Tìm việc gia sư, tìm lớp gia sư tại Đà Nẵng

Tìm nhanh tất cả các lớp theo trạng thái

Tìm lớp theo khu vực

Tất cả các lớp gia sư tại khu vực Đà Nẵng được liệt kê theo từng khu vực quận, huyện tương ứng. Các gia sư ở khu vực nào có thể chọn tìm ở khu vực đó trong danh sách của mục lục.

Các lớp gia sư tại Hòa Vang

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Hòa Vang

Lớp 12375Xem thêm
Ngày đăng ký:24-11-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Hòa Nhơn, Hòa Vang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12300Xem thêm
Ngày đăng ký:01-11-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Gần UBND xã Hoa Khương, Hòa Vang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11918Xem thêm
Ngày đăng ký:14-06-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Hòa Phong, Hòa Vang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11058Xem thêm
Ngày đăng ký:10-10-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Tổ 5, Phước Hưng, Hòa Nhơn, Hòa Vang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11057Xem thêm
Ngày đăng ký:10-10-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Tổ 5, Phước Hưng, Hòa Nhơn, Hòa Vang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10960Xem thêm
Ngày đăng ký:21-09-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Thôn Phú Thượng, Xã Hòa Sơn , Hòa Vang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10959Xem thêm
Ngày đăng ký:21-09-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Thôn Phú Thượng, Xã Hòa Sơn , Hòa Vang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10760Xem thêm
Ngày đăng ký:11-08-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Hòa Vang
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10351Xem thêm
Ngày đăng ký:09-05-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Hòa Châu, Hòa Vang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9769Xem thêm
Ngày đăng ký:05-01-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Cẩm Toại Đông, Hòa Phong, Hòa Vang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9010Xem thêm
Ngày đăng ký:30-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Đông Hòa, Hòa Châu, Hòa Vang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8091Xem thêm
Ngày đăng ký:31-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã Hòa Liên, Hòa Vang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6890Xem thêm
Ngày đăng ký:11-01-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 1000
Khu vực: Xã hòa Phước, Hòa Vang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6269Xem thêm
Ngày đăng ký:06-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 1.200.000 đ/tháng
Khu vực: Hóa Tím, Hòa Vang
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Liên Chiểu

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Liên Chiểu

Lớp 12373Xem thêm
Ngày đăng ký:24-11-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: P Hòa Minh, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12223Xem thêm
Ngày đăng ký:03-10-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10942Xem thêm
Ngày đăng ký:17-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10601Xem thêm
Ngày đăng ký:10-07-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10270Xem thêm
Ngày đăng ký:21-04-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Phùng Chí Kiên, phường Hòa Minh, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10264Xem thêm
Ngày đăng ký:20-04-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10232Xem thêm
Ngày đăng ký:12-04-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 80.000đ/ buổi
Khu vực: Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10231Xem thêm
Ngày đăng ký:12-04-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 80.000đ/ buổi
Khu vực: Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10230Xem thêm
Ngày đăng ký:12-04-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 80.000đ/ buổi
Khu vực: Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10153Xem thêm
Ngày đăng ký:20-03-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 70.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10147Xem thêm
Ngày đăng ký:19-03-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Hòa Minh , Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9937Xem thêm
Ngày đăng ký:10-02-2020
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Phạm Như Xương, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9536Xem thêm
Ngày đăng ký:04-12-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Khánh An 2, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9535Xem thêm
Ngày đăng ký:04-12-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Khánh An 2, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9534Xem thêm
Ngày đăng ký:04-12-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Khánh An 2, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9396Xem thêm
Ngày đăng ký:18-11-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 70.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lạc Long Quân, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9327Xem thêm
Ngày đăng ký:11-11-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Minh Chấn, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9298Xem thêm
Ngày đăng ký:06-11-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9068Xem thêm
Ngày đăng ký:07-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Ngô Văn Sở, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9032Xem thêm
Ngày đăng ký:02-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Đoàn Phú Tứ, phường Hòa Chánh Bắc, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8945Xem thêm
Ngày đăng ký:24-09-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 160.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Huy Tưởng, Hòa Minh, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8944Xem thêm
Ngày đăng ký:24-09-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 160.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Huy Tưởng, Hòa Minh, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8943Xem thêm
Ngày đăng ký:24-09-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 160.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Huy Tưởng, Hòa Minh, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8869Xem thêm
Ngày đăng ký:17-09-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 160.000đ/ buổi
Khu vực: Âu Cơ, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8395Xem thêm
Ngày đăng ký:08-07-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Hoàng Văn Thái, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8355Xem thêm
Ngày đăng ký:03-07-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Văn Thịnh, Hòa Minh, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8354Xem thêm
Ngày đăng ký:03-07-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Văn Thịnh, Hòa Minh, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7497Xem thêm
Ngày đăng ký:18-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hoàng Văn Thái, P Hoàng Khánh Nam , Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7451Xem thêm
Ngày đăng ký:14-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Minh, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7166Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 68.000đ/ buổi
Khu vực: hẻm 17, khối Đà Sơn, đường Hoàng Văn Thái, P Hoàng Khánh Nam , Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7095Xem thêm
Ngày đăng ký:17-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Phạm Như Xương, phường Hoàng Khánh Nam, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6801Xem thêm
Ngày đăng ký:27-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Hòa Khánh, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5768Xem thêm
Ngày đăng ký:25-09-2018
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Nguyễn Văn Cừ, Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4156Xem thêm
Ngày đăng ký:30-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Liên Chiểu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Hải Châu

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Hải Châu

Lớp 12210Xem thêm
Ngày đăng ký:29-09-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Hòa Thuận Đông, Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11378Xem thêm
Ngày đăng ký:08-01-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: p. Hoà Cường Nam, Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11364Xem thêm
Ngày đăng ký:06-01-2021
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Lộ Trạch phường Hà Cường Nam, Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10998Xem thêm
Ngày đăng ký:28-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Hoàng Diệu, Hòa Thuận Đông, Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10699Xem thêm
Ngày đăng ký:29-07-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Hải Châu
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10572Xem thêm
Ngày đăng ký:06-07-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 160.000đ/ buổi
Khu vực: Hải Châu 1, Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10259Xem thêm
Ngày đăng ký:19-04-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Hòa Cường, Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10010Xem thêm
Ngày đăng ký:20-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Huỳnh Thúc Kháng,Nam Dương, Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9417Xem thêm
Ngày đăng ký:21-11-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hoàng Diệu, phường Hòa Thuận Đông, Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9416Xem thêm
Ngày đăng ký:21-11-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hoàng Diệu, phường Hòa Thuận Đông, Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9415Xem thêm
Ngày đăng ký:21-11-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hoàng Diệu, phường Hòa Thuận Đông, Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8441Xem thêm
Ngày đăng ký:17-07-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: K408 Hoàng Diệu, Bình Thuận, Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8307Xem thêm
Ngày đăng ký:25-06-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Ông Ích Khiêm, Thanh Bình, Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8306Xem thêm
Ngày đăng ký:25-06-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Ông Ích Khiêm, Thanh Bình, Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8252Xem thêm
Ngày đăng ký:16-06-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Tiểu La, Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8193Xem thêm
Ngày đăng ký:10-06-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 70.000đ/ buổi
Khu vực: đường Đống Đa, phường Thuận Phước, Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8116Xem thêm
Ngày đăng ký:03-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Huỳnh Lý, phường Thuận Phước, Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7669Xem thêm
Ngày đăng ký:02-04-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Đổng Chi, phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6568Xem thêm
Ngày đăng ký:05-12-2018
Môn học: Tiếng Pháp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Thuận Phước, Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6111Xem thêm
Ngày đăng ký:23-10-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Hòa Thuận Bắc, Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5941Xem thêm
Ngày đăng ký:09-10-2018
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Thanh Bình, Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5828Xem thêm
Ngày đăng ký:30-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Thanh Bình, Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5484Xem thêm
Ngày đăng ký:27-08-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5483Xem thêm
Ngày đăng ký:27-08-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5183Xem thêm
Ngày đăng ký:14-07-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4568Xem thêm
Ngày đăng ký:15-05-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4396Xem thêm
Ngày đăng ký:21-04-2018
Môn học: Địa lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Hòa Cường Nam, Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4306Xem thêm
Ngày đăng ký:12-04-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4305Xem thêm
Ngày đăng ký:12-04-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3561Xem thêm
Ngày đăng ký:17-01-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3560Xem thêm
Ngày đăng ký:17-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Sơn Trà

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Sơn Trà

Lớp 12094Xem thêm
Ngày đăng ký:21-08-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phước Mỹ, Sơn Trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11309Xem thêm
Ngày đăng ký:18-12-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 80.000đ/ buổi
Khu vực: p. An Hải Bắc, Sơn Trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Ngũ Hành Sơn

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Ngũ Hành Sơn

Lớp 12038Xem thêm
Ngày đăng ký:09-07-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: 08 Chế Lan Viên, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11602Xem thêm
Ngày đăng ký:09-03-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11353Xem thêm
Ngày đăng ký:04-01-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: p. Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10307Xem thêm
Ngày đăng ký:04-05-2020
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Hoành, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9981Xem thêm
Ngày đăng ký:17-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lý Văn Phức, phường Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9957Xem thêm
Ngày đăng ký:13-02-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9729Xem thêm
Ngày đăng ký:31-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 93.000đ/ buổi
Khu vực: đường Đoàn Khuê, phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9632Xem thêm
Ngày đăng ký:17-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Mai Đăng Chơn, phườngHòa Hải, Ngũ Hành Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9621Xem thêm
Ngày đăng ký:17-12-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9440Xem thêm
Ngày đăng ký:25-11-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Hưng Đạo, An Hải Trung, Ngũ Hành Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7783Xem thêm
Ngày đăng ký:10-04-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Chế Lan Viên, Ngũ Hành Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7782Xem thêm
Ngày đăng ký:10-04-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Chế Lan Viên, Ngũ Hành Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5774Xem thêm
Ngày đăng ký:25-09-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: P Mỹ An, Ngũ Hành Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4617Xem thêm
Ngày đăng ký:19-05-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Đường Bùi Tá Hán, Ngũ Hành Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4616Xem thêm
Ngày đăng ký:19-05-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Đường Bùi Tá Hán, Ngũ Hành Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4615Xem thêm
Ngày đăng ký:19-05-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Đường Bùi Tá Hán, Ngũ Hành Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4614Xem thêm
Ngày đăng ký:19-05-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Đường Bùi Tá Hán, Ngũ Hành Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4613Xem thêm
Ngày đăng ký:19-05-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Đường Bùi Tá Hán, Ngũ Hành Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4571Xem thêm
Ngày đăng ký:15-05-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Mỹ An, Ngũ Hành Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3839Xem thêm
Ngày đăng ký:04-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3623Xem thêm
Ngày đăng ký:24-01-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Cẩm Lệ

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Cẩm Lệ

Lớp 11924Xem thêm
Ngày đăng ký:15-06-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Hòa Xuân, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11519Xem thêm
Ngày đăng ký:23-02-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Khuê Trung, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11219Xem thêm
Ngày đăng ký:27-11-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Ông Ích Đường , Khuê Trung, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11036Xem thêm
Ngày đăng ký:06-10-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Bình Thới 3, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11031Xem thêm
Ngày đăng ký:05-10-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 160.000đ/ buổi
Khu vực: Ngô Huy Diễn, Hòa Trung, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10936Xem thêm
Ngày đăng ký:15-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 90.000đ/ buổi
Khu vực: Cồn Dầu 6, Hòa Xuân, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10366Xem thêm
Ngày đăng ký:12-05-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Ông Ích Đường , Khuê Trung, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10365Xem thêm
Ngày đăng ký:12-05-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Ông Ích Đường , Khuê Trung, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10364Xem thêm
Ngày đăng ký:12-05-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Ông Ích Đường , Khuê Trung, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10362Xem thêm
Ngày đăng ký:12-05-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Ông Ích Đường , Khuê Trung, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10312Xem thêm
Ngày đăng ký:04-05-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 70.000đ/ buổi
Khu vực: Hoàng Tăng Bí, Hòa An, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9933Xem thêm
Ngày đăng ký:10-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Cách mạng tháng 8, Khuê Trung, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9865Xem thêm
Ngày đăng ký:01-02-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Tôn Thất Thuyết, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9809Xem thêm
Ngày đăng ký:12-01-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Tôn Đản, Hòa Phát, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9634Xem thêm
Ngày đăng ký:18-12-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Hữu Thọ, Khuê Trung, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9629Xem thêm
Ngày đăng ký:17-12-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường 29 Tháng 3, phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9628Xem thêm
Ngày đăng ký:17-12-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường 29 Tháng 3, phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9627Xem thêm
Ngày đăng ký:17-12-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường 29 Tháng 3, phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9541Xem thêm
Ngày đăng ký:05-12-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Nguyễn Công Hoan, phường Hòa An, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9520Xem thêm
Ngày đăng ký:03-12-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Hữu Tiến, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9479Xem thêm
Ngày đăng ký:28-11-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Công Triều, Hòa An, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9463Xem thêm
Ngày đăng ký:27-11-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Bắc Sơn, phường Hòa An, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9462Xem thêm
Ngày đăng ký:27-11-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Bắc Sơn, phường Hòa An, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9071Xem thêm
Ngày đăng ký:07-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Bình Thái 4, Phường Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8965Xem thêm
Ngày đăng ký:26-09-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8900Xem thêm
Ngày đăng ký:20-09-2019
Môn học: Tiếng Pháp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Cổ Mân Lan 3, Phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8248Xem thêm
Ngày đăng ký:16-06-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Phan Khôi, phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8105Xem thêm
Ngày đăng ký:01-06-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 130.000đ/ buổi
Khu vực: đường Tôn Đản, phường Hòa An, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8026Xem thêm
Ngày đăng ký:19-05-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Trần Ngọc Sương, phường Hòa Thọ, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7338Xem thêm
Ngày đăng ký:05-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phường Khuê Trung, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7261Xem thêm
Ngày đăng ký:27-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 80.000đ/ buổi
Khu vực: P. Khuê Trung, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5634Xem thêm
Ngày đăng ký:12-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P Hòa An, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5570Xem thêm
Ngày đăng ký:05-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5124Xem thêm
Ngày đăng ký:09-07-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3976Xem thêm
Ngày đăng ký:17-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3969Xem thêm
Ngày đăng ký:16-03-2018
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3968Xem thêm
Ngày đăng ký:16-03-2018
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3853Xem thêm
Ngày đăng ký:06-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Hòa An, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3503Xem thêm
Ngày đăng ký:13-01-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 80.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Sơn trà

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Sơn trà

Lớp 10836Xem thêm
Ngày đăng ký:03-09-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phước Trường 17, Phước Mỹ, Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10835Xem thêm
Ngày đăng ký:03-09-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phước Trường 17, Phước Mỹ, Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10681Xem thêm
Ngày đăng ký:25-07-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Công Trứ, Phường Phước Mỹ, Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10680Xem thêm
Ngày đăng ký:25-07-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Công Trứ, Phường Phước Mỹ, Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10525Xem thêm
Ngày đăng ký:23-06-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Sáng, Mân Thái, Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10384Xem thêm
Ngày đăng ký:16-05-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Thọ Quang, Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9922Xem thêm
Ngày đăng ký:07-02-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Nại Hiên Đông, Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9846Xem thêm
Ngày đăng ký:31-01-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Hữu Trác, An Hải Đông, Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9807Xem thêm
Ngày đăng ký:11-01-2020
Môn học: Tiếng Hàn
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 230.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Công Trứ, Phước Mỹ, Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9439Xem thêm
Ngày đăng ký:25-11-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9335Xem thêm
Ngày đăng ký:12-11-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp nâng cao
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Ngô Quyền, Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9230Xem thêm
Ngày đăng ký:28-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 80.000đ/ buổi
Khu vực: đường Phan Bá Phiến, phường Thọ Quang, Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9217Xem thêm
Ngày đăng ký:25-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Thánh Tông, Phường Nại Hiên Đông, Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9006Xem thêm
Ngày đăng ký:30-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Văn Thoại, An Hải Đông, Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8946Xem thêm
Ngày đăng ký:24-09-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hồ Hán Cương, Nại Hiên Đông, Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8805Xem thêm
Ngày đăng ký:07-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trương Định, phường Mân Thái, Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8304Xem thêm
Ngày đăng ký:25-06-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: K67, Trương Định, Mân Thái, Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8023Xem thêm
Ngày đăng ký:18-05-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Ngô Quyền , Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6931Xem thêm
Ngày đăng ký:14-01-2019
Môn học: Tiếng Hàn
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hoàng Quốc Việt, phường Nại Hiên Đông, Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6789Xem thêm
Ngày đăng ký:27-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phạm Tu, Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5545Xem thêm
Ngày đăng ký:31-08-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4919Xem thêm
Ngày đăng ký:21-06-2018
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P An Hải Đông, Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4515Xem thêm
Ngày đăng ký:10-05-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh IELTS
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P An Hải Bắc, Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4431Xem thêm
Ngày đăng ký:28-04-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P An Hải Tây, Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4241Xem thêm
Ngày đăng ký:06-04-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: P An Thái, Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3860Xem thêm
Ngày đăng ký:06-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường An Hải Tây, Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3797Xem thêm
Ngày đăng ký:01-03-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Thọ Quang, Sơn trà
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Thanh Khê

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Thanh Khê

Lớp 9855Xem thêm
Ngày đăng ký:31-01-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Phan Xích Long, An Khê, Thanh Khê
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9293Xem thêm
Ngày đăng ký:05-11-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 80.000đ/ buổi
Khu vực: đường Phan Phu Tiên, Thanh Khê Tây, Thanh Khê
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9208Xem thêm
Ngày đăng ký:24-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Sinh viên đại học
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Ngô Gia Khảm, phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9096Xem thêm
Ngày đăng ký:10-10-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lê Duẩn, phường Tân Chính, Thanh Khê
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9095Xem thêm
Ngày đăng ký:10-10-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lê Duẩn, phường Tân Chính, Thanh Khê
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9094Xem thêm
Ngày đăng ký:10-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lê Duẩn, phường Tân Chính, Thanh Khê
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8844Xem thêm
Ngày đăng ký:14-09-2019
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, Thanh Khê
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8010Xem thêm
Ngày đăng ký:16-05-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tam Thuận, Thanh Khê
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8009Xem thêm
Ngày đăng ký:16-05-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tam Thuận, Thanh Khê
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8008Xem thêm
Ngày đăng ký:16-05-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tam Thuận, Thanh Khê
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5616Xem thêm
Ngày đăng ký:09-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Thanh Khê
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4666Xem thêm
Ngày đăng ký:24-05-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 210.000 đ/buổi
Khu vực: P An Khê, Thanh Khê
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4565Xem thêm
Ngày đăng ký:14-05-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Tam Thuận, Thanh Khê
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4529Xem thêm
Ngày đăng ký:11-05-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Hà Huy Tập, Thanh Khê
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3805Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Thạc Giám, Thanh Khê
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3804Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Thạc Giám, Thanh Khê
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Đăng ký làm gia sư

Hỗ trợ 0386 183 824

Đăng ký làm gia sư