Gia sư Trảng Bàng Tây Ninh - Tìm gia sư tại Trảng Bàng Tây Ninh

Tại khu vực Trảng Bàng Tây Ninh, các gia sư nhận dạy các môn Các môn tiểu học, Tiếng Anh, Tin học, Toán học, Rèn chữ tiếng Việt, Kiểm tra và chuẩn bị bài, Ngữ văn, Hóa học, Vật lý, Tiếng Nhật.

Thông tin cơ bản của gia sư tại Trảng Bàng, Tây Ninh


XEM THÊM GIA SƯ

Học viên đăng ký học gia sư ở Trảng Bàng Tây Ninh


Học viên 10317
Ngày đăng ký:05-05-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Chợ Cũ, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 10111
Ngày đăng ký:11-03-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Ngã tư An Bình, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 9060
Ngày đăng ký:06-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: ấp Lộc Khê, Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 8920
Ngày đăng ký:23-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Ấp Tịnh Phong, xã An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 8305
Ngày đăng ký:25-06-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: An Bình, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 7749
Ngày đăng ký:08-04-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Suối Sâu, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 7422
Ngày đăng ký:12-03-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 7415
Ngày đăng ký:12-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: xã An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 6986
Ngày đăng ký:24-01-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: ấp An Quới, xã An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học trực tuyến
Học viên 6362
Ngày đăng ký:14-11-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 6331
Ngày đăng ký:11-11-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học trực tuyến
Học viên 5870
Ngày đăng ký:03-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: Xã An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 5592
Ngày đăng ký:07-09-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học trực tuyến
Học viên 5587
Ngày đăng ký:07-09-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 5561
Ngày đăng ký:04-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 5270
Ngày đăng ký:24-07-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học trực tuyến
Học viên 4689
Ngày đăng ký:28-05-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học trực tuyến
Học viên 4648
Ngày đăng ký:22-05-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 4647
Ngày đăng ký:22-05-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 4646
Ngày đăng ký:22-05-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 4495
Ngày đăng ký:07-05-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học trực tuyến
Học viên 4421
Ngày đăng ký:26-04-2018
Môn học: Hội họa
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Gia Lâm, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 3490
Ngày đăng ký:11-01-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 3402
Ngày đăng ký:02-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã An Tĩnh, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 2890
Ngày đăng ký:30-10-2017
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Thị trấn Trảng Bàng, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học trực tuyến
Học viên 2313
Ngày đăng ký:31-08-2017
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 2312
Ngày đăng ký:31-08-2017
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 2274
Ngày đăng ký:28-08-2017
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã An Quới, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 2260
Ngày đăng ký:26-08-2017
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 2219
Ngày đăng ký:21-08-2017
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Xã An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 2218
Ngày đăng ký:21-08-2017
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: Xã An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 2215
Ngày đăng ký:21-08-2017
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học trực tuyến
Học viên 1924
Ngày đăng ký:20-07-2017
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 130.000 đ/buổi
Khu vực: Xã An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 1548
Ngày đăng ký:09-06-2017
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Tin học văn phòng
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 1201
Ngày đăng ký:26-04-2017
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: An Bình, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 981
Ngày đăng ký:21-03-2017
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà
Học viên 980
Ngày đăng ký:21-03-2017
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Trảng Bàng, Tây Ninh
Loại hình: Học tại nhà

XEM THÊM HỌC VIÊN

ĐĂNG KÝ HỌC GIA SƯ

Gọi số tư vấn: 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu