia sư và đăng ký học gia sư

Phụ huynh và học viên trong khu vực tỉnh Tiền Giang đăng ký tìm gia sư vui lòng liên hệ với trung tâm gia sư Myteacher theo số hotline. Nhân viên của trung tâm sẽ tiếp nhận thông tin đăng ký tìm gia sư và tư vấn cho anh, chị các giải pháp học gia sư hiệu quả. Phụ huynh và học viên cũng có thể đăng ký học theo mẫu điền thông tin tại đây và xem thêm các bước đăng ký học để cùng chúng tôi tìm gia sư nhanh nhất.

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký làm gia sư