Gia sư Yên Lạc - Vĩnh Phúc

Lượt xem 22-11-2020 | Lượt xem 270

Thuộc hệ thống gia sư Vĩnh Phúc, đội ngũ gia sư tại Yên Lạc gồm 6 gia sư ngành Sư phạm Toán học, 4 gia sư ngành Giáo dục Tiểu học, 3 gia sư ngành Sư phạm Vật Lý, 3 gia sư ngành Sư phạm Hóa Học, 2 gia sư ngành Sư phạm Ngữ Văn, 2 gia sư ngành Vật lý, 1 gia sư ngành Y đa khoa, 1 gia sư ngành Quản trị mạng, 1 gia sư ngành Vật lý kỹ thuật, 1 gia sư ngành Luật, 1 gia sư ngành Tiếng Hàn Quốc, 1 gia sư ngành Ngành khác, 1 gia sư ngành Kế toán. Trong đó có 21 gia sư có học vị Đại học, 15 gia sư có học vị Chưa cập nhật, 5 gia sư có học vị Cao đẳng, 1 gia sư có học vị Thạc sĩ.

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Tuyết Mai
Mã số gia sư Mã số 0005264
Năm sinh Sinh năm 1993
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 76/100

Tự giới thiệu
3 năm kinh nghiệm trực tiếp đứng lớpvaf 8 năm kinh nghiệm gia sư dạy kèm

Khu vực dạy: TP Vĩnh Yên, Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc

Gia-sư-My-teacher

Gia sư BÙI THỊ YẾN
Mã số gia sư Mã số 0014184
Năm sinh Sinh năm 1992
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 65/100

Tự giới thiệu
Giáo viên đang dạy tại trường Yên Định

Khu vực dạy: TP Vĩnh Yên, Vĩnh Tường, Yên Lạc

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Bạch Thị Lan Hương
Mã số gia sư Mã số 0005004
Năm sinh Sinh năm -0001
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 64/100

Tự giới thiệu
Đi dạy được 3 năm

Khu vực dạy: TP Vĩnh Yên, Vĩnh Tường, Yên Lạc

Gia-sư-My-teacher

Gia sư nguyễn Thị Hà
Mã số gia sư Mã số 0006194
Năm sinh Sinh năm -0001
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 64/100

Khu vực dạy: TP Vĩnh Yên, Yên Lạc

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lương Thị Ánh Tuyết
Mã số gia sư Mã số 0006285
Năm sinh Sinh năm 1996
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 64/100

Tự giới thiệu
Đang dạy hợp đồng tại cấp 1 Nghĩa Hưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Khu vực dạy: Vĩnh Tường, Yên Lạc

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Bích Thuânh
Mã số gia sư Mã số 0002879
Năm sinh Sinh năm 1989
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Vật Lý
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 60/100

Tự giới thiệu
Tốt nghiệp sự phạm Hà Nội. Đang dạy tại THPT Yên Lạc 2

Khu vực dạy: TP Vĩnh Yên, Yên Lạc

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Huyền
Mã số gia sư Mã số 0006157
Năm sinh Sinh năm 1995
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Ngữ Văn
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 60/100

Khu vực dạy: Yên Lạc, TP Vĩnh Yên

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Đoàn Thị Hồng Nhung
Mã số gia sư Mã số 0007832
Năm sinh Sinh năm 1998
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 55/100

Khu vực dạy: Yên Lạc, TP Vĩnh Yên

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Thanh Tâm
Mã số gia sư Mã số 0005786
Năm sinh Sinh năm 1995
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Vật lý
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 55/100

Tự giới thiệu
3 năm giảng dạy tại trường THCS Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Khu vực dạy: Yên Lạc, Vĩnh Tường

Gia-sư-My-teacher

Gia sư NGUYỄN THỊ LUYẾN
Mã số gia sư Mã số 0007083
Năm sinh Sinh năm 1993
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 55/100

Tự giới thiệu
Gv trường tiểu học Yên Phương- yên lạc - vĩnh phúc

Khu vực dạy: Yên Lạc

Gia-sư-My-teacher-Nguyễn Thị Thu Phương

Gia sư Nguyễn Thị Thu Phương
Mã số gia sư Mã số 0002199
Năm sinh Sinh năm 1993
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Vật Lý
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 50/100

Khu vực dạy: Yên Lạc

Xem thêm gia sư

Học viên mới

Xem thêm lớp gia sư tại Vĩnh Phúc

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Gia sư dạy kèm trực tuyến

gia-su-truc-tuyen

Gia sư khu vực Vĩnh Phúc

Đăng ký làm gia sư