Menu Close Menu

Gia sư Tiên Yên - Quảng Ninh

Lượt xem 22-11-2020 | Lượt xem 90

Thuộc hệ thống gia sư Quảng Ninh, đội ngũ gia sư tại Tiên Yên gồm 1 gia sư ngành Sư phạm Tiếng Anh, 1 gia sư ngành Sư phạm Hóa Học. Trong đó có 1 gia sư có học vị Đại học, 1 gia sư có học vị Cao đẳng.

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher-Đỗ Thị Lụa

Gia sư Đỗ Thị Lụa
Mã số gia sư Mã số 0003586
Năm sinh Sinh năm 1990
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 50/100

Tự giới thiệu
Tôi tốt nghiệp khoa Ngoại ngữ-ĐH Thái Nguyên.
Chuyên ngành SP Trung Anh.

Khu vực dạy: Tiên Yên

Xem thêm gia sư

Học viên mới

Xem thêm lớp gia sư tại Quảng Ninh

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Đăng ký làm gia sư