Menu Close Menu

Tìm việc gia sư, tìm lớp gia sư tại Hà Nam

Tìm nhanh tất cả các lớp theo trạng thái

Tìm lớp theo khu vực

Tất cả các lớp gia sư tại khu vực Hà Nam được liệt kê theo từng khu vực quận, huyện tương ứng. Các gia sư ở khu vực nào có thể chọn tìm ở khu vực đó trong danh sách của mục lục.

Các lớp gia sư tại Kim Bảng

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Kim Bảng

Lớp 12069Xem thêm
Ngày đăng ký:26-07-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Ngọc Sơn, Kim Bảng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11941Xem thêm
Ngày đăng ký:19-06-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Nhật Tân, Kim Bảng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11940Xem thêm
Ngày đăng ký:19-06-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Nhật Tân, Kim Bảng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11160Xem thêm
Ngày đăng ký:12-11-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Thanh sơn, Kim Bảng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9050Xem thêm
Ngày đăng ký:05-10-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Thanh Sơn, Kim Bảng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8673Xem thêm
Ngày đăng ký:20-08-2019
Môn học: Tiếng Pháp
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ A
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: TT Quế, Kim Bảng
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7869Xem thêm
Ngày đăng ký:22-04-2019
Môn học: Tiếng Pháp
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ A
Học phí: 1600
Khu vực: TT Quế, Kim Bảng
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6052Xem thêm
Ngày đăng ký:17-10-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150k/buổi
Khu vực: Đồng Hóa, Kim Bảng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5247Xem thêm
Ngày đăng ký:21-07-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: KCN Đồng Văn 4, Kim Bảng
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3714Xem thêm
Ngày đăng ký:23-02-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Ba Sao, Kim Bảng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3586Xem thêm
Ngày đăng ký:19-01-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Ba Sao, Kim Bảng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3417Xem thêm
Ngày đăng ký:04-01-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Nhật Tựu, Kim Bảng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Duy Tiên

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Duy Tiên

Lớp 12053Xem thêm
Ngày đăng ký:14-07-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Yên Bắc, Duy Tiên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11398Xem thêm
Ngày đăng ký:12-01-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: p Bạch Thượng, Duy Tiên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11237Xem thêm
Ngày đăng ký:01-12-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: phường Đồng Văn, Duy Tiên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10882Xem thêm
Ngày đăng ký:08-09-2020
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 220.000đ/ buổi
Khu vực: Khu công nghiệp 2, Đồng Văn, Duy Tiên
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10881Xem thêm
Ngày đăng ký:08-09-2020
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Khu công nghiệp 2, Đồng Văn, Duy Tiên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10880Xem thêm
Ngày đăng ký:08-09-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Khu công nghiệp 2, Đồng Văn, Duy Tiên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10724Xem thêm
Ngày đăng ký:03-08-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đồng Văn, Duy Tiên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10723Xem thêm
Ngày đăng ký:03-08-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đồng Văn, Duy Tiên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10204Xem thêm
Ngày đăng ký:06-04-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Hòa Mạc, Duy Tiên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9386Xem thêm
Ngày đăng ký:16-11-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Yên Nam, Duy Tiên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8576Xem thêm
Ngày đăng ký:06-08-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Trạm bơm Bẩy cửa, Trác Văn, Duy Tiên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8501Xem thêm
Ngày đăng ký:27-07-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Ngô Thượng, xã Tiên Nội, Duy Tiên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7966Xem thêm
Ngày đăng ký:08-05-2019
Môn học: Tiếng Hàn
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Khu công nghiệp Hòa Mạc, Duy Tiên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7615Xem thêm
Ngày đăng ký:27-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Hoàng Lý, Hoàng Đông, Duy Tiên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5818Xem thêm
Ngày đăng ký:29-09-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: Trắc Văn, Duy Tiên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5565Xem thêm
Ngày đăng ký:05-09-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Đoại Sơn, Duy Tiên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5564Xem thêm
Ngày đăng ký:05-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Xã Đoại Sơn, Duy Tiên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5181Xem thêm
Ngày đăng ký:13-07-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: TT Đồng Văn, Duy Tiên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4791Xem thêm
Ngày đăng ký:11-06-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Xã Bach Tượng, Duy Tiên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 4385Xem thêm
Ngày đăng ký:20-04-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Thị trấn Đồng Văn, Duy Tiên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3726Xem thêm
Ngày đăng ký:24-02-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Hòa Mạc, Duy Tiên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Phủ Lý

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Phủ Lý

Lớp 12029Xem thêm
Ngày đăng ký:07-07-2021
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Tin học văn phòng
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Thanh Châu, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 12028Xem thêm
Ngày đăng ký:07-07-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Thanh Châu, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11851Xem thêm
Ngày đăng ký:27-05-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Nguyễn Văn Trỗi, Minh Khai, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11683Xem thêm
Ngày đăng ký:30-03-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11666Xem thêm
Ngày đăng ký:26-03-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: p. Hai Bà Trưng, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11658Xem thêm
Ngày đăng ký:22-03-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Văn Trỗi, Hai Bà Trưng, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11563Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2021
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: cạnh cao đằng Thủy Lợi Bắc Bộ, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11440Xem thêm
Ngày đăng ký:19-01-2021
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: p. Minh Khai, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11327Xem thêm
Ngày đăng ký:26-12-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: xã Liêm Chung, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11200Xem thêm
Ngày đăng ký:25-11-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Tổ 2, Lê Hồng Phong, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11135Xem thêm
Ngày đăng ký:30-10-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 5, ngõ 43, đường Trần Tử Bình, phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 11098Xem thêm
Ngày đăng ký:21-10-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Khu tập thể bờ sông Đáy, Thanh Châu, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11052Xem thêm
Ngày đăng ký:09-10-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Trần Phú, Châu Sơn, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11000Xem thêm
Ngày đăng ký:28-09-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: khu đô thị CEO, Liêm Chính, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10819Xem thêm
Ngày đăng ký:28-08-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10816Xem thêm
Ngày đăng ký:26-08-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Liêm Tuyền, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10815Xem thêm
Ngày đăng ký:26-08-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Liêm Tuyền, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10814Xem thêm
Ngày đăng ký:26-08-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 110.000đ/ buổi
Khu vực: Liêm Tuyền, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10788Xem thêm
Ngày đăng ký:18-08-2020
Môn học: Rèn chữ tiếng Việt
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Xóm 4, Liêm Trung, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10713Xem thêm
Ngày đăng ký:01-08-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Trần Phú, Châu Sơn, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10656Xem thêm
Ngày đăng ký:20-07-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Hồng Phong, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10536Xem thêm
Ngày đăng ký:27-06-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lí Thường Kiệt, Lê Hồng Phong, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10436Xem thêm
Ngày đăng ký:25-05-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Biên Hòa, phường Minh Khai., Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10175Xem thêm
Ngày đăng ký:26-03-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Đinh Xá, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 10142Xem thêm
Ngày đăng ký:18-03-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Tử Bình, phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 10058Xem thêm
Ngày đăng ký:28-02-2020
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ A
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 4, Lê Hồng Phong, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9932Xem thêm
Ngày đăng ký:10-02-2020
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9852Xem thêm
Ngày đăng ký:31-01-2020
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: phường Trần Hưng Đạo, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9681Xem thêm
Ngày đăng ký:24-12-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 6, phố Kim Đồng, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9622Xem thêm
Ngày đăng ký:17-12-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 3, Quang Trung, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9583Xem thêm
Ngày đăng ký:12-12-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường Quang Trung, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9582Xem thêm
Ngày đăng ký:12-12-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: phường Quang Trung, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9518Xem thêm
Ngày đăng ký:03-12-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 220.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 5, Lê Hồng Phong, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9318Xem thêm
Ngày đăng ký:09-11-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Tử Bình, Hai Bà Trưng, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9150Xem thêm
Ngày đăng ký:16-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9141Xem thêm
Ngày đăng ký:15-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Tiên Tân, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 9048Xem thêm
Ngày đăng ký:04-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hoàng Văn Thụ, phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8976Xem thêm
Ngày đăng ký:27-09-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Quang Trung, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8967Xem thêm
Ngày đăng ký:26-09-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Tử Bình, phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8897Xem thêm
Ngày đăng ký:20-09-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Đề Yêm, phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8848Xem thêm
Ngày đăng ký:14-09-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8710Xem thêm
Ngày đăng ký:24-08-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8555Xem thêm
Ngày đăng ký:04-08-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: ngõ 96, đường Lê Công Thanh, phường Trần Hưng Đạo, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8507Xem thêm
Ngày đăng ký:27-07-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Tiên Tân, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8434Xem thêm
Ngày đăng ký:16-07-2019
Môn học: Tiếng Nhật
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 350.000đ/ buổi
Khu vực: đường Quy Lưu, Trần Hưng Đạo, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8392Xem thêm
Ngày đăng ký:06-07-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 9, đường Trường Chinh, phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8386Xem thêm
Ngày đăng ký:06-07-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Trần Văn Chuông, phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8342Xem thêm
Ngày đăng ký:02-07-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: đường Lê Công Thanh, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8336Xem thêm
Ngày đăng ký:01-07-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Công Thanh, Trần Hưng Đạo, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8234Xem thêm
Ngày đăng ký:14-06-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: phường Thanh Tuyền, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8147Xem thêm
Ngày đăng ký:05-06-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phường Minh Khai, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8109Xem thêm
Ngày đăng ký:02-06-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Lê Lợi, xã Phù Vân, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8108Xem thêm
Ngày đăng ký:02-06-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Lê Lợi, xã Phù Vân, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8003Xem thêm
Ngày đăng ký:15-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Thanh Tuyền, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8002Xem thêm
Ngày đăng ký:15-05-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Thanh Tuyền, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7821Xem thêm
Ngày đăng ký:16-04-2019
Môn học: Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: đường Châu Cầu, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7722Xem thêm
Ngày đăng ký:06-04-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Công Khanh, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7721Xem thêm
Ngày đăng ký:06-04-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Công Khanh, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7720Xem thêm
Ngày đăng ký:06-04-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Công Khanh, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7719Xem thêm
Ngày đăng ký:06-04-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Công Khanh, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7612Xem thêm
Ngày đăng ký:26-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Trần Hưng Đạo, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7588Xem thêm
Ngày đăng ký:24-03-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Minh Khai, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7587Xem thêm
Ngày đăng ký:24-03-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Minh Khai, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7586Xem thêm
Ngày đăng ký:24-03-2019
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Minh Khai, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7501Xem thêm
Ngày đăng ký:18-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7500Xem thêm
Ngày đăng ký:18-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7427Xem thêm
Ngày đăng ký:12-03-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: xã Liêm Tuyền, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7152Xem thêm
Ngày đăng ký:21-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Lê Công Thanh, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7127Xem thêm
Ngày đăng ký:20-02-2019
Môn học: Các môn mầm non
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 2 Phường Minh Khai, đường Trần Thị Phúc, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7126Xem thêm
Ngày đăng ký:20-02-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Lê Công Thành, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7125Xem thêm
Ngày đăng ký:20-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Đường Lê Công Thành, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 7068Xem thêm
Ngày đăng ký:15-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 110.000đ/ buổi
Khu vực: P Tiên Tân, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7067Xem thêm
Ngày đăng ký:15-02-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 110.000đ/ buổi
Khu vực: P Tiên Tân, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6842Xem thêm
Ngày đăng ký:04-01-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: P Hai Bà Trưng, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6686Xem thêm
Ngày đăng ký:17-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: P Lê Hồng Phong, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6616Xem thêm
Ngày đăng ký:08-12-2018
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: thỏa thuận
Khu vực: đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6584Xem thêm
Ngày đăng ký:06-12-2018
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: thỏa thuận
Khu vực: Minh Khai, Phủ Lý
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6581Xem thêm
Ngày đăng ký:06-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: Nguyễn Thị Định, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6580Xem thêm
Ngày đăng ký:06-12-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: Nguyễn Thị Định, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6579Xem thêm
Ngày đăng ký:06-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: đường Nguyễn Thị Định, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6547Xem thêm
Ngày đăng ký:04-12-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: p Hai Bà Trưng, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6410Xem thêm
Ngày đăng ký:21-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ/buổi
Khu vực: phường Minh Khai, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6405Xem thêm
Ngày đăng ký:21-11-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ/buổi/2h
Khu vực: Nguyễn Văn Trỗi, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6385Xem thêm
Ngày đăng ký:18-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Hai Bà Trưng, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6293Xem thêm
Ngày đăng ký:07-11-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đại Cầu, Tiên Tân, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6292Xem thêm
Ngày đăng ký:07-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Đại Cầu, Tiên Tân, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6271Xem thêm
Ngày đăng ký:06-11-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Liêm Chính, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6154Xem thêm
Ngày đăng ký:26-10-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/buổi
Khu vực: Phủ Lý
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6056Xem thêm
Ngày đăng ký:17-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ/buổi/2h
Khu vực: P Lê Hồng Phong, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6047Xem thêm
Ngày đăng ký:17-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: SV: 100.000đ/buổi; GV: 120.000đ/buổi
Khu vực: Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5883Xem thêm
Ngày đăng ký:04-10-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 180.000 đ/buổi
Khu vực: P Lê Hồng Phong, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5882Xem thêm
Ngày đăng ký:04-10-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Lê Hồng Phong, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5822Xem thêm
Ngày đăng ký:30-09-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Lê Hồng Phong, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5821Xem thêm
Ngày đăng ký:30-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Lê Hồng Phong, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5599Xem thêm
Ngày đăng ký:07-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Lê Hồng Phong, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5516Xem thêm
Ngày đăng ký:29-08-2018
Môn học: Tiếng Đức
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5494Xem thêm
Ngày đăng ký:27-08-2018
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: XÃ Thiên Tân, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5458Xem thêm
Ngày đăng ký:24-08-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phủ Lý
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5404Xem thêm
Ngày đăng ký:15-08-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: XÃ Thiên Tân, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5403Xem thêm
Ngày đăng ký:15-08-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: XÃ Thiên Tân, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5271Xem thêm
Ngày đăng ký:24-07-2018
Môn học: Tin học
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Hai Bà Trưng, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5212Xem thêm
Ngày đăng ký:18-07-2018
Môn học: Sinh học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Chợ Thiên Tân, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5211Xem thêm
Ngày đăng ký:18-07-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: xã Tiên Tân , Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 5210Xem thêm
Ngày đăng ký:18-07-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Chợ Thiên Tân, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5184Xem thêm
Ngày đăng ký:14-07-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000 đ/buổi
Khu vực: KCN Châu Sơn, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5144Xem thêm
Ngày đăng ký:10-07-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 140.000 đ/buổi
Khu vực: P Hai Bà Trưng, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4753Xem thêm
Ngày đăng ký:06-06-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Trần Hưng Đạo, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4544Xem thêm
Ngày đăng ký:12-05-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Lê Hồng Phong, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4444Xem thêm
Ngày đăng ký:29-04-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4182Xem thêm
Ngày đăng ký:01-04-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Trần Hưng Đạo, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4119Xem thêm
Ngày đăng ký:28-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: P Lê Hồng Phong, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4093Xem thêm
Ngày đăng ký:26-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P Lương Khánh Thiện, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4050Xem thêm
Ngày đăng ký:22-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 70.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Trần Hưng Đạo, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 4049Xem thêm
Ngày đăng ký:22-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Trần Hưng Đạo, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3870Xem thêm
Ngày đăng ký:07-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 600.000đ/tháng
Khu vực: Xã Thanh Châu, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3814Xem thêm
Ngày đăng ký:02-03-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Liêm Chính, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3701Xem thêm
Ngày đăng ký:22-02-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 80.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Minh Khai, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3622Xem thêm
Ngày đăng ký:24-01-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3596Xem thêm
Ngày đăng ký:20-01-2018
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Trần Hưng Đạo, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3577Xem thêm
Ngày đăng ký:18-01-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Thanh Châu, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3576Xem thêm
Ngày đăng ký:18-01-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Thanh Châu, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3425Xem thêm
Ngày đăng ký:04-01-2018
Môn học: Kiểm tra và chuẩn bị bài
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Lý Nhân

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Lý Nhân

Lớp 11491Xem thêm
Ngày đăng ký:18-02-2021
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Nguyên Lý, Lý Nhân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 11175Xem thêm
Ngày đăng ký:17-11-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Trần Nhân Tông, Vĩnh Trụ, Lý Nhân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8665Xem thêm
Ngày đăng ký:18-08-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Tiến Thắng , Lý Nhân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 8664Xem thêm
Ngày đăng ký:18-08-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Tiến Thắng, Lý Nhân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 8663Xem thêm
Ngày đăng ký:18-08-2019
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Tiến Thắng, Lý Nhân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7532Xem thêm
Ngày đăng ký:20-03-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Xã Chính Lý, Lý Nhân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6829Xem thêm
Ngày đăng ký:03-01-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 1800
Khu vực: Nhân Lý, Lý Nhân
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5658Xem thêm
Ngày đăng ký:13-09-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Vĩnh Trụ, Lý Nhân
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Các lớp gia sư tại Bình Lục

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Bình Lục

Lớp 10923Xem thêm
Ngày đăng ký:14-09-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 285.000đ/ buổi
Khu vực: Đồng Tâm, Đồng Du, Bình Lục
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9603Xem thêm
Ngày đăng ký:15-12-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Nội, xã Đồng Du, Bình Lục
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 7724Xem thêm
Ngày đăng ký:06-04-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: xã Đồn Xá, Bình Lục
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 5502Xem thêm
Ngày đăng ký:28-08-2018
Môn học: Tiếng Hàn Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: TT Bình Mỹ, Bình Lục
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 3904Xem thêm
Ngày đăng ký:10-03-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000 đ/buổi
Khu vực: Trung Lương, Bình Lục
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 3416Xem thêm
Ngày đăng ký:04-01-2018
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 80.000đ/buổi
Khu vực: Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Các lớp gia sư tại Thanh Liêm

Danh sách tất cả các lớp gia sư tại Thanh Liêm

Lớp 9434Xem thêm
Ngày đăng ký:24-11-2019
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Quang Trung, xã Thanh Hà, Thanh Liêm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 9433Xem thêm
Ngày đăng ký:24-11-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: thôn Quang Trung, xã Thanh Hà, Thanh Liêm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6661Xem thêm
Ngày đăng ký:13-12-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
Khu vực: Thanh Liêm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Lớp 6357Xem thêm
Ngày đăng ký:12-11-2018
Môn học: Tiếng Trung Quốc
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Thanh Liêm
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp chưa giao
Lớp 6289Xem thêm
Ngày đăng ký:06-11-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000 đ/buổi
Khu vực: Xã thanh Hà, Thanh Liêm
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Đăng ký làm gia sư

Hỗ trợ 0386 183 824

Đăng ký làm gia sư