Đăng ký làm gia sư Myteacher

Giống như các công việc khác, làm gia sư tại trung tâm gia sư Myteacher cũng cần phải có hồ sơ đăng ký. Chỉ có hồ sơ, trung tâm mới có thể có được các thông tin cần thiết nhằm phục vụ cho việc chọn lớp phù hợp với gia sư, các thông tin được bảo mật và không sử dụng cho mục đích khác. Việc đăng ký làm gia sư thông qua các bước đăng ký trực tuyến, việc đăng ký hoàn toàn không mất phí, có lớp mới mỗi ngày, dạy tại nhà và dạy trực tuyến.

Biểu đồ giá gia sư

Gia sư tại Myteacher là người cộng tác

Tại Myteacher, gia sư chỉ đăng ký hồ sơ bằng hình thức đăng ký trực tuyến và qua 7 bước. Sau đây là bước đăng ký đầu tiên:

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

Bước 1. Đăng ký thông tin cơ bản

Gia sư nhập thông tin theo mẫu đăng ký bên dưới, chấp nhận điều khoản gia sư và nhấn nút tiếp tục.

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
  Vui lòng đọc điều khoản gia sư và check vào ô vuông để đồng ý điều khoản trước khi đăng ký làm gia sư.

Tiếp tục

Giải thích yêu cầu thông tin hồ sơ và hướng dẫn

Mẹo đăng ký hồ sơ được nhiều điểm ưu tiên khi nhận lớp

Thông tin đăng ký đầy đủ chính xác thể hiện trình độ nhận thức cao, thực sự mong muốn tìm việc gia sư, nghiêm túc trong công việc. Đây là các yếu tố rất quan trọng đối với người làm gia sư.

Các lỗi trong đăng ký làm giảm điểm ưu tiên khi phân phối lớp dạy

Trên đây là bước đăng ký làm gia sư đầu tiên, chỉ bao gồm các thông tin liên hệ cơ bản, gia sư cần cung cấp thêm các thông tin về chuyên môn ở bước tiếp theo. Chúc gia sư đăng ký thành công và sớm nhận được lớp gia sư!

Đăng ký làm gia sư