Gia sư TP Cà Mau Cà Mau - Tìm gia sư tại TP Cà Mau Cà Mau

Tại khu vực TP Cà Mau Cà Mau, các gia sư nhận dạy các môn Các môn tiểu học, Rèn chữ tiếng Việt, Tiếng Anh, Kiểm tra và chuẩn bị bài, Toán học, Vật lý, Hóa học, Tin học, Các môn mầm non, Khoa học tự nhiên, Tự nhiên và Xã hội, Ngữ văn.

Thông tin cơ bản của gia sư tại TP Cà Mau, Cà Mau


XEM THÊM GIA SƯ

Học viên đăng ký học gia sư ở TP Cà Mau Cà Mau


Học viên 10544
Ngày đăng ký:30-06-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phường Tân Xuyên, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 10505
Ngày đăng ký:15-06-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Tất Thành, khóm 1, phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 10274
Ngày đăng ký:22-04-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Ấp Xóm Lớn, Xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 10092
Ngày đăng ký:06-03-2020
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học trực tuyến
Học viên 10027
Ngày đăng ký:24-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 80.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyến Trãi, Phường 9, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 10024
Ngày đăng ký:22-02-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Ngô Quyền, phường 2 , TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 9574
Ngày đăng ký:11-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lý Văn Lâm, phường 1, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 9573
Ngày đăng ký:10-12-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Rạch Rập, phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học trực tuyến
Học viên 9508
Ngày đăng ký:02-12-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 230.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Văn Bình, phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 9277
Ngày đăng ký:01-11-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 9276
Ngày đăng ký:01-11-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 9275
Ngày đăng ký:01-11-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 9221
Ngày đăng ký:26-10-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lý Văn Lâm, khóm 2, phường 1, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 9220
Ngày đăng ký:26-10-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lý Văn Lâm, khóm 2, phường 1, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 9204
Ngày đăng ký:23-10-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Bỉnh Khiêm, khóm 8, phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 9200
Ngày đăng ký:23-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Vành Đai 1, phường 9, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 9194
Ngày đăng ký:22-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Hoàng Thá, phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 9109
Ngày đăng ký:10-10-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 9108
Ngày đăng ký:10-10-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 9107
Ngày đăng ký:10-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 8543
Ngày đăng ký:01-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 8534
Ngày đăng ký:31-07-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường D8, khu đô thị Bạch Đằng, phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 8492
Ngày đăng ký:24-07-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: khóm 7, Huỳnh Thúc KHáng,phường 7, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 8465
Ngày đăng ký:22-07-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Bùi Thị Trường, phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 8291
Ngày đăng ký:22-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: p 8, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 7878
Ngày đăng ký:24-04-2019
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hồ Trung Thành, phường 7, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 7877
Ngày đăng ký:24-04-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hồ Trung Thành, phường 7, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 7475
Ngày đăng ký:16-03-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lý Văn Lâm, phường 1, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 7370
Ngày đăng ký:08-03-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 7369
Ngày đăng ký:08-03-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 7368
Ngày đăng ký:08-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 6764
Ngày đăng ký:25-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: Xã lý Văn Lâm, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 6698
Ngày đăng ký:18-12-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 6629
Ngày đăng ký:10-12-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: xã Tắc Vân , TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 6623
Ngày đăng ký:08-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 6574
Ngày đăng ký:05-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 6240
Ngày đăng ký:01-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 9, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 6184
Ngày đăng ký:29-10-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 2.000.000đ/tháng
Khu vực: Phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 5738
Ngày đăng ký:21-09-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 5409
Ngày đăng ký:16-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 5290
Ngày đăng ký:26-07-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 1, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 4452
Ngày đăng ký:02-05-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học trực tuyến
Học viên 4227
Ngày đăng ký:05-04-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 1, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 4141
Ngày đăng ký:29-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường 7, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 3928
Ngày đăng ký:12-03-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 3679
Ngày đăng ký:10-02-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 3393
Ngày đăng ký:31-12-2017
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 80.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 2985
Ngày đăng ký:09-11-2017
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 9, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 2734
Ngày đăng ký:12-10-2017
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Phường 9, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 2346
Ngày đăng ký:06-09-2017
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 6, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học trực tuyến
Học viên 2269
Ngày đăng ký:27-08-2017
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học trực tuyến
Học viên 2239
Ngày đăng ký:24-08-2017
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 2084
Ngày đăng ký:07-08-2017
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Huyện Trần Văn Thời, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học trực tuyến
Học viên 1960
Ngày đăng ký:25-07-2017
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 1, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 1865
Ngày đăng ký:13-07-2017
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 1847
Ngày đăng ký:11-07-2017
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Khóm 1, Phường 6, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 1033
Ngày đăng ký:30-03-2017
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 874
Ngày đăng ký:03-03-2017
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100,000 đ/buổi
Khu vực: TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 737
Ngày đăng ký:09-02-2017
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 537
Ngày đăng ký:09-12-2016
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 433
Ngày đăng ký:25-10-2016
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh IELTS
Học phí: 200.000đ /buổi
Khu vực: TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình: Học tại nhà

XEM THÊM HỌC VIÊN

ĐĂNG KÝ HỌC GIA SƯ

Gọi số tư vấn: 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu