Menu Close Menu

Tìm việc gia sư, tìm lớp gia sư tại Đắk Nông

Tìm nhanh tất cả các lớp theo trạng thái

Tìm lớp theo khu vực

Tất cả các lớp gia sư tại khu vực Đắk Nông được liệt kê theo từng khu vực quận, huyện tương ứng. Các gia sư ở khu vực nào có thể chọn tìm ở khu vực đó trong danh sách của mục lục.

Các lớp gia sư tại Dăk Song

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Dăk Song

Lớp 11446Xem thêm
Ngày đăng ký:20-01-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Thị trấn Đức An, Dăk Song
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10569Xem thêm
Ngày đăng ký:04-07-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Thôn 9, xã Trường Xuân, Dăk Song
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10568Xem thêm
Ngày đăng ký:04-07-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Thôn 9, xã Trường Xuân, Dăk Song
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Gia Nghĩa

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Gia Nghĩa

Lớp 11324Xem thêm
Ngày đăng ký:25-12-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Nghĩa Phú, Gia Nghĩa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11231Xem thêm
Ngày đăng ký:30-11-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P Nghĩa Đức, Gia Nghĩa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10902Xem thêm
Ngày đăng ký:11-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Quang Trung, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10615Xem thêm
Ngày đăng ký:13-07-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 1, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10441Xem thêm
Ngày đăng ký:26-05-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Tổ 3, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10393Xem thêm
Ngày đăng ký:18-05-2020
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Nghĩa Trung, Gia Nghĩa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10261Xem thêm
Ngày đăng ký:19-04-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Huỳnh Thúc Kháng,Nghĩa Thành, Gia Nghĩa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8121Xem thêm
Ngày đăng ký:03-06-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Nghĩa Trung, Gia Nghĩa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7104Xem thêm
Ngày đăng ký:18-02-2019
Môn học: Âm nhạc
Lớp, chuyên đề: Đàn Organ
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Nghĩa Tân, Gia Nghĩa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7103Xem thêm
Ngày đăng ký:18-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Nghĩa Tân, Gia Nghĩa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7102Xem thêm
Ngày đăng ký:18-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Nghĩa Tân, Gia Nghĩa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6987Xem thêm
Ngày đăng ký:25-01-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: P Nghĩa Đức, Gia Nghĩa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5612Xem thêm
Ngày đăng ký:09-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Gia Nghĩa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5443Xem thêm
Ngày đăng ký:22-08-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Gia Nghĩa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5321Xem thêm
Ngày đăng ký:01-08-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 300.000 đ/buổi
Khu vực: P Nghĩa Đức, Gia Nghĩa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5320Xem thêm
Ngày đăng ký:01-08-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 300.000 đ/buổi
Khu vực: P Nghĩa Đức, Gia Nghĩa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5319Xem thêm
Ngày đăng ký:01-08-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 300.000 đ/buổi
Khu vực: P Nghĩa Đức, Gia Nghĩa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4834Xem thêm
Ngày đăng ký:14-06-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000 đ/buổi
Khu vực: P Nghĩa Trung, Gia Nghĩa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4833Xem thêm
Ngày đăng ký:14-06-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000 đ/buổi
Khu vực: P Nghĩa Trung, Gia Nghĩa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4832Xem thêm
Ngày đăng ký:14-06-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000 đ/buổi
Khu vực: P Nghĩa Trung, Gia Nghĩa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4797Xem thêm
Ngày đăng ký:11-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Nghĩa Đức, Gia Nghĩa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4467Xem thêm
Ngày đăng ký:03-05-2018
Môn học: Địa lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Nghĩa Tân, Gia Nghĩa
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4466Xem thêm
Ngày đăng ký:03-05-2018
Môn học: Lịch sử
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Nghĩa Tân, Gia Nghĩa
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4465Xem thêm
Ngày đăng ký:03-05-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Nghĩa Tân, Gia Nghĩa
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4149Xem thêm
Ngày đăng ký:29-03-2018
Môn học: Lịch sử
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Nghĩa Đức, Gia Nghĩa
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4148Xem thêm
Ngày đăng ký:29-03-2018
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Nghĩa Đức, Gia Nghĩa
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4147Xem thêm
Ngày đăng ký:29-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Nghĩa Đức, Gia Nghĩa
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4140Xem thêm
Ngày đăng ký:29-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 180.000 đ/buổi
Khu vực: P Nghĩa Phúc, Gia Nghĩa
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Dăk Mil

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Dăk Mil

Lớp 7764Xem thêm
Ngày đăng ký:09-04-2019
Môn học: Âm nhạc
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Tất Thành, TT Dăk Mil, Dăk Mil
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7763Xem thêm
Ngày đăng ký:09-04-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Tất Thành, TT Dăk Mil, Dăk Mil
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7429Xem thêm
Ngày đăng ký:13-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyễn Tất Thành, Dăk Mil
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5293Xem thêm
Ngày đăng ký:26-07-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Xã Thuận An, Dăk Mil
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Cư Jút

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Cư Jút

Lớp 5429Xem thêm
Ngày đăng ký:19-08-2018
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Đường Trần Hưng Đạo, Cư Jút
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Dăk GLong

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Dăk GLong

Lớp 5330Xem thêm
Ngày đăng ký:03-08-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Quãng Khê, Dăk GLong
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Đăng ký làm gia sư

Hỗ trợ 0386 183 824

Đăng ký làm gia sư

Canvas không hổ trợ trình duyệt của bạn.