Menu Close Menu

Gia sư TP Bạc Liêu - Bạc Liêu

Lượt xem 22-11-2020 | Lượt xem 7

Thuộc hệ thống gia sư Bạc Liêu, đội ngũ gia sư tại TP Bạc Liêu gồm 7 gia sư ngành Giáo dục Tiểu học, 5 gia sư ngành Sư phạm Tiếng Anh, 3 gia sư ngành Sư phạm Hóa Học, 3 gia sư ngành Ngành khác, 2 gia sư ngành Sư phạm Vật Lý, 2 gia sư ngành Sư phạm Toán học, 2 gia sư ngành Tiếng Anh, 1 gia sư ngành Kế toán, 1 gia sư ngành Hóa học, 1 gia sư ngành Khoa học môi trường, 1 gia sư ngành Sư phạm Ngữ Văn, 1 gia sư ngành Kỹ thuật cơ điện tử, 1 gia sư ngành Tài chính - Ngân hàng. Trong đó có 30 gia sư có học vị Chưa cập nhật, 19 gia sư có học vị Đại học, 10 gia sư có học vị Cao đẳng, 1 gia sư có học vị Người lành nghề.

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Ngô Hải Dương
Mã số gia sư Mã số 0015186
Năm sinh Sinh năm 1995
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 75/100

Tự giới thiệu
Giáo viên trường THCS Hưng Thành nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và BDHSG.

Khu vực dạy: TP Bạc Liêu, Vĩnh Lợi

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Huỳnh Minh Hiếu
Mã số gia sư Mã số 0009948
Năm sinh Sinh năm 1993
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 73/100

Tự giới thiệu
Tốt nghiệp Đại cử nhân Anh văn, có tính chỉ Sư Phạm,hiện là gia sư tiếng anh trung tâm Việt Mỹ

Khu vực dạy: TP Bạc Liêu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Hữu Nhân
Mã số gia sư Mã số 0010275
Năm sinh Sinh năm 2000
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Ngữ Văn
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 65/100

Tự giới thiệu
Sinh viên đại hoc ngành ngữ văn . Tại bạc liêu

Khu vực dạy: TP Bạc Liêu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Phạm Anh Thư
Mã số gia sư Mã số 0012454
Năm sinh Sinh năm 1996
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 65/100

Tự giới thiệu
Từng là sinh viên khoa sư phạm tiếng anh trường đại học Bạc Liêu.
Từng là giáo viên dạy tiếng anh tại trường thcs Đông Thới ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Khu vực dạy: TP Bạc Liêu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Đỗ Tiên Phong
Mã số gia sư Mã số 0001377
Năm sinh Sinh năm 1989
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 62/100

Tự giới thiệu
Mình đã làm gia sư được 6 năm. Bắt đầu làm gia sư từ năm thứ 4 đại học.

Khu vực dạy: TP Bạc Liêu, Hòa Bình

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Dương quốc khánh
Mã số gia sư Mã số 0009439
Năm sinh Sinh năm 1982
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Hóa Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 62/100

Tự giới thiệu
Đại học cần Thơ chuyên ngành sư phạm Hóa học. Đang công tác tại thpt Trần Văn Bảy_ thạnh trị_ sóc trăng

Khu vực dạy: TP Bạc Liêu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Hứa Ngọc Châu
Mã số gia sư Mã số 0001506
Năm sinh Sinh năm 1997
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 60/100

Khu vực dạy: Vĩnh Lợi, TP Bạc Liêu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Bùi Thanh Sang
Mã số gia sư Mã số 0002235
Năm sinh Sinh năm 1996
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Hóa Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 60/100

Tự giới thiệu
Đang học tập và làm việc tạiươngờng Đại học Bạc Liêu

Khu vực dạy: TP Bạc Liêu, Hòa Bình, Vĩnh Lợi

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Bé Nhỏ
Mã số gia sư Mã số 0004867
Năm sinh Sinh năm 1997
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 60/100

Khu vực dạy: TP Bạc Liêu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Tạ Ngọc Anh
Mã số gia sư Mã số 0006501
Năm sinh Sinh năm -0001
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 60/100

Khu vực dạy: TP Bạc Liêu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Bùi Hồng Nhật
Mã số gia sư Mã số 0010542
Năm sinh Sinh năm 2019
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 60/100

Tự giới thiệu
Đại học bạc liêu

Khu vực dạy: TP Bạc Liêu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Võ Chí Toại
Mã số gia sư Mã số 0011535
Năm sinh Sinh năm 1998
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 60/100

Tự giới thiệu
Trong học tập việc quan trọng nhất của mỗi học sinh không phải là học quá nhiều, mà chỉ cần học lượng kiến thức vừa đủ. Đặc biệt sau mỗi buổi học kiến thức phải được khắc sâu, vận dụng và thực hành tốt.

Khu vực dạy: TP Bạc Liêu, Hòa Bình

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Kim Phượng
Mã số gia sư Mã số 0013165
Năm sinh Sinh năm 1995
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Khoa học môi trường
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 60/100

Tự giới thiệu
Đã từng đi dạy thêm

Khu vực dạy: TP Bạc Liêu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Võ Thị Phi Yến
Mã số gia sư Mã số 0006470
Năm sinh Sinh năm 1995
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 58/100

Khu vực dạy: TP Bạc Liêu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Minh Tân
Mã số gia sư Mã số 0000347
Năm sinh Sinh năm 1992
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện tử
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 55/100

Khu vực dạy: TP Bạc Liêu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Giang Tấn Linh
Mã số gia sư Mã số 0000733
Năm sinh Sinh năm 1992
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Vật Lý
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 55/100

Tự giới thiệu
Đang là giáo viên dạy vật lí

Khu vực dạy: TP Bạc Liêu, TP Bạc Liêu, TP Bạc Liêu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Linh Khoa
Mã số gia sư Mã số 0003474
Năm sinh Sinh năm 1995
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Người lành nghề
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 55/100

Tự giới thiệu
Tôi vẫn còn đi học tại đại học bạc liêu và đang chuẩn bị nhập học ngành cao đẳng gdth

Khu vực dạy: TP Bạc Liêu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Quách Ái Mỹ
Mã số gia sư Mã số 0006765
Năm sinh Sinh năm 1997
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 55/100

Khu vực dạy: TP Bạc Liêu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Nguyên Bá
Mã số gia sư Mã số 0007236
Năm sinh Sinh năm 1990
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 55/100

Tự giới thiệu
Hiện đang công tác tại trường THCS BẠC LIÊU - NINH BÌNH (p2, tp Bạc Liêu)

Khu vực dạy: TP Bạc Liêu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư nguyễn đức cường
Mã số gia sư Mã số 0008873
Năm sinh Sinh năm 1996
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 55/100

Tự giới thiệu
Tôi từng học ở Hà Nội. Hiện nay công tác tại công an huyện vĩnh lợi, tỉnh Bạc liêu

Khu vực dạy: TP Bạc Liêu, Vĩnh Lợi

Xem thêm gia sư

Học viên mới

Mã lớp 11119
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11118
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11117
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11115
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11112
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10794
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10336
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10335
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10257
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10256
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10110
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10109
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10108
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10004
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10003
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 8318
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-06-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8172
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-06-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8066
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-05-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 8065
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-05-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7868
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-04-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7267
❆ Học Tiếng Anh
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-02-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7266
❆ Học Ngữ văn
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-02-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7196
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Học trực tuyến
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-02-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 5685
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh TOEIC
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-09-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5670
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Học trực tuyến
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-09-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5576
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-09-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5198
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-07-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5091
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 10
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-07-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5090
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-07-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 5082
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-07-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 4901
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-06-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 4869
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-06-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 4862
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-06-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 4186
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-04-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 3688
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-02-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 3419
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-01-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 3418
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-01-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 3068
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 170.000 đ/buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-11-2017
Xem thêm ≫

Mã lớp 2951
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-11-2017
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Bạc Liêu

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Đăng ký làm gia sư