Menu Close Menu

Tìm việc gia sư, tìm lớp gia sư tại Đồng Tháp

Tìm nhanh tất cả các lớp theo trạng thái

Tìm lớp theo khu vực

Tất cả các lớp gia sư tại khu vực Đồng Tháp được liệt kê theo từng khu vực quận, huyện tương ứng. Các gia sư ở khu vực nào có thể chọn tìm ở khu vực đó trong danh sách của mục lục.

Các lớp gia sư tại Lai Vung

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Lai Vung

Lớp 11926Xem thêm
Ngày đăng ký:15-06-2021
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Tân Phước, Lai Vung
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3789Xem thêm
Ngày đăng ký:01-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Hòa Thành , Lai Vung
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Cao Lãnh

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Cao Lãnh

Lớp 11896Xem thêm
Ngày đăng ký:07-06-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Mỹ Thọ, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11877Xem thêm
Ngày đăng ký:02-06-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Tổ 7, ấp 2, Tân Nghĩa, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11511Xem thêm
Ngày đăng ký:20-02-2021
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: ấp Hai xã Tân Nghĩa, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11236Xem thêm
Ngày đăng ký:30-11-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Tân Nghĩa, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11235Xem thêm
Ngày đăng ký:30-11-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Tân Nghĩa, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11142Xem thêm
Ngày đăng ký:02-11-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Phường 6, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11126Xem thêm
Ngày đăng ký:28-10-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 71, khóm Mỹ Thiện, phường 3, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10914Xem thêm
Ngày đăng ký:12-09-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 6, Tân Tịch, Tịnh Thới, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10853Xem thêm
Ngày đăng ký:07-09-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Anh Xuân, Phường 2, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10500Xem thêm
Ngày đăng ký:15-06-2020
Môn học: Rèn chữ tiếng Việt
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Trần Hưng Đạo, Khóm 4, Phường 1, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10499Xem thêm
Ngày đăng ký:15-06-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Trần Hưng Đạo, Khóm 4, Phường 1, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9910Xem thêm
Ngày đăng ký:05-02-2020
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ A
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phường 11, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9042Xem thêm
Ngày đăng ký:03-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: QL30, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8870Xem thêm
Ngày đăng ký:17-09-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Cao Lãnh
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8849Xem thêm
Ngày đăng ký:14-09-2019
Môn học: Tiếng Hàn
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: QL 30, An Bình, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8256Xem thêm
Ngày đăng ký:16-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8199Xem thêm
Ngày đăng ký:11-06-2019
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phường Mỹ Phú , Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8178Xem thêm
Ngày đăng ký:08-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phường Mỹ Phú , Cao Lãnh
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7850Xem thêm
Ngày đăng ký:19-04-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Thái Học, phường Hòa Thuận, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7245Xem thêm
Ngày đăng ký:26-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: p Hòa Thuận, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7106Xem thêm
Ngày đăng ký:18-02-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Phường 2, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7105Xem thêm
Ngày đăng ký:18-02-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Phường 2, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6654Xem thêm
Ngày đăng ký:12-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Phường 3, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6611Xem thêm
Ngày đăng ký:08-12-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: đường Phạm Thị Uẩn, phường 3, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6506Xem thêm
Ngày đăng ký:30-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Mỹ Tân, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5992Xem thêm
Ngày đăng ký:15-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 1, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5912Xem thêm
Ngày đăng ký:06-10-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Mỹ Xương, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5720Xem thêm
Ngày đăng ký:18-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: P Hòa Thuận (hay Hòa Phát) hv ko nhớ, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5682Xem thêm
Ngày đăng ký:15-09-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 2, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5647Xem thêm
Ngày đăng ký:12-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 300.000đ/buổi
Khu vực: Phường 2, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5464Xem thêm
Ngày đăng ký:25-08-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Cao Lãnh
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5278Xem thêm
Ngày đăng ký:24-07-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: TT Mỹ Thọ, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5113Xem thêm
Ngày đăng ký:08-07-2018
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5031Xem thêm
Ngày đăng ký:02-07-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 4, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4659Xem thêm
Ngày đăng ký:24-05-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Cao Lãnh
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4160Xem thêm
Ngày đăng ký:30-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 11, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3955Xem thêm
Ngày đăng ký:14-03-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3934Xem thêm
Ngày đăng ký:13-03-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Phường Mỹ Long, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3918Xem thêm
Ngày đăng ký:12-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Mỹ Long, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3670Xem thêm
Ngày đăng ký:05-02-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 1, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3520Xem thêm
Ngày đăng ký:14-01-2018
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 3, Cao Lãnh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Sa Đéc

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Sa Đéc

Lớp 11875Xem thêm
Ngày đăng ký:02-06-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Ấp Phú An, Sa Đéc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11870Xem thêm
Ngày đăng ký:01-06-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Ấp Phú An, Sa Đéc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11381Xem thêm
Ngày đăng ký:09-01-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: p2, Sa Đéc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11168Xem thêm
Ngày đăng ký:13-11-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Lý Thường Kiệt, Phường 2, Sa Đéc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10825Xem thêm
Ngày đăng ký:29-08-2020
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Trần Phú, Phường 1, Sa Đéc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9822Xem thêm
Ngày đăng ký:15-01-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lý Thường Kiệt, phường 2, Sa Đéc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9821Xem thêm
Ngày đăng ký:15-01-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lý Thường Kiệt, phường 2, Sa Đéc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9427Xem thêm
Ngày đăng ký:22-11-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Tất Thành, khóm 3, phường 1, Sa Đéc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9244Xem thêm
Ngày đăng ký:29-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lý Thường Kiệt, phường 2, Sa Đéc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8973Xem thêm
Ngày đăng ký:27-09-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Tân Khánh Đông, Sa Đéc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7221Xem thêm
Ngày đăng ký:25-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tân Khánh, Sa Đéc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7220Xem thêm
Ngày đăng ký:25-02-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tân Khánh, Sa Đéc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7219Xem thêm
Ngày đăng ký:25-02-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tân Khánh, Sa Đéc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4642Xem thêm
Ngày đăng ký:22-05-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 2, Sa Đéc
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4329Xem thêm
Ngày đăng ký:14-04-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Phường 1, Sa Đéc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3813Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2018
Môn học: Tiếng Pháp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Nha Mân, Sa Đéc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Lấp Vò

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Lấp Vò

Lớp 11834Xem thêm
Ngày đăng ký:20-05-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Vĩnh Thạnh, Lấp Vò
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8545Xem thêm
Ngày đăng ký:01-08-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Vĩnh Thạnh, Lấp Vò
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7779Xem thêm
Ngày đăng ký:10-04-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Định An , Lấp Vò
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7598Xem thêm
Ngày đăng ký:25-03-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: ấp An Bình, xã Định Yên, Lấp Vò
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6095Xem thêm
Ngày đăng ký:20-10-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: Lấp Vò
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5514Xem thêm
Ngày đăng ký:29-08-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Gần chợ Vĩnh Thạnh, Lấp Vò
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5069Xem thêm
Ngày đăng ký:05-07-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Chợ Lấp Vò, Lấp Vò
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3957Xem thêm
Ngày đăng ký:14-03-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Tân Mỹ, Lấp Vò
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3736Xem thêm
Ngày đăng ký:26-02-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Định Yên, Lấp Vò
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Tam Nông

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Tam Nông

Lớp 11558Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Phú Đức, Tam Nông
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Châu Thành

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Châu Thành

Lớp 11443Xem thêm
Ngày đăng ký:20-01-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Tân Bình, Châu Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7389Xem thêm
Ngày đăng ký:09-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã An Khánh , Châu Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7388Xem thêm
Ngày đăng ký:09-03-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã An Khánh , Châu Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7187Xem thêm
Ngày đăng ký:23-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Xã An Khánh, Châu Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7186Xem thêm
Ngày đăng ký:23-02-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 240.000đ/ buổi
Khu vực: Xã An Khánh, Châu Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6998Xem thêm
Ngày đăng ký:27-01-2019
Môn học: Lịch sử
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xã An Khánh, Châu Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5758Xem thêm
Ngày đăng ký:22-09-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Cái Tàu Hạ, Châu Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5001Xem thêm
Ngày đăng ký:29-06-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã phú Hựu, Châu Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3915Xem thêm
Ngày đăng ký:11-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Phước Long, Châu Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3395Xem thêm
Ngày đăng ký:01-01-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Tân Bình, Châu Thành
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Thanh Bình

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Thanh Bình

Lớp 10728Xem thêm
Ngày đăng ký:04-08-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Ấp Tân Hội, Tân Bình, Thanh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8611Xem thêm
Ngày đăng ký:11-08-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: ấp Tân Hòa B, Tân Phú, Thanh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7975Xem thêm
Ngày đăng ký:10-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 230.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Tân Đông A , Thanh Bình
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Hồng Ngự

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Hồng Ngự

Lớp 10187Xem thêm
Ngày đăng ký:28-03-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: xã Long Khánh A, Hồng Ngự
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9653Xem thêm
Ngày đăng ký:20-12-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Hùng Vương, An Thạnh, Hồng Ngự
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7775Xem thêm
Ngày đăng ký:10-04-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: xã An Bình A, Hồng Ngự
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7119Xem thêm
Ngày đăng ký:19-02-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Khóm 5, Phường An Thành, Hồng Ngự
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5018Xem thêm
Ngày đăng ký:01-07-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Hồng Ngự
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Tháp Mười

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Tháp Mười

Lớp 4784Xem thêm
Ngày đăng ký:11-06-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Mỹ Quý, Tháp Mười
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4196Xem thêm
Ngày đăng ký:03-04-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Mỹ Đông, Tháp Mười
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Đăng ký làm gia sư

Hỗ trợ 0386 183 824

Đăng ký làm gia sư