Menu Close Menu

Đăng ký làm gia sư Myteacher

Giống như các công việc khác, làm gia sư tại trung tâm gia sư Myteacher cũng cần phải có hồ sơ đăng ký. Chỉ có hồ sơ, trung tâm mới có thể có được các thông tin cần thiết nhằm phục vụ cho việc chọn lớp phù hợp với gia sư, các thông tin được bảo mật và không sử dụng cho mục đích khác. Việc đăng ký làm gia sư thông qua các bước đăng ký trực tuyến, việc đăng ký hoàn toàn không mất phí, có lớp mới mỗi ngày, dạy tại nhà và dạy trực tuyến.

Biểu đồ giá gia sư

Gia sư tại Myteacher là người cộng tác

Tại Myteacher, gia sư chỉ đăng ký hồ sơ bằng hình thức đăng ký trực tuyến và qua 7 bước. Sau đây là bước đăng ký đầu tiên:

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

Bước 1. Đăng ký thông tin cơ bản

Gia sư nhập thông tin theo mẫu đăng ký bên dưới, chấp nhận điều khoản gia sư và nhấn nút tiếp tục.

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
  Vui lòng đọc điều khoản gia sư và check vào ô vuông để đồng ý điều khoản trước khi đăng ký làm gia sư.

Tiếp tục

Giải thích yêu cầu thông tin hồ sơ và hướng dẫn

 • Họ và tên: Định danh gia sư, bắc buộc trong mọi thông tin hồ sơ, tên được viết hoa chữ cái đầu tiên và là tiếp Việt có dấu.
 • Giới tinh: Phục vụ trong khi giao tiếp và đáp ứng yêu cầu của người học.
 • Ngày sinh: Phục vụ trong khi giao tiếp và đáp ứng yêu cầu của người học.
 • Số CMND hoặc số căn cước: Dùng để so sánh đối chiếu, tránh thông tin giả mạo.
 • Điện thoại: Dùng để liên hệ, nhập số bình thường không khoảng trắng, không có dấu chấm phân cách hay kết thúc.
 • Email: Dùng để liên hệ và gửi thông báo cho gia sư.
 • Địa chỉ (theo CMND): Dùng để so sánh đối chiếu, tránh thông tin giả mạo và đáp ứng yêu cầu người học.
 • Mật khẩu: Là mật khẩu đăng nhập tài khoản của gia sư trên website của trung tâm.
 • Nhập lại mật khẩu: Để chắc chắn rằng, gia sư đã nhập đúng mật khẩu mình muốn đặt.
 • Nhập các chữ số kế trên: Đây là hành động chứng minh bạn không phải là robot.
 • Nhấp vào ô vuông: Cho biết gia sư đã chấp nhận các điều khoản thỏa thuận giữa trung tâm và gia sư.

Mẹo đăng ký hồ sơ được nhiều điểm ưu tiên khi nhận lớp

Thông tin đăng ký đầy đủ chính xác thể hiện trình độ nhận thức cao, thực sự mong muốn tìm việc gia sư, nghiêm túc trong công việc. Đây là các yếu tố rất quan trọng đối với người làm gia sư.

Các lỗi trong đăng ký làm giảm điểm ưu tiên khi phân phối lớp dạy

 • Lỗi nhập họ và tên: Nhập họ và tên không đầy đủ và đúng cả họ và tên, không viết hoa chữ cái đầu tiên, nhập tên không có dấu (nếu tên có dấu).
 • Lỗi chọn sai ngày sinh và giới tính: Ảnh hưởng đến việc lựa chọn gia sư theo yêu cầu người học về độ tuổi và giới tính.
 • Sai số CMND hoặc số căn cước: Có thể được xem là thông tin giả mạo, khi đó không được chọn khi phân phối lớp gia sư.
 • Sai số điện thoại: Không thể nhận lớp khi không liên hệ được gia sư.
 • Sai địa chỉ email: Gia sư không thể nhận được thông báo khi có lớp phù hợp.

Trên đây là bước đăng ký làm gia sư đầu tiên, chỉ bao gồm các thông tin liên hệ cơ bản, gia sư cần cung cấp thêm các thông tin về chuyên môn ở bước tiếp theo. Chúc gia sư đăng ký thành công và sớm nhận được lớp gia sư!

Đăng ký làm gia sư