Menu Close Menu

Gia sư Yên Thành - Nghệ An

Lượt xem 22-11-2020 | Lượt xem 81

Thuộc hệ thống gia sư Nghệ An, đội ngũ gia sư tại Yên Thành gồm 1 gia sư ngành Hóa học, 1 gia sư ngành Giáo dục Tiểu học, 1 gia sư ngành Sư phạm Lịch Sử. Trong đó có 5 gia sư có học vị Chưa cập nhật, 2 gia sư có học vị Đại học, 1 gia sư có học vị Cao đẳng.

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Phan Thị Dung
Mã số gia sư Mã số 0002426
Năm sinh Sinh năm 1995
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 60/100

Tự giới thiệu
Tôi từng học tại trường cao đẳng sư phạm nghệ an và thực tập tại trường tiểu học hưng bình thành phố vinh và trường tiểu học thị trấn đô lương.

Khu vực dạy: Yên Thành

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Lê Thị Thanh Mơ
Mã số gia sư Mã số 0002003
Năm sinh Sinh năm 1993
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 50/100

Tự giới thiệu
02/2017-04/2018 giáo viên Tiếng Nhật
05/2018 Phiên dịch tiếng Nhật công ty TNHH MLB TENERGY

Khu vực dạy: Yên Thành, Vinh

Gia-sư-My-teacher-Nguyễn Thị Tuyển

Gia sư Nguyễn Thị Tuyển
Mã số gia sư Mã số 0001310
Năm sinh Sinh năm 1980
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 45/100

Khu vực dạy: Yên Thành

Xem thêm gia sư

Học viên mới

Xem thêm lớp gia sư tại Nghệ An

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Đăng ký làm gia sư