Tìm việc gia sư, tìm lớp gia sư tại Bạc Liêu

Tìm nhanh tất cả các lớp theo trạng thái

Tìm lớp theo khu vực

Tất cả các lớp gia sư tại khu vực Bạc Liêu được liệt kê theo từng khu vực quận, huyện tương ứng. Các gia sư ở khu vực nào có thể chọn tìm ở khu vực đó trong danh sách của mục lục.

Các lớp gia sư tại TP Bạc Liêu

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại TP Bạc Liêu

Lớp 12205Xem thêm
Ngày đăng ký:29-09-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: P Nhà Mát, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12204Xem thêm
Ngày đăng ký:29-09-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: P Nhà Mát, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12008Xem thêm
Ngày đăng ký:03-07-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Hẻm 7, khóm 1, phường 1, thị xã Bạc Liêu, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11119Xem thêm
Ngày đăng ký:27-10-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phường 1, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11118Xem thêm
Ngày đăng ký:27-10-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phường 1, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11117Xem thêm
Ngày đăng ký:27-10-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phường 1, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11115Xem thêm
Ngày đăng ký:27-10-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường 7 TP Bạc Liêu Bạc Liêu, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11112Xem thêm
Ngày đăng ký:26-10-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Phường 8, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10794Xem thêm
Ngày đăng ký:21-08-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Phường 8, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10336Xem thêm
Ngày đăng ký:07-05-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Khóm 2, phường 7, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10335Xem thêm
Ngày đăng ký:07-05-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Khóm 2, phường 7, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10257Xem thêm
Ngày đăng ký:18-04-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Cách Mạng, khóm 9, phường 1, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10256Xem thêm
Ngày đăng ký:18-04-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Cách Mạng, khóm 9, phường 1, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10110Xem thêm
Ngày đăng ký:11-03-2020
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phường 7, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10109Xem thêm
Ngày đăng ký:11-03-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phường 7, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10108Xem thêm
Ngày đăng ký:11-03-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phường 7, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10004Xem thêm
Ngày đăng ký:19-02-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Khóm 10, phường 1, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10003Xem thêm
Ngày đăng ký:19-02-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Khóm 10, phường 1, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8318Xem thêm
Ngày đăng ký:26-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phường 8, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8172Xem thêm
Ngày đăng ký:07-06-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: khóm 7, phường 1, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8066Xem thêm
Ngày đăng ký:27-05-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Thông, khóm 2, phường 7, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8065Xem thêm
Ngày đăng ký:27-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Thông, khóm 2, phường 7, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7868Xem thêm
Ngày đăng ký:22-04-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Phú, phường 7, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7267Xem thêm
Ngày đăng ký:28-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7266Xem thêm
Ngày đăng ký:28-02-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7196Xem thêm
Ngày đăng ký:24-02-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: khóm 7, phường 1, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5685Xem thêm
Ngày đăng ký:15-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh TOEIC
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5670Xem thêm
Ngày đăng ký:14-09-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5576Xem thêm
Ngày đăng ký:05-09-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Phường 1, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5198Xem thêm
Ngày đăng ký:16-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 1, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5091Xem thêm
Ngày đăng ký:06-07-2018
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Phường 1, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5090Xem thêm
Ngày đăng ký:06-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Phường 1, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5082Xem thêm
Ngày đăng ký:06-07-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4901Xem thêm
Ngày đăng ký:21-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: TP Bạc Liêu
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4869Xem thêm
Ngày đăng ký:18-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4862Xem thêm
Ngày đăng ký:17-06-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: TP Bạc Liêu
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4186Xem thêm
Ngày đăng ký:02-04-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 7, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3688Xem thêm
Ngày đăng ký:20-02-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 3, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3419Xem thêm
Ngày đăng ký:04-01-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 7, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3418Xem thêm
Ngày đăng ký:04-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 7, TP Bạc Liêu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Giá Rai

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Giá Rai

Lớp 11999Xem thêm
Ngày đăng ký:01-07-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lý Thường Kiệt, khóm 5,phường 1, Giá Rai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9890Xem thêm
Ngày đăng ký:03-02-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: khóm 2, phường Láng Tròn, Giá Rai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9878Xem thêm
Ngày đăng ký:02-02-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: khóm 2, phường Láng Tròn, Giá Rai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9877Xem thêm
Ngày đăng ký:02-02-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: khóm 2, phường Láng Tròn, Giá Rai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4764Xem thêm
Ngày đăng ký:08-06-2018
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Láng Tròn, Giá Rai
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Hòa Bình

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Hòa Bình

Lớp 10017Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: xã Minh Diệu , Hòa Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3783Xem thêm
Ngày đăng ký:28-02-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Xã Vĩnh Bình, Hòa Bình
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Phước Long

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Phước Long

Lớp 8877Xem thêm
Ngày đăng ký:18-09-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: ấp 2, Vĩnh Thanh, Phước Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8876Xem thêm
Ngày đăng ký:18-09-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: ấp 2, Vĩnh Thanh, Phước Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8875Xem thêm
Ngày đăng ký:18-09-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: ấp 2, Vĩnh Thanh, Phước Long
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4422Xem thêm
Ngày đăng ký:26-04-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Tiếng Trung giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Phước Long
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Vĩnh Lợi

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Vĩnh Lợi

Lớp 8809Xem thêm
Ngày đăng ký:08-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: ấp Giả Tiểu, xã Hưng Hội, Vĩnh Lợi
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Đăng ký làm gia sư

Hỗ trợ 0386 183 824

Đăng ký làm gia sư