Menu Close Menu

Tìm việc gia sư, tìm lớp gia sư tại Cần Thơ

Tìm nhanh tất cả các lớp theo trạng thái

Tìm lớp theo khu vực

Tất cả các lớp gia sư tại khu vực Cần Thơ được liệt kê theo từng khu vực quận, huyện tương ứng. Các gia sư ở khu vực nào có thể chọn tìm ở khu vực đó trong danh sách của mục lục.

Các lớp gia sư tại Bình Thủy

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Bình Thủy

Lớp 11899Xem thêm
Ngày đăng ký:08-06-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Bình Thủy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9782Xem thêm
Ngày đăng ký:06-01-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 80.000đ/ buổi
Khu vực: phường Bình Thủy, Bình Thủy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9781Xem thêm
Ngày đăng ký:06-01-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 80.000đ/ buổi
Khu vực: phường Bình Thủy, Bình Thủy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9728Xem thêm
Ngày đăng ký:30-12-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 160.000đ/ buổi
Khu vực: Võ Văn Kiệt, Q. Bình Thủy, Bình Thủy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9517Xem thêm
Ngày đăng ký:02-12-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Trần Quang Diệu,P. An Thới , Bình Thủy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9515Xem thêm
Ngày đăng ký:02-12-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Bùi Hữu Nghĩa, phường An Thới , Bình Thủy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9167Xem thêm
Ngày đăng ký:18-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Chí Thanh, phường Trà An, Bình Thủy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9093Xem thêm
Ngày đăng ký:09-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 70.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Hồ Trung Thành, phường Trà An, Bình Thủy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8652Xem thêm
Ngày đăng ký:16-08-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Đồng Văn Cống, phường An Thới, Bình Thủy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8651Xem thêm
Ngày đăng ký:16-08-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Đồng Văn Cống, phường An Thới, Bình Thủy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6575Xem thêm
Ngày đăng ký:05-12-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Long Tiền, Bình Thủy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6207Xem thêm
Ngày đăng ký:31-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp nang cao
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: đường Huỳnh Phan Hộ, Bình Thủy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6195Xem thêm
Ngày đăng ký:30-10-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P An Thới, Bình Thủy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4995Xem thêm
Ngày đăng ký:29-06-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Bình Thủy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4445Xem thêm
Ngày đăng ký:30-04-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P An Thới, Bình Thủy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4324Xem thêm
Ngày đăng ký:13-04-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Trà Nóc, Bình Thủy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3998Xem thêm
Ngày đăng ký:18-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Trà Nóc, Bình Thủy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3832Xem thêm
Ngày đăng ký:04-03-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Bình Thủy, Bình Thủy
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Ninh Kiều

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Ninh Kiều

Lớp 11878Xem thêm
Ngày đăng ký:03-06-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: phường Thới Bình, Ninh Kiều
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11781Xem thêm
Ngày đăng ký:27-04-2021
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: p. An Khánh, Ninh Kiều
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11258Xem thêm
Ngày đăng ký:06-12-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: p hưng lợi, Ninh Kiều
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11247Xem thêm
Ngày đăng ký:03-12-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: p hưng lợi, Ninh Kiều
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10952Xem thêm
Ngày đăng ký:19-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Lí Tự Trọng, Tân An, Ninh Kiều
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10809Xem thêm
Ngày đăng ký:25-08-2020
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Đồng Khởi, Tân An, Ninh Kiều
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9127Xem thêm
Ngày đăng ký:12-10-2019
Môn học: Quản trị sản xuất, quản trị tài chính
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Ninh Kiều
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8772Xem thêm
Ngày đăng ký:03-09-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xuân Thúy, An Bình, Ninh Kiều
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8633Xem thêm
Ngày đăng ký:14-08-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lê Lợi, phường Cái Khế, Ninh Kiều
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8592Xem thêm
Ngày đăng ký:07-08-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường số 11, phường An Khánh, Ninh Kiều
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8249Xem thêm
Ngày đăng ký:16-06-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 130.000đ/ buổi
Khu vực: đường Võ Thị Sáu, p An Hội, Ninh Kiều
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7704Xem thêm
Ngày đăng ký:05-04-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 340.000đ/ buổi
Khu vực: đường 3/2, phường Hưng Lợi, Ninh Kiều
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7310Xem thêm
Ngày đăng ký:04-03-2019
Môn học: Nguyên Lý Kế Toán
Lớp, chuyên đề: Sinh viên đại học
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lý Tự Trọng, phường An Cư , Ninh Kiều
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6334Xem thêm
Ngày đăng ký:11-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 300.000 đ/buổi
Khu vực: phường An Khánh, Ninh Kiều
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6029Xem thêm
Ngày đăng ký:16-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh IELTS
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Ninh Kiều
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5528Xem thêm
Ngày đăng ký:30-08-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Ninh Kiều
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5206Xem thêm
Ngày đăng ký:17-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Sinh viên đại học
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: P Thới Bình, Ninh Kiều
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4906Xem thêm
Ngày đăng ký:21-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Yên Khánh, Ninh Kiều
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4781Xem thêm
Ngày đăng ký:11-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P An Khánh, Ninh Kiều
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Ô Môn

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Ô Môn

Lớp 11847Xem thêm
Ngày đăng ký:26-05-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Phước Thới, Ô Môn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11846Xem thêm
Ngày đăng ký:26-05-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phước Thới, Ô Môn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11785Xem thêm
Ngày đăng ký:03-05-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 160.000đ/ buổi
Khu vực: Phước Thới, Ô Môn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11253Xem thêm
Ngày đăng ký:04-12-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Ô Môn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10964Xem thêm
Ngày đăng ký:22-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 130.000đ/ buổi
Khu vực: khu vực 13, Phường Châu Văn Liêm, Ô Môn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10292Xem thêm
Ngày đăng ký:29-04-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Bình Hòa A, Phước Thới, Ô Môn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7761Xem thêm
Ngày đăng ký:09-04-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 70.000đ/ buổi
Khu vực: Bình Hòa, Phường Trường Lạc, Ô Môn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7091Xem thêm
Ngày đăng ký:17-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: khu vực 11, phường Châu Văn Liêm, Ô Môn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6400Xem thêm
Ngày đăng ký:20-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: Thới An, Ô Môn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4685Xem thêm
Ngày đăng ký:28-05-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Phước Thới, Ô Môn
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Cái Răng

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Cái Răng

Lớp 11571Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Phú Thứ, Cái Răng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10940Xem thêm
Ngày đăng ký:16-09-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Khu vực 2, Ba Láng, Cái Răng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9273Xem thêm
Ngày đăng ký:01-11-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phường Hưng Thạnh, Cái Răng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8639Xem thêm
Ngày đăng ký:14-08-2019
Môn học: Các môn mầm non
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: khu vực 5, Ba Láng, Cái Răng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7396Xem thêm
Ngày đăng ký:10-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: khu dân cư Hồng Loan, đường D14, Phường Hưng Thạnh, Cái Răng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3552Xem thêm
Ngày đăng ký:16-01-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: KCN Hưng Phước 2, Cái Răng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Thốt Nốt

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Thốt Nốt

Lớp 9584Xem thêm
Ngày đăng ký:12-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Thạnh Phước 1, Thạnh Hòa, Thốt Nốt
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9432Xem thêm
Ngày đăng ký:24-11-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Trọng Quyền, phường Trung Kiên, Thốt Nốt
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8061Xem thêm
Ngày đăng ký:26-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phường Thạnh Hòa, Thốt Nốt
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6447Xem thêm
Ngày đăng ký:25-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Thốt Nốt
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4451Xem thêm
Ngày đăng ký:02-05-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Thuận Hưng, Thốt Nốt
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3794Xem thêm
Ngày đăng ký:01-03-2018
Môn học: Tiếng Pháp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Khu vực Thới Thuận, Thốt Nốt
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Vĩnh Thạnh

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Vĩnh Thạnh

Lớp 8851Xem thêm
Ngày đăng ký:14-09-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Vĩnh Tân, Vĩnh Trinh, Vĩnh Thạnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5702Xem thêm
Ngày đăng ký:17-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Thạnh Tiến, Vĩnh Thạnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Đăng ký làm gia sư

Hỗ trợ 0386 183 824

Đăng ký làm gia sư