Gia sư TP Cao Bằng Cao Bằng - Tìm gia sư tại TP Cao Bằng Cao Bằng

Tại khu vực TP Cao Bằng Cao Bằng, các gia sư nhận dạy các môn Tiếng Anh, Ngữ văn, Tiếng Trung, Tin học, Toán học.

Thông tin cơ bản của gia sư tại TP Cao Bằng, Cao Bằng


XEM THÊM GIA SƯ

Học viên đăng ký học gia sư ở TP Cao Bằng Cao Bằng


Học viên 10039
Ngày đăng ký:25-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 24, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 9313
Ngày đăng ký:09-11-2019
Môn học: Các môn mầm non
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 26, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 9179
Ngày đăng ký:19-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 11, phường Ngọc Xuân, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 8983
Ngày đăng ký:28-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 6, phường Ngọc Xuân, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 8885
Ngày đăng ký:19-09-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hoàng Văn Thụ, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 8025
Ngày đăng ký:19-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 6894
Ngày đăng ký:11-01-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phường Thanh Bằng , TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 6743
Ngày đăng ký:24-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: phường Tân Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 6181
Ngày đăng ký:28-10-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P hợp Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học trực tuyến
Học viên 6180
Ngày đăng ký:28-10-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P hợp Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học trực tuyến
Học viên 6179
Ngày đăng ký:28-10-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P hợp Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học trực tuyến
Học viên 5999
Ngày đăng ký:15-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Đề Thám, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 5844
Ngày đăng ký:01-10-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P hợp Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 5843
Ngày đăng ký:01-10-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P hợp Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 4238
Ngày đăng ký:06-04-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Sông Bằng, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 2913
Ngày đăng ký:01-11-2017
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Xuân Hiến , TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 2030
Ngày đăng ký:02-08-2017
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Ngọc Xuân, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 1952
Ngày đăng ký:24-07-2017
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Đề Thám, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 1643
Ngày đăng ký:19-06-2017
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/ buổi
Khu vực: Tổ 19, Phường Sông Bằng, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 1574
Ngày đăng ký:11-06-2017
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Sông Bằng, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 1276
Ngày đăng ký:12-05-2017
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 125.000 đ/buổi
Khu vực: phường Phong Bằng, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 856
Ngày đăng ký:28-02-2017
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 808
Ngày đăng ký:22-02-2017
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 756
Ngày đăng ký:12-02-2017
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000/buổi
Khu vực: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 710
Ngày đăng ký:07-02-2017
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/buổi
Khu vực: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 514
Ngày đăng ký:01-12-2016
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 411
Ngày đăng ký:12-10-2016
Môn học: Các môn chính tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ
Khu vực: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà

XEM THÊM HỌC VIÊN

ĐĂNG KÝ HỌC GIA SƯ

Gọi số tư vấn: 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu