Tìm việc gia sư, tìm lớp gia sư tại An Giang

Tìm nhanh tất cả các lớp theo trạng thái

Tìm lớp theo khu vực

Tất cả các lớp gia sư tại khu vực An Giang được liệt kê theo từng khu vực quận, huyện tương ứng. Các gia sư ở khu vực nào có thể chọn tìm ở khu vực đó trong danh sách của mục lục.

Các lớp gia sư tại Long Xuyên

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Long Xuyên

Lớp 12376Xem thêm
Ngày đăng ký:25-11-2021
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: P Mỹ Xuyên, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12169Xem thêm
Ngày đăng ký:17-09-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Cầu cái Chiêng, Mỹ Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12134Xem thêm
Ngày đăng ký:09-09-2021
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Mỹ Hòa, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12132Xem thêm
Ngày đăng ký:08-09-2021
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Mỹ Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12025Xem thêm
Ngày đăng ký:06-07-2021
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Mỹ Thới, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12024Xem thêm
Ngày đăng ký:06-07-2021
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Mỹ Thới, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 12023Xem thêm
Ngày đăng ký:06-07-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Mỹ Thới, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11982Xem thêm
Ngày đăng ký:26-06-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Bình Khánh (khu vực cầu Quay), Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11800Xem thêm
Ngày đăng ký:08-05-2021
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Hưng Đạo phường Bình Đức, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11799Xem thêm
Ngày đăng ký:08-05-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Hưng Đạo phường Bình Đức, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11798Xem thêm
Ngày đăng ký:08-05-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Hưng Đạo phường Mỹ Bình, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11749Xem thêm
Ngày đăng ký:18-04-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: p. Mỹ Thới (giáp ranh Mỹ Quý), Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11691Xem thêm
Ngày đăng ký:01-04-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: p. Mỹ Phước, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11674Xem thêm
Ngày đăng ký:29-03-2021
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: p. Mỹ Phước, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11673Xem thêm
Ngày đăng ký:29-03-2021
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: p. Mỹ Phước, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11672Xem thêm
Ngày đăng ký:29-03-2021
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: p. Mỹ Phước, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11671Xem thêm
Ngày đăng ký:29-03-2021
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: p. Mỹ Phước, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11528Xem thêm
Ngày đăng ký:24-02-2021
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Mỹ Phước, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11527Xem thêm
Ngày đăng ký:24-02-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Mỹ Phước, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11526Xem thêm
Ngày đăng ký:24-02-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Mỹ Phước, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11495Xem thêm
Ngày đăng ký:19-02-2021
Môn học: Âm nhạc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: thỏa thuận
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11453Xem thêm
Ngày đăng ký:23-01-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: p. Mỹ Phước, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11371Xem thêm
Ngày đăng ký:07-01-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trương Định phường Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11370Xem thêm
Ngày đăng ký:07-01-2021
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trương Định phường Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11369Xem thêm
Ngày đăng ký:07-01-2021
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trương Định phường Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11368Xem thêm
Ngày đăng ký:07-01-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11345Xem thêm
Ngày đăng ký:31-12-2020
Môn học: Lịch sử và Địa lý
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11338Xem thêm
Ngày đăng ký:29-12-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: p. Mỹ Phước, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11109Xem thêm
Ngày đăng ký:24-10-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Yết Kiêu, Mỹ Bình, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11051Xem thêm
Ngày đăng ký:09-10-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11043Xem thêm
Ngày đăng ký:07-10-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Võ Thị Sáu, Mỹ Xuyên, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10973Xem thêm
Ngày đăng ký:23-09-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10972Xem thêm
Ngày đăng ký:23-09-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10971Xem thêm
Ngày đăng ký:23-09-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10970Xem thêm
Ngày đăng ký:23-09-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10894Xem thêm
Ngày đăng ký:10-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Tú Xương, Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10859Xem thêm
Ngày đăng ký:07-09-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Hoàn, Sao Mai, Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10848Xem thêm
Ngày đăng ký:04-09-2020
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Biểu, Đông Xuyên, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10799Xem thêm
Ngày đăng ký:22-08-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Mỹ Xuyên, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10798Xem thêm
Ngày đăng ký:22-08-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Mỹ Xuyên, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10797Xem thêm
Ngày đăng ký:22-08-2020
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Mỹ Xuyên, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10746Xem thêm
Ngày đăng ký:07-08-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường Mỹ Phước, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10605Xem thêm
Ngày đăng ký:10-07-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Trần Bình Trọng, Mỹ Xuyên, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10579Xem thêm
Ngày đăng ký:06-07-2020
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10367Xem thêm
Ngày đăng ký:12-05-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10298Xem thêm
Ngày đăng ký:02-05-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Lý Phật Mã, Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10265Xem thêm
Ngày đăng ký:20-04-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10252Xem thêm
Ngày đăng ký:17-04-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Võ Thị Sáu, Mỹ Xuyên, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10234Xem thêm
Ngày đăng ký:12-04-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10233Xem thêm
Ngày đăng ký:12-04-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10198Xem thêm
Ngày đăng ký:02-04-2020
Môn học: Mỹ thuật
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10197Xem thêm
Ngày đăng ký:02-04-2020
Môn học: Các môn mầm non
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10193Xem thêm
Ngày đăng ký:30-03-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10185Xem thêm
Ngày đăng ký:27-03-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10184Xem thêm
Ngày đăng ký:27-03-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10070Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Mỹ Hòa, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9753Xem thêm
Ngày đăng ký:03-01-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lê Hoàn, Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9752Xem thêm
Ngày đăng ký:03-01-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lê Hoàn, Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9567Xem thêm
Ngày đăng ký:09-12-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9566Xem thêm
Ngày đăng ký:09-12-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Trần Hưng Đạo,P.Mỹ Thới, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9371Xem thêm
Ngày đăng ký:14-11-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9222Xem thêm
Ngày đăng ký:26-10-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 75.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Thái Học, Mỹ Bình, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9197Xem thêm
Ngày đăng ký:22-10-2019
Môn học: tiếng ý
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 0.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9188Xem thêm
Ngày đăng ký:21-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Thục Phán, Bình Khánh 7, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9110Xem thêm
Ngày đăng ký:10-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Ung Văn Khiêm, Đông Xuyên, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9078Xem thêm
Ngày đăng ký:08-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Ngã tư Bờ Hồ, phường Mỹ Thạnh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9022Xem thêm
Ngày đăng ký:02-10-2019
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 63.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8991Xem thêm
Ngày đăng ký:28-09-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Sinh viên đại học
Học phí: 500.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8990Xem thêm
Ngày đăng ký:28-09-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Sinh viên đại học
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8986Xem thêm
Ngày đăng ký:28-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 70.000đ/ buổi
Khu vực: đường Phạm Ngũ Lão, phường Mỹ Phước, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8964Xem thêm
Ngày đăng ký:25-09-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Mỹ Thới, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8891Xem thêm
Ngày đăng ký:20-09-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hoàng Văn Thụ, phường Mỹ Bình, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8890Xem thêm
Ngày đăng ký:20-09-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hoàng Văn Thụ, phường Mỹ Bình, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8889Xem thêm
Ngày đăng ký:20-09-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hoàng Văn Thụ, phường Mỹ Bình, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8843Xem thêm
Ngày đăng ký:13-09-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp nang cao
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8829Xem thêm
Ngày đăng ký:11-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Mai Hắc Đế, Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8794Xem thêm
Ngày đăng ký:06-09-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8753Xem thêm
Ngày đăng ký:29-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Mỹ Thới , Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8736Xem thêm
Ngày đăng ký:27-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Quản Cơ Thành, phường Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8721Xem thêm
Ngày đăng ký:26-08-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8559Xem thêm
Ngày đăng ký:05-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Mỹ Bình, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8558Xem thêm
Ngày đăng ký:05-08-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Mỹ Bình, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8353Xem thêm
Ngày đăng ký:02-07-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Đốc Binh Kiều, Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8245Xem thêm
Ngày đăng ký:15-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Tôn Thất Thuyết, phường Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8231Xem thêm
Ngày đăng ký:14-06-2019
Môn học: Các môn mầm non
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: đường Hàm Nghi, phường Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8220Xem thêm
Ngày đăng ký:12-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phường Mỹ Hòa, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8200Xem thêm
Ngày đăng ký:11-06-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Mỹ Thới, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8118Xem thêm
Ngày đăng ký:03-06-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Tất Thành, Mỹ Phước, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7965Xem thêm
Ngày đăng ký:08-05-2019
Môn học: Tiếng Hàn
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Mỹ Thạnh, Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7926Xem thêm
Ngày đăng ký:03-05-2019
Môn học: Tiếng Pháp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7845Xem thêm
Ngày đăng ký:19-04-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 130.000đ/ buổi
Khu vực: phường Mỹ Long , Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7831Xem thêm
Ngày đăng ký:17-04-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 3000
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7830Xem thêm
Ngày đăng ký:17-04-2019
Môn học: Tiếng Hàn
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 320.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7790Xem thêm
Ngày đăng ký:11-04-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Hà Hoàng Hổ , Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7753Xem thêm
Ngày đăng ký:09-04-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Việt Ngư, phường Mỹ Thạnh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7751Xem thêm
Ngày đăng ký:08-04-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: gần cầu Bà Bóng đường Võ Văn Hoài, xã Mỹ Khánh , Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7716Xem thêm
Ngày đăng ký:06-04-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Mỹ Xuyên , Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7602Xem thêm
Ngày đăng ký:25-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7591Xem thêm
Ngày đăng ký:24-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Hưng Đạo, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7517Xem thêm
Ngày đăng ký:19-03-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Mỹ Long, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7488Xem thêm
Ngày đăng ký:17-03-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trương Hống,phường Đông Xuyên, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7277Xem thêm
Ngày đăng ký:01-03-2019
Môn học: Tiếng Pháp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7263Xem thêm
Ngày đăng ký:28-02-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7257Xem thêm
Ngày đăng ký:27-02-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7170Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 3000
Khu vực: hv ở Campuchia gần cửa khẩu Xamat (giáp với Tịnh Biên, Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7144Xem thêm
Ngày đăng ký:21-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ TOEIC
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7121Xem thêm
Ngày đăng ký:19-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 1800
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7094Xem thêm
Ngày đăng ký:17-02-2019
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Phạm Thế Hiển, Phường Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7093Xem thêm
Ngày đăng ký:17-02-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Phạm Thế Hiển, Phường Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7092Xem thêm
Ngày đăng ký:17-02-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Phạm Thế Hiển, Phường Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7061Xem thêm
Ngày đăng ký:14-02-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 1200
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7015Xem thêm
Ngày đăng ký:12-02-2019
Môn học: Tiếng Hàn
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Điện Biên Phủ, Mỹ Long , Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6990Xem thêm
Ngày đăng ký:25-01-2019
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 1800
Khu vực: Điện Biên Phủ, Mỹ Long , Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6973Xem thêm
Ngày đăng ký:22-01-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 80.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Hưng Đạo, Bình Đức, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6953Xem thêm
Ngày đăng ký:18-01-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 140.000đ/ buổi
Khu vực: đường số 6, KDC Sao Mai, P. Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6880Xem thêm
Ngày đăng ký:10-01-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 300.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6817Xem thêm
Ngày đăng ký:31-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P Mỹ Hòa, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6697Xem thêm
Ngày đăng ký:18-12-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: phường Đông Xuyên, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6696Xem thêm
Ngày đăng ký:18-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000đ/buổi/2h
Khu vực: phường Đông Xuyên, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6695Xem thêm
Ngày đăng ký:18-12-2018
Môn học: Tiếng Pháp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: 5000 N Spaulding ave, Chicago, IL, Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6682Xem thêm
Ngày đăng ký:17-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 70.000đ/ buổi
Khu vực: P Mỹ Bình, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6625Xem thêm
Ngày đăng ký:09-12-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6624Xem thêm
Ngày đăng ký:09-12-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6549Xem thêm
Ngày đăng ký:04-12-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Binh Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6471Xem thêm
Ngày đăng ký:27-11-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6469Xem thêm
Ngày đăng ký:27-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6426Xem thêm
Ngày đăng ký:22-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: Đề Thám, P. Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6386Xem thêm
Ngày đăng ký:18-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh TOEIC
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Mỹ Quý, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6278Xem thêm
Ngày đăng ký:06-11-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 1.400.000 đ/tháng
Khu vực: Bình Khánh 5, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6196Xem thêm
Ngày đăng ký:30-10-2018
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6127Xem thêm
Ngày đăng ký:24-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Hùng Vương, khóm 6, p.Mỹ Long, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6060Xem thêm
Ngày đăng ký:17-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6046Xem thêm
Ngày đăng ký:17-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 500.000 đ/tháng
Khu vực: P Mỹ Bình, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5617Xem thêm
Ngày đăng ký:09-09-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 300.000đ/buổi
Khu vực: P Mỹ Xuyên, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5584Xem thêm
Ngày đăng ký:07-09-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5527Xem thêm
Ngày đăng ký:30-08-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 500.000đ/tháng
Khu vực: P Mỹ Bình, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5511Xem thêm
Ngày đăng ký:28-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 80.000 đ/buổi
Khu vực: Xẻo Trôm, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5510Xem thêm
Ngày đăng ký:28-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 80.000 đ/buổi
Khu vực: Xẻo Trôm, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5493Xem thêm
Ngày đăng ký:27-08-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 1.400.000/tháng
Khu vực: Mỹ Bình, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5394Xem thêm
Ngày đăng ký:14-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 800.000đ/tháng
Khu vực: P Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5373Xem thêm
Ngày đăng ký:11-08-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Mỹ Hòa, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5339Xem thêm
Ngày đăng ký:05-08-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 300.000đ/buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5265Xem thêm
Ngày đăng ký:24-07-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 300.000 đ/buổi
Khu vực: P Mỹ Hòa , Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5216Xem thêm
Ngày đăng ký:18-07-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Bình Đức, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5062Xem thêm
Ngày đăng ký:04-07-2018
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Mỹ Bình, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5042Xem thêm
Ngày đăng ký:03-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 300.000 đ/buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5039Xem thêm
Ngày đăng ký:02-07-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: P Bình Đức, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4914Xem thêm
Ngày đăng ký:21-06-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4905Xem thêm
Ngày đăng ký:21-06-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 80.000 đ/buổi
Khu vực: Mỹ Phước, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4751Xem thêm
Ngày đăng ký:05-06-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4729Xem thêm
Ngày đăng ký:02-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Mỹ Quý, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4702Xem thêm
Ngày đăng ký:30-05-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Mỹ Quý, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4424Xem thêm
Ngày đăng ký:26-04-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Mỹ Hòa, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4231Xem thêm
Ngày đăng ký:05-04-2018
Môn học: Tiếng Thái
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Mỹ Bình, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4103Xem thêm
Ngày đăng ký:27-03-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Mỹ Xuyên, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4086Xem thêm
Ngày đăng ký:26-03-2018
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P. Bình Đức 5, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4077Xem thêm
Ngày đăng ký:25-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 1.000.000 đ/tháng
Khu vực: Phường Mỹ Bình, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4032Xem thêm
Ngày đăng ký:21-03-2018
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Mỹ Bình, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3912Xem thêm
Ngày đăng ký:11-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Mỹ Phước, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3906Xem thêm
Ngày đăng ký:10-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Bình Khánh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3859Xem thêm
Ngày đăng ký:06-03-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Đông Xuyên, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3834Xem thêm
Ngày đăng ký:04-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 1.000.000đ/tháng
Khu vực: Phường Đông Xuyên, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3821Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2018
Môn học: Tiếng Pháp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Bình Đức, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3750Xem thêm
Ngày đăng ký:27-02-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 1.000.000 đ/tháng
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3733Xem thêm
Ngày đăng ký:25-02-2018
Môn học: Đàn tranh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Mỹ Quý, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3725Xem thêm
Ngày đăng ký:24-02-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 900.000 đ/tháng
Khu vực: Phường Mỹ Hòa, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3664Xem thêm
Ngày đăng ký:04-02-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Phường Bình Đức, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3469Xem thêm
Ngày đăng ký:09-01-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 1.500.000 đ/tháng
Khu vực: Phường Mỹ Bình, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3462Xem thêm
Ngày đăng ký:09-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 1.500.000 đ/tháng
Khu vực: Phường Mỹ Bình, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3455Xem thêm
Ngày đăng ký:08-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3438Xem thêm
Ngày đăng ký:06-01-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Mỹ Quý, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3397Xem thêm
Ngày đăng ký:01-01-2018
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Mỹ Thạnh, Long Xuyên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Chợ Mới

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Chợ Mới

Lớp 11985Xem thêm
Ngày đăng ký:28-06-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Chợ Mới
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11984Xem thêm
Ngày đăng ký:28-06-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Chợ Mới
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11981Xem thêm
Ngày đăng ký:26-06-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Chợ Mới
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11893Xem thêm
Ngày đăng ký:07-06-2021
Môn học: Mỹ thuật
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Mỹ Hiệp, Chợ Mới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10888Xem thêm
Ngày đăng ký:09-09-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Mỹ An, Nhơn Mỹ, Chợ Mới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10887Xem thêm
Ngày đăng ký:09-09-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Mỹ An, Nhơn Mỹ, Chợ Mới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10323Xem thêm
Ngày đăng ký:05-05-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: ấp An Ninh, xã Hội An, Chợ Mới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10322Xem thêm
Ngày đăng ký:05-05-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: ấp An Ninh, xã Hội An, Chợ Mới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6887Xem thêm
Ngày đăng ký:11-01-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Thị trấn Chợ Mới, Chợ Mới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6857Xem thêm
Ngày đăng ký:07-01-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Long Điền B, Chợ Mới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6027Xem thêm
Ngày đăng ký:15-10-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã mỹ Hiệp, Chợ Mới
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5675Xem thêm
Ngày đăng ký:14-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Long Điền B, Chợ Mới
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Châu Đốc

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Châu Đốc

Lớp 11758Xem thêm
Ngày đăng ký:20-04-2021
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Vòng Núi Sam, Vĩnh Tây 3, Núi Sam,, Châu Đốc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11757Xem thêm
Ngày đăng ký:20-04-2021
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Vòng Núi Sam, Vĩnh Tây 3, Núi Sam,, Châu Đốc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11756Xem thêm
Ngày đăng ký:20-04-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Vòng Núi Sam, Vĩnh Tây 3, Núi Sam,, Châu Đốc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11250Xem thêm
Ngày đăng ký:04-12-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Núi Sam, Châu Đốc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10954Xem thêm
Ngày đăng ký:19-09-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hoàng Diệu, Châu Phú B, Châu Đốc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10866Xem thêm
Ngày đăng ký:07-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Hồ Tùng Mậu, Vĩnh Mỹ, Châu Đốc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10509Xem thêm
Ngày đăng ký:16-06-2020
Môn học:
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Hồ Tùng Mậu, Vĩnh Mỹ, Châu Đốc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10390Xem thêm
Ngày đăng ký:18-05-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Hoàng Diệu, Châu Phú B, Châu Đốc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8790Xem thêm
Ngày đăng ký:05-09-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hoàng Diệu, phường Châu Phú B, Châu Đốc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8536Xem thêm
Ngày đăng ký:31-07-2019
Môn học: tiếng khơ me
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Tri Phương, Châu Phú B, Châu Đốc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8444Xem thêm
Ngày đăng ký:18-07-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hoàng Diệu, phường Châu Phú B, Châu Đốc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8443Xem thêm
Ngày đăng ký:18-07-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hoàng Diệu, phường Châu Phú B, Châu Đốc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8042Xem thêm
Ngày đăng ký:22-05-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phường Vĩnh Mỹ, Châu Đốc
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7333Xem thêm
Ngày đăng ký:05-03-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Mỹ , Châu Đốc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7332Xem thêm
Ngày đăng ký:05-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Mỹ , Châu Đốc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6317Xem thêm
Ngày đăng ký:10-11-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Núi Sam, Châu Đốc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6281Xem thêm
Ngày đăng ký:06-11-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Núi Sam, Châu Đốc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5805Xem thêm
Ngày đăng ký:28-09-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Châu Phú A, Châu Đốc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5804Xem thêm
Ngày đăng ký:28-09-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Châu Phú A, Châu Đốc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5060Xem thêm
Ngày đăng ký:04-07-2018
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Châu Đốc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4410Xem thêm
Ngày đăng ký:24-04-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Khánh Hòa, Châu Đốc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4013Xem thêm
Ngày đăng ký:20-03-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Châu Đốc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3930Xem thêm
Ngày đăng ký:12-03-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Châu Phú A, Châu Đốc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3882Xem thêm
Ngày đăng ký:08-03-2018
Môn học: Bơi lội
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Châu Đốc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3707Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2018
Môn học: Âm nhạc
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Vĩnh Mỹ, Châu Đốc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3706Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Vĩnh Mỹ, Châu Đốc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3647Xem thêm
Ngày đăng ký:31-01-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Vĩnh Mỹ, Châu Đốc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Tịnh Biên

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Tịnh Biên

Lớp 10287Xem thêm
Ngày đăng ký:27-04-2020
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Tịnh Biên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10253Xem thêm
Ngày đăng ký:17-04-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Tịnh Biên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9641Xem thêm
Ngày đăng ký:19-12-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Tịnh Biên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5662Xem thêm
Ngày đăng ký:14-09-2018
Môn học: Đàn Piano
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: TT Nhà Bàng, Tịnh Biên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5520Xem thêm
Ngày đăng ký:29-08-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: TT Nhà Bàng, Tịnh Biên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5519Xem thêm
Ngày đăng ký:29-08-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 180.000 đ/buổi
Khu vực: TT Nhà Bàng, Tịnh Biên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Tân Châu

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Tân Châu

Lớp 9697Xem thêm
Ngày đăng ký:26-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Văn Cừ, TT Tân Châu, Tân Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7678Xem thêm
Ngày đăng ký:03-04-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Vĩnh Xương , Tân Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3398Xem thêm
Ngày đăng ký:02-01-2018
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Châu Giang, Tân Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Phú Tân

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Phú Tân

Lớp 9099Xem thêm
Ngày đăng ký:10-10-2019
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Sinh viên đại học
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Phú Bình, Phú Tân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9098Xem thêm
Ngày đăng ký:10-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ TOEIC
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Phú Bình, Phú Tân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7465Xem thêm
Ngày đăng ký:15-03-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Phú Hưng , Phú Tân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6840Xem thêm
Ngày đăng ký:04-01-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: P Hòa Lạc, Phú Tân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5261Xem thêm
Ngày đăng ký:23-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Chợ Vàm, Phú Tân
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5250Xem thêm
Ngày đăng ký:21-07-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: TT Chợ Vàm, Phú Tân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5249Xem thêm
Ngày đăng ký:21-07-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: TT Chợ Vàm, Phú Tân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Châu Thành

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Châu Thành

Lớp 8644Xem thêm
Ngày đăng ký:15-08-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: trạm dừng chân Thần Tài, Bình Phú 2, Châu Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7569Xem thêm
Ngày đăng ký:23-03-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 125.000đ/ buổi
Khu vực: phòng cảnh sát cơ động 3, Bình Hòa, Châu Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5827Xem thêm
Ngày đăng ký:30-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Bình Phú 2, Châu Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5684Xem thêm
Ngày đăng ký:15-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã An Hòa, Châu Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Châu Phú

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Châu Phú

Lớp 8134Xem thêm
Ngày đăng ký:04-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Bình Mỹ, Châu Phú
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5556Xem thêm
Ngày đăng ký:02-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Bình Mỹ, Châu Phú
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4931Xem thêm
Ngày đăng ký:22-06-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Khánh Hòa, Châu Phú
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Thoại Sơn

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Thoại Sơn

Lớp 7813Xem thêm
Ngày đăng ký:14-04-2019
Môn học: Tiếng Hàn
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: chợ Óc Eo, Vọng Thê, Thoại Sơn
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7791Xem thêm
Ngày đăng ký:11-04-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 130.000đ/ buổi
Khu vực: Tỉnh lộ 943, Thoại Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5343Xem thêm
Ngày đăng ký:06-08-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Đường Nguyễn Huệ, Thoại Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại An Phú

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại An Phú

Lớp 3693Xem thêm
Ngày đăng ký:21-02-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Quốc Thái, An Phú
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Đăng ký làm gia sư

Hỗ trợ 0386 183 824

Đăng ký làm gia sư