Menu Close Menu

Gia sư Vị Thuỷ - Hậu Giang

Lượt xem 22-11-2020 | Lượt xem 46

Thuộc hệ thống gia sư Hậu Giang, đội ngũ gia sư tại Vị Thuỷ gồm 2 gia sư ngành Ngành khác, 1 gia sư ngành Sư phạm Ngữ Văn, 1 gia sư ngành Sinh học, 1 gia sư ngành Sư phạm Tiếng Anh, 1 gia sư ngành Sư phạm Lịch Sử. Trong đó có 4 gia sư có học vị Đại học, 1 gia sư có học vị Chưa cập nhật, 1 gia sư có học vị Thạc sĩ, 1 gia sư có học vị Người lành nghề.

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Pham Van Toan
Mã số gia sư Mã số 0013419
Năm sinh Sinh năm 1989
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Lịch Sử
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 67/100

Tự giới thiệu
Hoc tap va lam viec 5 nam o han quoc 2014- 2019 .thong dich vien cho cty 화숭 Rach Gia 2019-2020

Khu vực dạy: Vị Thanh, Vị Thuỷ, Châu Thành, Châu Thành A

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Ngô Minh Thắng
Mã số gia sư Mã số 0003626
Năm sinh Sinh năm 2017
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 60/100

Khu vực dạy: Vị Thanh, Vị Thuỷ

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lê Hoàng Tâm
Mã số gia sư Mã số 0004175
Năm sinh Sinh năm 1985
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Người lành nghề
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 55/100

Tự giới thiệu
Từng sống ,làm việc và học tập tại Nhật

Khu vực dạy: Vị Thanh, Vị Thuỷ, Long Mỹ

Gia-sư-My-teacher-THÂN ĐÌNH QUỐC KIỆT

Gia sư THÂN ĐÌNH QUỐC KIỆT
Mã số gia sư Mã số 0006438
Năm sinh Sinh năm 1983
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 50/100

Khu vực dạy: Vị Thanh, Vị Thuỷ, Long Mỹ

Xem thêm gia sư

Học viên mới

Mã lớp 8068
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Vị Thuỷ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-05-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7626
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Vị Thuỷ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-03-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 7248
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Vị Thuỷ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-02-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 4671
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Vị Thuỷ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-05-2018
Xem thêm ≫

Mã lớp 2468
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 320.000 đ/buổi
❆ Vị Thuỷ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-09-2017
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Hậu Giang

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Đăng ký làm gia sư