Gia sư Trường Sa - Khánh Hòa

Lượt xem 22-11-2020 | Lượt xem 147

Thuộc hệ thống gia sư Khánh Hòa, đội ngũ gia sư tại Trường Sa gồm 3 gia sư ngành Sư phạm Tiếng Anh, 2 gia sư ngành Giáo dục Tiểu học, 2 gia sư ngành Kế toán, 2 gia sư ngành Sư phạm Hóa Học, 2 gia sư ngành Sư phạm Vật Lý, 2 gia sư ngành Sư phạm Toán học, 1 gia sư ngành Kỹ thuật điện - Điện tử, 1 gia sư ngành Ngành khác, 1 gia sư ngành Vật lý, 1 gia sư ngành Tiếng Anh, 1 gia sư ngành Sư phạm Ngữ Văn, 1 gia sư ngành Dược. Trong đó có 16 gia sư có học vị Đại học, 11 gia sư có học vị Chưa cập nhật, 3 gia sư có học vị Cao đẳng.

Gia sư tiêu tiểu

Xem thêm gia sư

Học viên mới

Xem thêm lớp gia sư tại Khánh Hòa

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Gia sư dạy kèm trực tuyến

gia-su-truc-tuyen

Gia sư khu vực Khánh Hòa

Đăng ký làm gia sư